Barns boende

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Barns boende

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Vem bestämmer var barnen ska bo vid separation eller skilsmässa?

När föräldrar har gemensam vårdnad är utgångspunkten att de ska försöka enas om barnets boendesituation. Om det inte går, är det bra att ta hjälp av någon utomstående som kan hjälpa er att hitta en lösning. Oftast räcker det med samarbetssamtal på kommunens familjerätt, men om ni fortfarande inte kan komma överens om ett beslut är det viktigt att anlita en jurist eller advokat som är expert på familjerätt.

Zeijersborger & Co har mångårig erfarenhet av att processa i vårdnadstvister om umgänge och barns boende både i och utanför domstol.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring barns boende? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du betalar smidigt med kort eller Swish och väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Yes

Konsultation

395 SEK

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura, delbetalning, kort och Swish.

I videon nedan går vi igenom hur en domstolsprocess kan se ut när man tvistar om barns boende. I menyraden längst ner i videon kan du välja att spela upp den i helskärm och slå på undertexter.

Så går det till när barnets boende avgörs

Med barnets boende menas vart barnet har sin faktiska bosättning. Det kan vara antingen växelvist mellan båda föräldrarna eller enbart hos en förälder. Föräldrarna kan själva skriftligt avtala om var barnet ska bo och avtalet blir giltigt när socialnämnden godkänt det. När en av föräldrarna har ensam vårdnad, bestämmer den själv var barnet ska bo utan att behöva diskutera med den andre föräldern. När vårdnaden är gemensam så är det till slut en domstol som får avgöra hur barnets boendesituation ska se ut om föräldrarna inte kan komma överens. Läs gärna mer i vår handbok i vårdnad, boende & umgänge.

5 viktiga saker att tänka på när du tvistar om barns boende

1. Flytta inte barnet

Att flytta barnet från dess invanda miljö kan vara jobbigt för barnet. Undvik därför i högsta möjliga mån att göra detta utan goda anledningar.

2. Tänk på barnets behov

Tänk på vikten av att ha ett boende som är anpassat för barnet och att barnet helst ska ha ett eget rum.

3. Fundera på livspusslet

Välj barnets boende så att det fungerar med hämtning och lämning till förskola, skola och fritidsverksamhet.

4. Var försiktig

I en tvist kan allting vändas emot dig, så var noga med vad du lägger ut på sociala media och skickar i sms.

5. Rådfråga ditt ombud

Om du har funderingar kring hur du ska agera i relationen till ditt ex, kontakta alltid ditt juridiska ombud först.

Vad säger lagen om barnets boende?

I svensk rätt är det barnets bästa som är avgörande för alla beslut gällande barnets boende och det finns inte något annat intresse som väger tyngre. När domstolen avgör vad som är barnets bästa görs det en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Hänsyn kan också tas till barnets egen vilja om vart det vill bo med ”beaktande av barnets ålder och mognad”.

Domstolen kan även begära att Socialnämnden i barnets kommun ska undersöka vad som är bäst för barnet med avseende på boende. Då träffar socialsekreteraren föräldrarna, ofta barnen och även andra personer i barnets liv som till exempel personalen på barnets skola, för att få en så god helhetsbild som möjligt. Ju äldre barnet blir desto större betydelse får den egna åsikten. Vanligtvis lämnar socialnämnden också ett förslag på hur tingsrätten bör döma i målet. Tingsrätten kan även ge socialnämnden uppdrag att erbjuda samarbetssamtal med föräldrarna.

Vad kostar det att tvista om barns boende?

Om du har en hemförsäkring kan du ha rätt till rättsskydd. Det täcker merparten av kostnaderna – upp till 80% är det vanligaste. I de fall hemförsäkring saknas kan man ansöka om rättshjälp, vilket innebär att staten betalar hela eller delar av kostnaderna för ditt ombud. Vi hjälper våra klienter att ansöka både om rättsskydd och rättshjälp.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.