Äktenskapsförord

Vad ska tillhöra det gemensamma boet?

Huvudregeln är att makars egendom ska delas lika vid en skilsmässa, den så kallade hälftendelningsprincipen. Ett äktenskapsförord reglerar vad som ska tillhöra det gemensamma boet, det vill säga giftorättsgods, och vad som ska vara enskild egendom. Vi hjälper er att upprätta juridiskt korrekta avtal så att ni tryggt kan bygga en framtid tillsammans.

Så går det till

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom som bostad, bil, möbler, husdjur och besparingar är giftorättsgods. Det som inte är giftorättsgods kallas enskild egendom. Vanligen upprättas ett äktenskapsförord om en av parterna har en större förmögenhet eller om det finns egendom med stort affektionsvärde.

Äktenskapsförordet kan omfatta både egendom som tillhör en make och egendom som i framtiden tillfaller en make. Däremot kan äktenskapsförord inte omvandla den ena makens egendom till den andre makens enskilda egendom. Det finns begränsningar för vad ett äktenskapsförord får innehålla och vilka formkrav som ställs. Läs gärna mer i vårt häfte Äktenskapsförord

Att tänka på

De flesta som gifter sig litar på varandra och tänker sig en framtid ihop. Många tycker det känns onödigt att skriva ett äktenskapsförord eftersom de inte vill planera för att gå isär. Men ett äktenskapsförord har inte bara betydelse vid en skilsmässa utan även vid ett dödsfall. Vid den efterkommande bodelsningen kan äktenskapsförordet skydda den kvarvarande makens egendom mot den avlidnes särkullbarn och testamentstagare.

Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Vad säger lagen?

Det finns olika sätt att omvandla egendom till enskild. Det första är att skriva ett äktenskapsförord som tydligt anger vilken egendom som tillhör vilken make. Ett annat sätt är att villkora en gåva; gåvogivaren anger då att den ska vara enskild egendom. Även ett testamente kan ange att egendom som den ene maken ärver ska vara enskild egendom. Försäkringar som tecknats med förmånstagarförordnanden (liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar) och individuellt pensionssparande kan tecknas med villkor att egendomen ska vara enskild.

När en enskild egendom säljs, ex en bostad, kommer även pengarna från försäljningen att vara enskild egendom. Om pengarna sätts in på bank kommer räntan däremot att vara giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom, i det fall det inte skrivits in i äktenskapsförordet att även avkastningen ska vara enskild.

Vad kostar det?

Att få hjälp av oss med att skriva ett äktenskapsförord kostar vanligtvis från 5 000 kr och uppåt beroende på uppdragets omfattning. Ni är alltid välkomna att kontakta oss för en fri inledande telefonrådgivning.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga



Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas