fbpx

Arv

Hur ska arvet fördelas?

Vem som kan ärva den som gått bort avgörs av arvsordningen. Arvsklasser,  laglott, särkullbarn, sambo och vad som räknas som förskott på arv eller gåva är juridiskt komplicerat. Ju större arv och ju fler arvtagare desto viktigare att anlita ett duktigt ombud.  Vi är specialister inom ekonomisk familjerätt och företräder våra klienter vid bouppteckningar, arvstvister och förordnas som boutredningsmän vid arvsskiften.

Så går det till

Svensk arvsrätt balanserar tre skilda intressen. Dessa är barnens intressea av att ärva sina föräldrar, efterlevande make eller makas intresse av att kunna leva kvar i hemmet och att arvlåtaren (den som går bort)  fritt ska kunna bestämma över sin egendom.

Arvlåtarens möjlighet att själv bestämma över sina tillgångar efter sin bortgång regleras genom rätten att skriva testamente. När personen avlidit aktualiseras testamentet och under bouppteckningen sammanställs alla tillgångar och skulder. Då kallas de som anses ha rätt att ärva, dödsbodelägarna, till en så kallad bodelningsförrättning. Läs gärna mer i vårt utbildningshäfte Arv eller ladda ner det här.

Att tänka på

Som dödsbodelägarna är det klokt att anlitna  ett kunnigt juridiskt ombud för att bevaka att sina intressen i arvsskiftet. Detta är särskilt viktigt om arvets som ska fördelas är av stort ekonomiskt eller sentimentalt värde och det är flera arvtagare.

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas kan någon av dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten att en boutredningsman utses.

Boutredningsmannen ska förvalta dödsboet, hålla bouppteckningsförrättning, upprätta bodelning, bouppteckning och slutligen göra ett arvskifte. Om en dödsbodelägare ansökt om att en boutredningsman ska förordnas kan de övriga inte motsätta sig det.

 

Vad säger lagen?

Rätten till arv regleras i arvsordningen och de arvsberättigade är uppdelade i tre arvsklasser som i turordning ärver den avlidne. Till första arvsklassen hör den avlidnes bröstarvingar och barnbarn. Till andra arvsklassen hör den avlidnes syskon och föräldrar. Till tredje arvsklassen hör farmor, farfar, mormor och morfar och deras barn. Kusiner ärver inte.

”När dödsbodelägarna har svårt
att enas drar skiftet ut på tiden”

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas kan någon av dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten att en boutredningsman utses.

Boutredningsmannen ska förvalta dödsboet, hålla bouppteckningsförrättning, upprätta bodelning, bouppteckning och slutligen göra ett arvskifte. Om en dödsbodelägare ansökt om att en boutredningsman ska förordnas kan de övriga inte motsätta sig det.

Vad kostar det?

Behöver du biträde i en arvstvist kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Saknar du hemförsäkring kan du ha rätt till rättshjälp. Du betalar då bara en liten del av advokatens kostnad i självrisk eller rättshjälpsavgift. Boutredningsmannens kostnader täcks av dödsboet.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas