fbpx

6 goda råd om testamente och arvskifte

Testamente och arvskfite

Vi  är inriktade  på privatjuridik. Det innebär att vi har specialistkunskap inom bland annat arv, testamenten och bouppteckningar.

Oavsett om det finns ett testamente eller inte måste all egendom regleras juridiskt när någon går bort. Vi har ett team som arbetar med ekonomisk familjerätt. För oss är det viktigt att alltid hålla hög kvalité till våra klienter. En missad deadline, s k tidsfrist, kan få stora ekonomiska konsekvenser för arvtagarna.

6 goda råd om testamente och arvskifte:

1. Testamenten och gåvobrev är det säkraste sättet att undvika uppslitande arvstvister.

2. Bouppteckningen ska göras inom fyra månader efter att en person gått bort. Det är därför viktigt att dödsbodelägarna snabbt enas om ett juridiskt ombud.

3. Ta med alla uppgifter om dödsboets tillgångar och skulder ex kontoutdrag, utdrag ur fastighetsregistret och annat som kan vara av betydelse till första mötet med ombudet. På så sätt sparas både tid och pengar.

4. Glöm inte att ta med bouppteckningen från tidigare maka eller make om den avlidne var änka eller änkling.

5. Är arvingarna osams? Då finns en enkel lösning – ansök om att tingsrätten ska utse en boutredningsman.

6. Ta hjälp av en specialiserad jurist på en advokatbyrå som är specialister. På så sätt säkerställs att alla formkrav garanteras, samt att det finns en tillsyn genom Advokatsamfundet. Kontrollera även att ombudet har rätt försäkringar.


Läs mer om arv här »

Läs mer om bouppteckning här »

Läs mer om testamente här »

Läs mer om gåvobrev här »

Ställ en fråga till advokaten här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas