Arbetsrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Arbetsrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Har du hamnat i en arbetsrättslig tvist?

En arbetstvist rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den kan till exempel uppstå om arbetstagare och arbetsgivare är oense om huruvida en uppsägning, ett avskedande eller en omplacering har gått rätt till. Arbetstagaren kan ha rätt till betydande skadestånd om arbetsgivaren har brutit mot avtal eller lag.

Zeijersborger & Co företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare genom hela ärendet från stämningsansökan, svaromål, möten med motparter och fackliga företrädare till förhandlingar enligt MBL. Vi agerar även ombud i domstol och har stor processvana.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring arbetsrätt? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med jurist för endast 395 kr, eller med advokat specialiserad inom arbetsrätt för 595 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du betalar smidigt med kort eller Swish och väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Yes

Konsultation

395 SEK

20 minuters juridisk rådgivning

 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg
 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura, delbetalning, kort och Swish.

Yes

Konsultation med specialist i arbetsrätt

595 SEK

20 minuters juridisk rådgivning

 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg
 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura, delbetalning, kort och Swish.

No

Rättsutredning

4 575 SEK

Vi gör en fördjupad analys av det rättsliga läget och bedömer hur du bör gå vidare.

 • 20 min inledande möte
 • Rättslig utredning av bevisning upp till 10 sidor
 • 20 min uppföljande möte för redovisning av rättslig inställning
 • Bedömning av möjlighet till rättsskydd eller rättshjälp
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 3 mejl

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura, delbetalning, kort och Swish.

Föregående
Nästa

Så går en arbetstvist till

Arbetstvister handläggs antingen i tingsrätt eller direkt hos Arbetsdomstolen, som är en specialdomstol just för arbetsrätt. Om det är facket som väcker talan ska det ske hos Arbetsdomstolen. En anställd som inte är medlem i facket eller saknar stöd av sin fackförening stämmer in vid tingsrätten som är första instans.

Stämningsansökan ska innehålla arbetstagarens yrkande, det vill säga vad den vill att domstolen ska besluta, och vilken bevisning som finns för att styrka stämningen. Arbetsgivaren får sedan möjlighet att skicka in ett svaromål med antingen ett bestridande eller ett medgivande av arbetstagarens yrkanden.

Om arbetsgivaren väljer att bestrida stämningsansökan, hålls en muntlig förberedelse. Det är ett sammanträde i domstolen som syftar till att klargöra både yrkanden och grunder, vad som är tvistigt, vilken bevisning som finns och om det är möjligt för parterna att förlikas, med andra ord hitta en lösning på egen hand. Om det inte går att nå en förlikning under den muntliga förberedelsen kallas parterna till en huvudförhandling. Då kan det även hållas förhör med arbetsgivaren, arbetstagaren, vittnen och sakkunniga. Därefter meddelas domen.

En dom från tingsrätten kan överklagas till Arbetsdomstolen. Det krävs då att Arbetsdomstolen beviljar prövningstillstånd för att den ska ta upp målet. Arbetsdomstolen är alltid sista instans i arbetstvister och deras avgörande kan därför inte överklagas.

Att tänka på kring arbetsprocessen

För dig som arbetsgivare är det viktigt att ha ett ombud som är kunnigt inom arbetsrätt. Tidsfristerna är många, risken att göra fel är stor och skadestånden kan bli höga både till den anställdes fackförening och till arbetstagaren.

Arbetstagare som är medlemmar i facket brukar i första hand vända sig till sitt fackliga ombud för att få stöd att driva en process, men det går lika bra att anlita en egen jurist eller advokat. Det är viktigt att agera så fort som möjligt eftersom tidsrymden för att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande är relativt kort. Även möjligheten att föra en skadeståndstalan är tidsbegränsad.

Önskar du vägledning i ditt ärende rekommenderar vi dig att boka en konsultation snarast.

Vad säger lagen om arbetsrätt?

Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och skyddar arbetstagaren vid uppsägning och avskedande. I lagen finns också regler som rör uppsägningstid, turordning vid uppsägning och lön under uppsägningstiden.

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, reglerar rätten för dig som anställd att tillhöra ett fackförbund. Den innehåller även regler om när en arbetsgivare måste förhandla med fackförbunden.

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är det förbjudet att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen skyddar arbetstagaren mot diskriminering på jobbet. Uppsägningar och avskedanden som har diskriminerande bakgrund kan förklaras ogiltiga.

Vad kostar det att anlita en jurist?

Arbetstvister omfattas normalt sett inte av rättsskyddet i företags- eller hemförsäkring. Arbetstagare med låga inkomster kan däremot ansöka om rättshjälp, vilket innebär att staten betalar hela eller delar av kostnaderna för ett ombud. Med rättshjälp kan avgiften ibland bli så låg som 2% av den totala kostnaden. Vi hjälper våra klienter att ansöka både om rättsskydd och rättshjälp.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.