Äktenskapsförord

Vi är specialister på privatjuridik

Äktenskapsförord

Vi är specialister på privatjuridik

Vad innebär ett äktenskapsförord?​

Huvudregeln är att makars egendom ska delas lika vid en skilsmässa, den så kallade hälftendelningsprincipen. Ett äktenskapsförord reglerar vad som ska tillhöra det gemensamma boet, det vill säga giftorättsgods, och vad som ska vara enskild egendom. Vi hjälper er att upprätta juridiskt korrekta avtal så att ni tryggt kan bygga en framtid tillsammans.

Vill ni ha hjälp med att skriva äktenskapsförord? Ni är välkomna att kontakta oss på telefon 010-33 33 888. Då får ni prata med en juristassistent som svarar på frågor om vad det innebär att bli klient och hjälper er med allt det administrativa. För er som bara vill fråga om råd, kan vi rekommendera att boka en 20 minuters konsultation med advokat för endast 395 kr. Om ni sedan väljer att gå vidare med ärendet hos oss får ni pengarna tillbaka!

Att skriva äktenskapsförord

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom som bostad, bil, möbler, husdjur och besparingar är gemensam egendom, så kallad giftorättsgods. Vid en skilsmässa ska denna egendom delas lika, oavsett vem som betalat för vad eller om det tillhörde maken redan innan äktenskapet. Men genom ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att delar av giftorättsgodset ska göras till enskild egendom. Den enskilda egendomen räknas då inte till giftorättsgodset och behöver därmed inte delas lika. Vanligen upprättas ett äktenskapsförord om en av parterna har en större förmögenhet, till exempel äger ett företag, eller om det finns egendom med stort affektionsvärde, som exempelvis en sommarstuga.

Äktenskapsförordet kan omfatta både egendom som tillhör en make och egendom som i framtiden tillfaller en make. Däremot kan äktenskapsförord inte omvandla den ena makens egendom till den andre makens enskilda egendom. Det finns på så sätt begränsningar för vad ett äktenskapsförord får innehålla. Det finns också vissa formkrav, som att äktenskapsförordet måste vara skriftligt och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Läs gärna mer i vår handbok i äktenskapsförord.

Vad gäller vid dödsfall?

De flesta som gifter sig litar på varandra och tänker sig en framtid ihop. Många tycker därför att det känns oromantiskt och onödigt att skriva ett äktenskapsförord, eftersom de inte vill planera för att gå isär. Men ett äktenskapsförord har inte bara betydelse vid en skilsmässa utan även för arvet vid ett dödsfall. Vid den efterkommande bodelningen kan äktenskapsförordet skydda den kvarvarande makens egendom mot den avlidnes särkullbarn och testamentstagare.

Från giftorättsgods till enskild egendom

Det finns olika sätt att omvandla egendom till enskild. Det första är att skriva ett äktenskapsförord som tydligt anger vilken egendom som tillhör vilken make. Ett annat sätt är att villkora en gåva, där gåvogivaren då anger att den ska vara enskild egendom. Även ett testamente kan ange att egendom som den ene maken ärver ska vara enskild egendom. Försäkringar som tecknats med förmånstagarförordnanden (liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar) och individuellt pensionssparande kan tecknas med villkor att egendomen ska vara enskild.

När en enskild egendom säljs, till exempel en bostad, kommer även pengarna från försäljningen att vara enskild egendom. Om pengarna sätts in på bank kommer räntan däremot att vara giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom, i det fall det inte skrivits in i äktenskapsförordet att även avkastningen ska vara enskild.

Vad kostar det att skriva äktenskapsförord?

Att få hjälp av oss med att skriva ett äktenskapsförord kostar vanligtvis från 5 000 kr och uppåt beroende på uppdragets omfattning. Ni är välkomna att boka en konsultation för en bedömning av just ert ärende.

Här har vi samlat svar på de 6 vanligaste frågorna om äktenskapsförord

1. Varför ska man skriva ett äktenskapsförord?

Det är viktigt att fundera på hur den gemensamma ekonomin ska se ut så att kärleken får stå i fokus. Äktenskapsförordet kan vara en bra försäkring för båda parter eftersom man inte vet vad som väntar en i livet. I en tid när familjebildningar dessutom ofta är mer komplexa och det är vanligt att man både gifter sig flera gånger och att barnen i samma hushåll har olika föräldrar, så blir äktenskapsförordet alltmer självklart. Låt därför äktenskapsförordet utgöra en viktig del av bröllopsbestyren.

2. Hur skriver man ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet ska föras ner skriftligen och måste undertecknas av båda parter. Därefter registrerar man äktenskapsförordet hos Skatteverket.

3. Kan man skriva äktenskapsförord efter att man gift sig?

Ja, ni kan skriva äktenskapsförord även efter att äktenskapet ingåtts. Det går också bra att lämna in ett nytt, uppdaterat äktenskapsförord, så länge ni båda är överens.

4. Gäller äktenskapsförordet i mitt nya äktenskap?

Ett äktenskapsförord som upprättats mellan dig och din tidigare make/maka gäller inte i ditt nuvarande äktenskap. Om du inte upprättat ett nytt äktenskapsförord när du gift om dig är tidigare egendom idag giftorättsgods och kommer ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din nuvarande maka/make. Det har heller ingen betydelse att du står som ensam ägare. Vad ni kan göra är att skriva ett nytt äktenskapsförord och göra egendomen till enskild egendom. Emellertid finns det en risk för att din maka/make inte går med på att göra egendomen till enskild egendom och då kan du tyvärr inget göra. Det är därför alltid viktigt att skriva äktenskapsförord innan man gifter sig. Om ni inte varit gifta så länge kan man vid en bodelning eventuellt jämka bodelningsresultatet så att du får en större andel av giftorättsgodset. I vissa fall kan man nämligen resonerar som så att full giftorätt mellan makar uppstår först efter 5 års äktenskap. Om ni vill upprätta ett nytt äktenskapsförord föreslår jag att ni kontaktar en jurist som hjälper er.

5. Kan egendom vara enskild utan äktenskapsförord?

Huvudregeln är att makars egendom delas lika vid skilsmässa. Det finns dock vissa omständigheter som gör att ens tillgångar inte ska ingå i en bodelning. Dessa omständigheter är om du förvärvat egendomen genom arv, under förutsättning att egendomen testamenterats till dig såsom enskild egendom, eller om du fått en gåva med villkor att egendomen ska utgöra din enskilda egendom.

6. Gäller ett äktenskapsförord vid dödsfall?

Makar eller blivande makar kan enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 3 § genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. I praktiken innebär det att det som är enskild egendom genom äktenskapsförordet inte ska tas med i en framtida bodelning. En bodelning görs både om äktenskapet upphör genom skilsmässa och vid dödsfall. Ert äktenskapsförord gäller alltså både för skilsmässa och dödsfall, och i svensk rätt går det inte att göra någon skillnad på dessa situationer genom äktenskapsförord. Om du eller din make dör ska en bodelning först och främst göras. I den ska endast giftorättsgods ingå (det som inte är enskild egendom). När bodelningen är utförd ska sedan den avlidne makens andel av giftorättsgodset tillsammans med enskild egendom fördelas mellan arvingarna. En efterlevande make ärver före gemensamma barn i svensk rätt, men däremot har särkullbarn alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullbarn har dock möjlighet att avstå från sitt arv när föräldern dör och då har de istället rätt att ärva när den efterlevande maken dör.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Meny

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat för endast 395 kr. Om du går vidare med ditt ärende hos oss får du pengarna tillbaka!

Webbplatsen använder cookies och spårningsskript. Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera cookies och spårning godkänner du denna användning. För att neka cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Där kan du även radera eventuella cookies som lagrats. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat för endast 395 kr. Om du går vidare med ditt ärende hos oss får du pengarna tillbaka.