Asyl

Hur får jag asyl i Sverige?

Våra advokater och jurister arbetar inom alla utlänningsrättens områden. Byrån förordnas regelbundet av Migrationsverket som offentliga biträden för asylsökanden och vi anlitas privat i ärenden om anhöriginvandring och arbetstillstånd.

Så går det till

Vill du söka asyl i Sverige lämnar du in en asylansökan vid en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Du kan även ansöka vid gränspolisen vid din inresa. I de flesta fall har den sökande rätt till ett offentligt biträde d.v.s. en advokat eller jurist som bevakar sökandes rättigheter, närvarar under utredningsmöten, upprättar skrivelser och överklaganden.

Vill du att en särskild advokat ska biträda dig bör du redan vid din ansökan uppge det till Migrationsverket. För ensamkommande barn utses utöver ett offentligt biträde även en god-man. För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du har rätt till asyl kommer du få gå på asylutredningar där du får berätta om varför du behöver skydd och är i behov av asyl. För att våra klienter ska vara väl förberedda, få kunskap om skyldigheter och rättigheter träffas klinten och det offentliga både före och efter asylutredningen.

Vad säger lagen?

Rätten till asyl regleras i utlänningslagen, i FN:S flyktingkonvention och i Dublinförordningen. Enligt FN- konventionen ska varje persons ansökan om asyl prövas individuellt och vid prövningens ska hänsyn tas till sökandes kön och sexuella läggning. I Dublinförordningen finns reglerna om vilket land som ska pröva en asylansökan.

Uppehållstillstånd ska ges den som är flykting, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Med flykting avses en person som känner välgrundad rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Rädslan kan även bestå av risk för förföljelsen från hemlandets myndigheter eller från enskilda personer och grupper som hemlandets myndigheter inte kan eller vill skydda.

Ömmande omständigheter

Övriga skyddsbehövande är en grupp som bara anges i den svenska utlänningslagen och innefattar de som inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof. I vissa fall kan en asylsökande efter en samlad bedömning beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständighet. De flesta som beviljas i asyl får permanenta uppehållstillstånd- ett så kallat PUT.

Att tänka på

Om du har möjlighet bör du till det första mötet med ditt offentliga biträde ta med identitetshandlingar såsom pass, ID-kort och födelsebevis. Har du behov av tolk så informera i god tid om vilken dialekt tolken ska prata och förstå.

Har du möjlighet att få fram handlingar från hemlandet t.ex. myndighetsdokument, tidningsartiklar med mer som styrker dina asylskäl, bör du även ta med dessa.

Har du små barn så försök få hjälp med barnpassning under den tid du har möte med ditt ombud.

Vad kostar det?

För asylsökande utses ett offentliga biträdet av Migrationsverket och den sökande behöver inte betala något för dess arbete. Du har själv rätt att välja ombud och bör snarast uppge vilket ombud du vill anlita till Migrationsverkets handläggare.

Måste du anlita ombud privat? Då krävs det ofta en mer omfattande utredning för att bedöma möjligheten till juridisk framgång. Vårt pris är 3 500 kr inkl moms för en kvalificerad rekommendation. Därefter är arvodet löpande om du beslutar att driva ärendet vidare. Du är alltid välkommen att kontakta oss för fri inledande telefonrådgivning.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas