Vi utbildar jurister

Vi erbjuder våra klienter juridisk expertis, vilket ställer krav på ständig kompetensutveckling av byråns medarbetare. Vår praktiska advokatutbildning riktar sig både till nyexaminerade jurister och jurister med något års erfarenhet och leder ända fram till advokatexamen.

Från biträdande jurist till advokat

Vår praktiska advokatutbildning för  jurister sträcker sig från första anställningsdagen till advokatexamen. Den är utmanande, utvecklande och ställer höga krav på eget engagemang:

Steg 1

Utbildning i ärendehantering, processföring i förvaltningsrätt och biträde i civilrätt.

Steg 2

Fokus på processföring i civilrätt och målsägandebiträdesrollen.

Steg 3

Specialisering och förberedelser inför advokatexamen.

Uppsatspraktik jurist

Varje termin erbjuder Advokatbyrå Zeijersborger & Co juriststudenter vid landets juristhögskolor uppsatspraktik i aktuella och intressanta humanjuridiska ämnen. Målet är att du ska nå högsta betyg på ditt examensarbete och kvalificera till en av våra tjänster som biträdande jurist.

”Uppsatspraktik med sikte på anställning efter examen”

Uppsatspraktiken består av akademisk  handledning samt praktiskt introduktion till tjänsten som biträdande jurist.  Vi samarbetar med din huvudhandledare på juristutbildningen för att garantera att innehåll, form och kvalité möter uppställda betygskrav. Oavsett om du väljer att söka en tjänst hos oss eller inte, får du ett värdefullt intyg och en erfarenhet att lägga till ditt cv.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Kristian Holm, ansvarig för Utbildning och Personal

010-33 33 888