ADVOKATBYRÅ

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Vi på Zeijersborger & Co är erkänt duktiga inom juridisk rådgivning, tvistlösning och processföring. Boka konsultation och handla förmånliga fastpristjänster med flexibel betalning på hemsidan!

ADVOKATBYRÅ

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Vi på Zeijersborger & Co är erkänt duktiga inom juridisk rådgivning, tvistlösning och processföring. Boka konsultation och handla förmånliga fastpristjänster med flexibel betalning på hemsidan!

5/5
“Kan varmt rekommendera Zeijersborger, hade ett första proffsigt rådgörande samtal gällande en vårdnadstvist med Peter Zeijersborger, bestämde mig därefter för att inleda processen och fick en lika proffsig jurist, Moa Möller. Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
Helen Andersson
5/5
”Jag tog hjälp från Zeijersborger & Co i ett ärende gällande min anställning. Ett mycket professionellt och kunnigt bemötande, en trygghet att ha vid sin sida i ärendet. En stark rekommendation att anlita dem.”
Rune Holm
5/5
“Jag vill tacka hela advokatbyrån för ett gott bemötande och välkomnande! Stort tack till dig Peter som har varit fantastisk mot mig och mina barn!”
Christell Andersson
5/5
“Tusen tack för att ni hjälpte min son genom åtal och rättegång. Hela familjen kan äntligen andas ut.”
Gunborg Nilsson
5/5
“Jag råkade ut för en halkolycka och nekades ersättning från fastighetsägarens försäkringsbolag. Advokatbyrå Zeijersborger hjälpte mig mot försäkringsbolaget så att jag nu fått min ersättning. Jag kan varmt rekommendera denna advokatbyrå.”
Mats Bengtsson
5/5
“Fick väldigt bra hjälp av Peter Zeijersborger samt Kerstin Vogel i mitt ärende. Bra jobbat och stort tack!”
Cina Safa

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.
Våra arbetsområden

Våra arbetsområden omfattar allt från vårdnadstvister och arvskiften till skadestånd, arbetsrätt och försvar. Vad behöver du hjälp med?

Fråga advokaten

Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga Advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Våra kontor

Med strategiskt placerade kontor i några av Sveriges större orter tar vi emot klienter från hela landet.
Välkommen!

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer för privatpersoner och företagare. Vi tar emot klienter från hela landet med kontor i Göteborg, Borås, Malmö, Stockholm och Trollhättan. Arbetsområdena sträcker sig från barn och familj till arbetsrätt, ersättning och skada.

Äktenskap och samboavtal

Äktenskapsförord och samboavtal reglerar vad som ska tillhöra det gemensamma boet, vad som ska vara giftorättsgods och vad som ska vara enskild egendom. Vanligen upprättas ett äktenskapsförord om en av parterna har en större förmögenhet eller om det finns egendom med stort affektionsvärde. Ett samboavtal kan vara lämpligt att skriva om du till exempel säljer din tidigare bostad och investerar vinsten i en ny bostad. Vi tar fram juridiskt korrekta avtal så att ni kan fokusera på er gemensamma framtid.

Skilsmässa, separation och bodelning

Det är mycket att tänka på i samband med skilsmässa och separation. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas, hur beräknas skatten och har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden? För att det inte ska bli fel är det ofta bra att anlita en kunnig advokat eller jurist som biträder dig vid bodelningen. Vi har stor erfarenhet av bodelningar och anlitas ofta av domstolen som bodelningsförrättare.

Vårdnadstvist, umgänge och barns boende

För barn som lever med separerade föräldrar är det viktigt att veta när de ska bo hos pappa, när de ska bo hos mamma och var de ska vara på loven. Av den orsaken är det bra om föräldrarna skriver tydliga avtal. Om det inte är möjligt för föräldrarna att komma överens, får domstolen fastställa hur vårdnaden, boendet och umgänget ska gå till. Vi biträder föräldrar genom vårdnadstvister, umgängestvister, förhandlar med motparter och processar i domstol.

Konsumenttvist och fastighetsrätt

Det är inte ovanligt att privatpersoner hamnar i tvister med varandra och med leverantörer av varor och tjänster. Ofta handlar det om pris, reklamationer eller dolda fel i en fastighet. Vi upprättar avtal, företräder köpare och säljare i konsumenttvister och står till tjänst både före och efter fastighetsaffären.

Testamente, gåvobrev och framtidsfullmakter

Testamenten och gåvobrev är bra sätt att bestämma hur din egendom ska fördelas både under och efter din livstid. Framtidsfullmakten reglerar vem som får hjälpa dig med vad när du inte är frisk nog att själv fatta beslut. Vi ser till att ta fram juridiska handlingar som respekterar din vilja och möter alla formella krav.

Arv och bouppteckning

När en person går bort är det en rad åtgärder som behöver genomföras. Då är det skönt att lämna över juridiken till ett kunnigt ombud som sköter kontakten mellan arvingar, myndigheter, banker och försäkringsbolag. Vi sköter bouppteckning, agerar ombud i arvstvister och förordnas regelbundet som boutredningsmän.

Person- och trafikskador

En fysisk eller psykisk skada som uppstått till följd av någon annans handlingar är en personskada. Det kan vara en trafikolycka, en arbetsskada eller en misshandel. Även om de flesta obehagen går över efter en tid kan det uppstå livslånga besvär som resulterar i nedsatt arbetsförmåga. Ofta följer många och omfattande kontakter med sjukhus, försäkringskassa och försäkringsbolag. Vi tar hand om den juridiska handläggning så att du kan ägna dig åt din hälsa.

Skadestånd

Skadestånd kan uppkomma när någon bryter ett avtal, utsätter någon för brott eller helt enkelt är vårdslös. Huvudregeln är att den som orsakat någon annan en skada ska ersätta den personen. Vi beräknar skadeståndsanspråk och företräder våra klienter genom förhandlingar och domstolsprocesser.

LVU, lagen om vård av unga

Om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa i sin hemmiljö måste de utreda om barnet behöver hjälp. Ofta kan stöd ges på frivillig väg men om det inte går kan socialtjänsten besluta att barnet ska omhändertas med stöd av lagen om vård av unga, LVU. Barnet och föräldrarna har rätt till ombud som för deras talan genom processen. Vi är specialister inom LVU och anlitas regelbundet som utbildare och föreläsare.

Målsägandebiträde

När någon utsätts för ett grövre brott kan domstolen utse ett målsägandebiträde som närvarar vid förhör och i domstolsförhandlingar. Vi har stor erfarenhet av att företräda klienter som blivit utsatta för misshandel, fridskränkning, sexualbrott, hatbrott och hedersrelaterat våld.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.