Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Arv

Advokatbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens

Vi hjälper såväl privatpersoner som företagare

Hur ska arvet fördelas?

Vem som kan ärva den som gått bort avgörs av arvsordningen. Arvsklasser, laglott, särkullbarn, sambo och vad som räknas som förskott på arv eller gåva är juridiskt komplicerat. Ju större arv och ju fler arvtagare desto viktigare är det att anlita en jurist eller advokat. Zeijersborger & Co är specialister på ekonomisk familjerätt och företräder våra klienter vid bouppteckningar, arvstvister och förordnas som boutredningsmän vid arvsskiften.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring arv? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Konsultation

395

SEK

20 minuters juridisk rådgivning
 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Rättsutredning

4 950

SEK

Vi gör en fördjupad analys av det rättsliga läget och bedömer hur du bör gå vidare.

 • 20 min inledande möte
 • Rättslig utredning av bevisning upp till 10 sidor
 • 20 min uppföljande möte för redovisning av rättslig inställning
 • Bedömning av möjlighet till rättsskydd eller rättshjälp
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 3 mejl

Bouppteckning

10 425

SEK

Vi går igenom ekonomiskt underlag, håller sammanträde och upprättar en juridiskt korrekt bouppteckning.

 • 30 min inledande möte
 • Kallelse till sammanträde
 • Sammanträde upp till 1 tim
 • 3 delägare
 • 5 tillgångskonton
 • 4 skuldkonton
 • Upprättande av bouppteckning
 • Registrering av bouppteckning
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 10 mejl med bouppgivare

Testamente

2 745

SEK

Vill du reglera vem som ska ärva dig och hur din egendom ska fördelas? Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt testamente som respekterar din vilja.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 3 mejl
 • Vi är testamentsexekutor

 Faktura, delbetalning, kort och Swish.

Möt Josefine Rosén, ledare för det familjeekonomiska teamet

Jag är teamledare på Zeijersborger & Co och expert på ekonomisk familjerätt. Jag och teamet är specialiserade inom frågor som rör ekonomisk familjerätt och är vana att hantera bland annat arv, bodelningar och skilsmässor.

Vi är stolta över att ha hjälpt många klienter att ta tillvara deras intressen och rättigheter i komplicerade arvsfrågor. Vårt mål är att se till att arvsprocessen går smidigt samtidigt som vi når bästa möjliga resultat.

Josefine

Så går ett arvskifte till

När en person går bort övergår deras tillgångar och skulder till ett så kallat dödsbo. Dödsboet sköts gemensamt av dödsbodelägarna, och existerar fram till att arvskiftet genomförts och tillgångarna fördelats mellan arvingarna.

Svensk arvsrätt balanserar tre skilda intressen. Dessa är barnens intresse av att ärva sina föräldrar, efterlevande make eller makas intresse av att kunna leva kvar i hemmet, samt att arvlåtaren (den som går bort) fritt ska kunna bestämma över sin egendom.

Arvlåtarens möjlighet att själv bestämma över sina tillgångar efter sin bortgång regleras genom rätten att skriva testamente. När personen avlidit aktualiseras testamentet och under bouppteckningen sammanställs alla tillgångar och skulder. Då kallas de som anses ha rätt att ärva, dödsbodelägarna, till en så kallad bodelningsförrättning.

Läs gärna mer i vår handbok i arv.

Vem har rätt att ärva?

Rätten till arv regleras i Ärvdabalken och de arvsberättigade är uppdelade i tre arvsklasser som i turordning ärver den avlidne. Till första arvsklassen hör den avlidnes barn och barnbarn. Arvet fördelas lika mellan gemensamma barn och särkullbarn. Om den avlidnes barn inte längre är i livet går arvet vidare till barnbarnen. Ett undantag görs dock om den avlidne var gift, då det i första hand är maken eller makan som ärver. Gemensamma barn ärver då först när båda föräldrar gått bort. Detta undantag gäller dock inte för särkullbarn, som har rätt att få sin del av arvet direkt.

Om den avlidne inte har barn eller barnbarn går arvet vidare till andra arvsklassen, som innefattar den avlidnes föräldrar och syskon. Till tredje arvsklassen hör farmor, farfar, mormor och morfar och deras barn. Kusiner ärver inte.

Om den avlidne har skrivit ett testamente, går detta före ovan beskrivna arvsrätt. Det enda som inte kan testamenteras bort är den avlidnes barns rätt att ärva. Ett barn har nämligen alltid rätt till sin laglott, oavsett vad som står i testamentet. Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga hälften av vad barnet hade ärvt om det inte fanns något testamente.

5 saker att tänka på vid ett arvskifte

1. Anlita ett juridiskt ombud

Som dödsbodelägare är det klokt att anlita ett kunnigt juridiskt ombud för att bevaka sina intressen i arvskiftet. Detta är särskilt viktigt om arvet som ska fördelas är av stort ekonomiskt eller sentimentalt värde och det är flera arvtagare.

2. Ansök om en boutredningsman

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas kan någon av dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten att en boutredningsman utses. Boutredningsmannen ska förvalta dödsboet, hålla bouppteckningsförrättning, upprätta bodelning, bouppteckning och slutligen göra ett arvskifte. Om en dödsbodelägare ansökt om att en boutredningsman ska förordnas kan de övriga inte motsätta sig det.

3. Arvsskatt

Den 1 januari 2005 slopades arvsskatten i Sverige. Det innebär att du numera inte behöver skatta för de tillgångar du ärver.

4. Förskott på arv

Om man vill kan man ge någon av sina arvingar ett förskott på arvet, innan man avlidit. Det är dock viktigt att reglera detta skriftligt genom ett gåvobrev, för att undvika missförstånd och tvister i framtiden. Värdet av förskottet dras av från arvingens framtida arv.

5. Ärva sin sambo

Sambos har till skillnad från makar ingen automatisk arvsrätt, vilket innebär att man som sambo inte har rätt att ärva sin parter. Om man vill att sin efterlevande sambo ska ha rätt till en del av arvet kan detta dock regleras i ett testamente.

Vad kostar det?

Behöver du biträde i en arvstvist kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Saknar du hemförsäkring kan du ha rätt till rättshjälp. Du betalar då bara en liten del av advokatens kostnad i självrisk eller rättshjälpsavgift. Boutredningsmannens kostnader täcks av dödsboet.

Läs gärna mer om finansiering av ditt ärende.

Leif Tibblin
5/5
“Känner mig lättad och positiv efter samtalen med era medarbetare.”
Jan Berntsen
5/5
“Jag blev kontaktad av en mycket trevlig och kunnig medarbetare. Jag återkommer gärna framöver om jag behöver juridiska råd och vägledning. Jag uppskattar era återkommande beskrivningar av verkliga fall.”
Elsa Pettersson
5/5
“Otroligt duktig och trevlig jurist!”

Kundrecensionerna är automatiskt insamlade via internt mailformulär efter genomförd konsultation.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du juridiska frägor och svar, ta del av Advokatens tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.