Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Aktieägaravtal

Advokatbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens

Vi hjälper såväl privatpersoner som företagare

Vad är ett aktieägaravtal?

Om du äger aktier i ett aktiebolag är du delägare i bolaget. Att vara aktieägare innebär rättigheter och skyldigheter som framgår av aktiebolagslagen och aktiebolagets bolagsordning. Utöver de krav som lagen ställer, kan det finnas behov av att komma överens om vad som ska gälla i särskilda situationer. Lagens bestämmelser kan ibland vara komplicerade och i den mån det är möjligt kan det vara önskvärt att avvika från dem. Det är i sådant fall lämpligt att skriva ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan alla eller enbart vissa aktieägare. I aktieägaravtalet kan avtalsparterna sätta upp bestämmelser som ska gälla för verksamheten.  

Vill du fråga om råd kring aktieägaravtal eller behöver du hjälp med upprättandet? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Konsultation

395

SEK

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

 Faktura, delbetalning, kort och Swish.

Möt Samir Suljic, ansvarig för det företagsjuridiska teamet

Jag är ansvarig advokat för det företagsjuridiska teamet på Zeijersborger & Co. Med mångårig erfarenhet av avtalsrätt, arbetsrätt och komplexa tvistemål tar vi hand om juridiken så du kan ägna dig åt att driva företag.
Vårt mål är att hjälpa dig ta kontroll över ditt företags framtid och se till att dina intressen är skyddade.

Varför ska du välja Zeijersborger & Co?

  • Över 15 års erfarenhet
  • Specialistkompetens inom området
  • Fasta, transparenta priser och flexibel betalning
  • Ett helt team bakom dig
  • 16 000+ klienter

Varför ska det finnas ett aktieägaravtal?

Aktieägaravtal är vanligast i mindre aktiebolag med några få ägare. Delägarnas roller i bolaget kan i sådana fall skilja sig sinsemellan, både i ekonomiska och arbetsmässiga insatser.

Ett aktieägaravtal är även ett fördelaktigt sätt att hantera framtida förhållanden som kan påverka delägarnas samarbete. Det kan exempelvis bestämmas vad som ska gälla om en aktieägare blir långvarigt sjukt, försätts i konkurs eller genomgår äktenskapsskillnad.

Ett gott samarbete kräver att de inblandade kan fästa lojalitet till varandra. Det kan därför vara oönskat att en ny delägare träder in automatiskt till följd av bodelning vid äktenskapsskillnad eller vid en delägares frånfälle. En sådan situation kan förebyggas i ett aktieägaravtal genom att ägarkretsen begränsas via särskilda villkor för in- och utträde ur bolaget. Det kan även finnas villkor för när och hur delägarna får sälja sina aktier.

Är ett aktieägaravtal obligatoriskt och finns det några formkrav?

Det finns inga lagkrav på att det måste finnas ett aktieägaravtal utan det är helt frivilligt att upprätta. Det skiljer sig mot bolagsordningen som är ett obligatoriskt dokument. Bolagsordningen är dock generellt författad och inrymmer inte allt aktieägarna kan tänkas vilja klargöra. Därför är aktieägaravtalet ett viktigt dokument ur både ett praktiskt och förebyggande perspektiv.

Det finns inga formkrav för att upprätta ett aktieägaravtal. Sedvanliga principer för att ingå avtal gäller. Ur bevissynpunkt är ett skriftligt avtal att föredra.

Så går det till när du vill upprätta ett aktieägaravtal

Om du önskar upprätta ett aktieägaravtal är det första steget att fundera över vilka delägare som ska vara avtalsparter.

Därefter bör ni tillsammans diskutera vilka behov ni har av att reglera särskilda bestämmelser. Aktieägaravtalet är både ett dokument för att skapa effektiva funktionssätt i bolaget men även ett sätt att förebygga tvister och andra oönskade situationer. Vad är viktigt för just er verksamhet och vad vill ni undvika?

I nästa steg rekommenderas att ta hjälp av en jurist för att diskutera önskemålen och formulera om dem till avtalsvillkor.

När avtalsutkastet är färdigt får avtalsparterna granska aktieägaravtalet och återkomma med eventuella tillägg och ändringar.

Den slutgiltiga versionen av aktieägaravtalet ska undertecknas av avtalsparterna.

Här kan du läsa mer om ämnet i aktieägaravtal.

5 saker att tänka på gällande aktieägaravtal

1. Om du är gift?

Om du är gift är dina aktier giftorättsgods som ingår i en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnad. Det innebär att det helt plötsligt kan träda in en ny delägare i bolaget. För att undvika inträde av oönskade delägare bör dina aktier göras till enskild egendom genom äktenskapsförord.

2. Om du ska sälja aktier?

Se till att du vet vad som gäller om du vill sälja dina aktier. Om det finns förbehåll i bolagsordningen kan dessa ha förenats med särskilda villkor i aktieägaravtalet. Exempelvis att du kan behöva betala vite om du säljer aktier i strid med förbehållen.

3. Avtalsbrott?

Tänk på att avsteg från avtalsbestämmelserna innebär avtalsbrott som kan medföra rättsliga konsekvenser som skadestånd eller viten.

4. Flexibelt arbete i bolaget?

Även om det inte är obligatoriskt att ha ett aktieägaravtal, medför det stora fördelar. Aktieägaravtalet kan underlätta arbetet i bolaget eftersom många bestämmelser i aktiebolagslagen kan frångås via avtal.

5. Juridisk expertis?

Ta hjälp av en jurist! Även om det inte finns några formkrav finns det många aspekter att förhålla sig till för att få ett så korrekt avtal som möjligt och på så vis undvika tvister. Kom ihåg att ett aktieägaravtal är individuellt och skräddarsytt för just din verksamhet!

Vad säger lagen om aktieägaravtal?

Aktieägaravtal regleras inte i någon särskild lag. Precis som för vilket avtal som helst gäller lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad avtalslagen. Det innebär att avtalsparterna har stort utrymme för att avtala om önskvärda bestämmelser, så länge bestämmelserna inte träffas av någon ogiltighets- eller oskälighetsgrund i avtalslagen.

I aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser om aktiebolag och aktieägares rättigheter respektive skyldigheter. I vissa fall behöver aktieägarna ta hänsyn till lagens bestämmelser för att aktieägaravtalet inte ska anses oskäligt.

Samarbetet som regleras i ett aktieägaravtal kan innebära att bestämmelserna om enkla bolag aktualiseras. I det fallet blir lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag även tillämplig i frågor om exempelvis avtalets löptid och uppsägning.

Beroende på vad som ska regleras i aktieägaravtalet kan det bli aktuellt att ta hänsyn till andra lagar. Väljer avtalsparterna exempelvis skiljeförfarande som tvistelösningsmetod aktualiseras lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Vad kostar det att upprätta ett aktieägaravtal?

Innehållet i ett aktieägaravtal kan variera stort mellan olika verksamheter. Det är därför av vikt att aktieägaravtalet skräddarsys utefter de bestämmelser som är aktuella för just ditt aktiebolag.

För att få ett så korrekt och kostnadseffektivt aktieägaravtal som möjligt rekommenderar vi att ta hjälp av en jurist. 

Mimmi Linden
5/5
“Vi fick jättebra hjälp med många konkreta tips på olika tillvägagångssätt, lagar och regler som vi kan förhålla oss till i ärendet.”
Linda Storholm
5/5
“Ombudet gav olika infallsvinklar på vårt ärendet och detta ledde till en smidig lösning med vår brf.”
Elsa Pettersson
5/5
“Otroligt duktig och trevlig jurist!”

Kundrecensionerna är automatiskt insamlade via internt mailformulär efter genomförd konsultation.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du juridiska frägor och svar, ta del av Advokatens tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.