Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Barns boende

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Barns boende

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Vem bestämmer var barnen ska bo vid separation eller skilsmässa?

När föräldrar har gemensam vårdnad är utgångspunkten att de ska försöka enas om barnets boendesituation. Om det inte går, är det bra att ta hjälp av någon utomstående som kan hjälpa er att hitta en lösning. Oftast räcker det med samarbetssamtal på kommunens familjerätt, men om ni fortfarande inte kan komma överens om ett beslut är det viktigt att anlita en jurist eller advokat som är expert på familjerätt.

Zeijersborger & Co har omfattande erfarenhet av att biträda föräldrar genom tvister om vårdnad, umgänge och barns boende. Vi processar i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring barns boende? Under en begränsad tid erbjuder vi en 20 minuters konsultation med vårdnadsspecialist värde 595 kr, helt gratis! Säkra din tid redan idag genom att boka online eller ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Möt Moa Möller, ansvarig för vårdnadsteamet

Jag är chefsjurist och advokat med ansvar för vårdnadsteamet på Zeijersborger & Co. Vi är specialister inom familjerätt med uppdrag att hitta den bästa lösningen för våra klienter i frågor som rör barns boende, umgänge och vårdnad. Vi hanterar även komplexa ärenden med inslag av LVU, anklagelser om våld och barn med föräldrar i olika länder. 

Vårt mål är att underlätta för dig och dina barn genom att hitta en lösning till ett stabilt boende. Vi vet hur viktigt det är att barn får växa upp i en trygg miljö.

Så går det till när barnets boende avgörs

Med barnets boende menas vart barnet har sin faktiska bosättning. Det kan vara antingen växelvist mellan båda föräldrarna eller enbart hos en förälder. Föräldrarna kan själva skriftligt avtala om var barnet ska bo och avtalet blir giltigt när socialnämnden godkänt det. När en av föräldrarna har ensam vårdnad, bestämmer den själv var barnet ska bo utan att behöva diskutera med den andre föräldern. När vårdnaden är gemensam så är det till slut en domstol som får avgöra hur barnets boendesituation ska se ut om föräldrarna inte kan komma överens. Läs gärna mer i vår handbok i vårdnad, boende & umgänge.

Vad säger lagen om barnets boende?

I svensk rätt är det barnets bästa som är avgörande för alla beslut gällande barnets boende och det finns inte något annat intresse som väger tyngre. När domstolen avgör vad som är barnets bästa görs det en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Hänsyn kan också tas till barnets egen vilja om vart det vill bo med ”beaktande av barnets ålder och mognad”.

★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Domstolen kan även begära att Socialnämnden i barnets kommun ska undersöka vad som är bäst för barnet med avseende på boende. Då träffar socialsekreteraren föräldrarna, ofta barnen och även andra personer i barnets liv som till exempel personalen på barnets skola, för att få en så god helhetsbild som möjligt. Ju äldre barnet blir desto större betydelse får den egna åsikten. Vanligtvis lämnar socialnämnden också ett förslag på hur tingsrätten bör döma i målet. Tingsrätten kan även ge socialnämnden uppdrag att erbjuda samarbetssamtal med föräldrarna.

5 viktiga saker att tänka på när du tvistar om barns boende

1. Flytta inte barnet

Att flytta barnet från dess invanda miljö kan vara jobbigt för barnet. Undvik därför i högsta möjliga mån att göra detta utan goda anledningar.

2. Tänk på barnets behov

Tänk på vikten av att ha ett boende som är anpassat för barnet och att barnet helst ska ha ett eget rum.

3. Fundera på livspusslet

Välj barnets boende så att det fungerar med hämtning och lämning till förskola, skola och fritidsverksamhet.

4. Var försiktig

I en tvist kan allting vändas emot dig, så var noga med vad du lägger ut på sociala media och skickar i sms.

5. Rådfråga ditt ombud

Om du har funderingar kring hur du ska agera i relationen till ditt ex, kontakta alltid ditt juridiska ombud först.

Vad kostar det att tvista om barns boende?

Om du har en hemförsäkring kan du ha rätt till rättsskydd. Det täcker merparten av kostnaderna – upp till 80% är det vanligaste. I de fall hemförsäkring saknas kan man ansöka om rättshjälp, vilket innebär att staten betalar hela eller delar av kostnaderna för ditt ombud. Vi hjälper våra klienter att ansöka både om rättsskydd och rättshjälp.

Läs gärna mer om finansering av ditt ärende.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".product-box-btn").on('click', function(event){ mixpanel.track("Product box link clicked"); }); });