Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Arbetsrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Arbetsrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Har du hamnat i en arbetsrättslig tvist?

En arbetstvist rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den kan till exempel uppstå om arbetstagare och arbetsgivare är oense om huruvida en uppsägning, ett avskedande eller en omplacering har gått rätt till. Arbetstagaren kan ha rätt till betydande skadestånd om arbetsgivaren har brutit mot avtal eller lag.

Zeijersborger & Co företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare genom hela ärendet från stämningsansökan, svaromål, möten med motparter och fackliga företrädare till förhandlingar enligt MBL. Vi agerar även ombud i domstol och har stor processvana.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring arbetsrätt? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Möt Samir Suljic, ansvarig för det företagsjuridiska teamet

Jag är ansvarig advokat för det företagsjuridiska teamet på Zeijersborger & Co. Med mångårig erfarenhet av avtalsrätt, arbetsrätt och komplexa tvistemål tar vi hand om juridiken så du kan ägna dig åt att driva företag.

Till skillnad från många affärsjuridiska byråer är vi specialister på processföring och inte rädda för att ta fighten ända till domstol för ditt företag.

Varför ska du välja Zeijersborger & Co?

  • Över 15 års erfarenhet och några av landets mest namnkunniga advokater
  • Heltäckande arbetsområden och specialistkompetens för såväl privatpersoner som företagare
  • Fasta, transparenta priser och flexibel betalning
  • Ett helt team bakom dig
  • 16 000+ nöjda klienter
★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Så går en arbetstvist till

Arbetstvister handläggs antingen i tingsrätt eller direkt hos Arbetsdomstolen, som är en specialdomstol just för arbetsrätt. Om det är facket som väcker talan ska det ske hos Arbetsdomstolen. En anställd som inte är medlem i facket eller saknar stöd av sin fackförening stämmer in vid tingsrätten som är första instans.

Stämningsansökan ska innehålla arbetstagarens yrkande, det vill säga vad den vill att domstolen ska besluta, och vilken bevisning som finns för att styrka stämningen. Arbetsgivaren får sedan möjlighet att skicka in ett svaromål med antingen ett bestridande eller ett medgivande av arbetstagarens yrkanden.

Om arbetsgivaren väljer att bestrida stämningsansökan, hålls en muntlig förberedelse. Det är ett sammanträde i domstolen som syftar till att klargöra både yrkanden och grunder, vad som är tvistigt, vilken bevisning som finns och om det är möjligt för parterna att förlikas, med andra ord hitta en lösning på egen hand. Om det inte går att nå en förlikning under den muntliga förberedelsen kallas parterna till en huvudförhandling. Då kan det även hållas förhör med arbetsgivaren, arbetstagaren, vittnen och sakkunniga. Därefter meddelas domen.

En dom från tingsrätten kan överklagas till Arbetsdomstolen. Det krävs då att Arbetsdomstolen beviljar prövningstillstånd för att den ska ta upp målet. Arbetsdomstolen är alltid sista instans i arbetstvister och deras avgörande kan därför inte överklagas.

Att tänka på kring arbetsprocessen

För dig som arbetsgivare är det viktigt att ha ett ombud som är kunnigt inom arbetsrätt. Tidsfristerna är många, risken att göra fel är stor och skadestånden kan bli höga både till den anställdes fackförening och till arbetstagaren.

Arbetstagare som är medlemmar i facket brukar i första hand vända sig till sitt fackliga ombud för att få stöd att driva en process, men det går lika bra att anlita en egen jurist eller advokat. Det är viktigt att agera så fort som möjligt eftersom tidsrymden för att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande är relativt kort. Även möjligheten att föra en skadeståndstalan är tidsbegränsad.

Önskar du vägledning i ditt ärende rekommenderar vi dig att boka en konsultation snarast.

Kan jag säga upp en anställd?

Är du arbetsgivare och undrar huruvida du får säga upp en anställd eller inte? Svara på några enkla frågor och få en direkt bedömning.

Vad säger lagen om arbetsrätt?

Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och skyddar arbetstagaren vid uppsägning och avskedande. I lagen finns också regler som rör uppsägningstid, turordning vid uppsägning och lön under uppsägningstiden.

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, reglerar rätten för dig som anställd att tillhöra ett fackförbund. Den innehåller även regler om när en arbetsgivare måste förhandla med fackförbunden.

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är det förbjudet att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen skyddar arbetstagaren mot diskriminering på jobbet. Uppsägningar och avskedanden som har diskriminerande bakgrund kan förklaras ogiltiga.

Vad kostar det att anlita en jurist?

Arbetstvister omfattas normalt sett inte av rättsskyddet i företags- eller hemförsäkring. Arbetstagare med låga inkomster kan däremot ansöka om rättshjälp, vilket innebär att staten betalar hela eller delar av kostnaderna för ett ombud. Med rättshjälp kan avgiften ibland bli så låg som 2% av den totala kostnaden. Vi hjälper våra klienter att ansöka både om rättsskydd och rättshjälp.

Vi erbjuder juridiska tjänster till förmånliga fasta priser, så att du redan från början vet vad ditt ärende kommer att kosta och vad som ingår i priset. Det ger dig som klient full kontroll, transparens och förutsägbarhet – precis som vi tycker det ska vara.

De flesta advokatbyråer erbjuder fortfarande endast handläggning på timtaxa. Det medför en ekonomisk osäkerhet för dig som klient, som du helt enkelt slipper hos oss. Eftersom de administrativa åtgärderna i fastprisärenden blir färre, sparar du dessutom i snitt 10% jämfört med timtaxa på löpande räkning.

Läs gärna mer om finansiering av ditt ärende.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".product-box-btn").on('click', function(event){ mixpanel.track("Product box link clicked"); }); });