Arv och bouppteckning

Vem gör bouppteckningen och skiftar arvet?

När en person går bort är det en rad åtgärder som behöver genomföras. Då kan det kännas bra att överlämna juridiken till ett kunnigt ombud.
Zeijersborger & Co företräder dödsbodelägare i bouppteckningar, arvstvister och förordnas regelbunden som boutredningsmän. Vi hjälper våra klienter genom hela processen från kontakter med privata institutioner, myndigheter och vid eventuell tvist i domstol.

Så går det till

När bouppteckningen ska göras bör dödsbodelägarna så snart som möjligt enas om ett ombud. Inför det första mötet är det lämpligt att advokaten eller juristen får uppgift om den avlidens tillgångar och skulder vid tidpunkten för dödsfallet

”Dödsbodelägarna bör så snart
som möjligt anlita ett ombud”

Även äktenskapsförord, testamenten och en förteckning över dödsbodelägarna är bra att ta med. Om den avlidne var änka eller änkling behövs bouppteckningen av den först avlidne.

När dödsbodelägarna har svårt att enas, kan arvsskiftet dra ut på tiden. Då kan en eller flera dödsbodelägare kräva att tingsrätten utser en boutredningsman, oftast en advokat.

Vad säger lagen?

Rätten till arv regleras i arvsordningen och de arvsberättigade är uppdelade i tre arvsklasser som i turordning ärver den avlidne. Till första arvsklassen hör den avlidnes bröstarvingar och barnbarn. Till andra arvsklassen hör den avlidnes syskon och föräldrar. Till tredje arvsklassen hör farmor, farfar, mormor och morfar och deras barn. Kusiner ärver inte.

”När dödsbodelägarna har svårt
att enas drar skiftet ut på tiden”

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas kan någon av dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten att en boutredningsman utses.

Boutredningsmannen ska förvalta dödsboet, hålla bouppteckningsförrättning, upprätta bodelning, bouppteckning och slutligen göra ett arvskifte. Om en dödsbodelägare ansökt om att en boutredningsman ska förordnas kan de övriga inte motsätta sig det.

Vad kostar det?

Behöver du biträde i en arvstvist kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Saknar du hemförsäkring kan du ha rätt till rättshjälp. Du betalar då bara en liten del av advokatens kostnad i självrisk eller rättshjälpsavgift. Boutredningsmannens kostnader täcks av dödsboet.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas