Arbetstillstånd

Vad krävs för att få arbetstillstånd i Sverige?

När en person som kommer från ett land utanför EU/EES och Schweiz, vill arbeta i Sverige krävs i regel ett arbetstillstånd. Regelverket kan upplevas som snårigt och kraven på dokumentation är höga. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs och biträder regelbundet privatpersoner och företag med att söka arbetstillstånd.

Så går det till

För en arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft är det mycket att tänka på. Anställningen måste annonseras ut, facket måste involveras och arbetsgivarens ekonomiska ställning redovisas. Arbetsgivare i vissa branscher måste visa att de har möjlighet att betala ut lön till arbetstagaren. Oftast sker det genom redovisning av företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna, likvida bankmedel och balans- och resultatrapporter för nuvarande och tidigare år. Läs gärna mer i vårt häfte Arbetstillstånd eller ladda ner det här.

Vad säger lagen?

De grundläggande reglerna kring arbetstillstånd återfinns i utlänningslagens kapitel 6 och kompletterande bestämmelser i utlänningsförordningens kapitel 5. Ett arbetstillstånd kan beviljas först då samtliga av nedanstående punkter är uppfyllda:

  • Tredjelandsmedborgaren ska ha ett giltigt pass
  • Tredjelandsmedborgaren ska ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Tredjelandsmedborgaren ska erbjudas en anställning som gör det möjligt för den att försörja sig
  • Tredjelandsmedborgarens arbetsgivare ska ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för hen när den påbörjar anställningen.
  • Tjänsten ska annonseras i Sverige, inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
  • Ett erbjudande om anställning ska tas fram och berörd facklig organisation ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren

Att tänka på

Arbetstillstånd ska som huvudregel sökas från hemlandet. Ansökan kan lämnas in vid en svenska ambassad eller göras på internet. Det ställs högre krav för vissa branscher bland annat städ, hotell- och resturang, bygg och personlig assistans.  För andra yrken finns det särskilda krav exempelvis artist, au-pair, gästforskare och bärplockare. För fördjupad information kan du läsa vårt häfte ”Arbetstillstånd”.

Vad kostar det?

Vid ansökan om arbetstillstånd tar Migrationsverket ut en avgift på 500 till 2 000 kr. Zeijersborger & Co:s arvode är beroende på uppdragets omfattning. Boka gärna tid för fri inledande telefonrådgivning!

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas