Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Bostadsrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Bostadsrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Vem ansvarar för fel i bostadsrätt?

Att köpa en bostadsrätt är för många en betydelsefull investering. Kanske är det dags att flytta hemifrån, eller att lämna en tidigare bostad för att ta nästa steg i livet. Precis som med andra typer av varor kan fel upptäckas en tid efter köpet, vilket kan leda till en tvist. Ofta handlar det om vem som ska ansvara för felet – köparen, säljaren eller bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättstvister kan vara komplicerade och kräver en detaljerad bedömning av det enskilda fallet. Därför rekommenderar vi att ta hjälp en advokat eller jurist som stöttar dig genom hela processen. Vi företräder såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring bostadsrätt? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Quiz: Fel i bostadsrätt

Har du upptäckt ett fel i en bostadsrätt och undrar vem som är ansvarig – köparen, säljaren eller föreningen? Besvara 5 enkla frågor och få en direkt bedömning.

Möt Peter Zeijersborger, ansvarig för tvistemålsteamet

Jag är advokat och grundare av Zeijersborger & Co. Med över 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol är jag ansvarig för tvistemålsteamet. 

Tvister om bostadsrätter blir allt vanligare – från fel i antal kvadratmeter till brister i konstruktionen eller oskäligt höjda avgifter. Ett hem är mer än en bostad och därför är det viktigt för oss att våra klienter känner trygghet i att vi inte ger oss förrän vi når den bästa lösningen.

Varför ska du välja Zeijersborger & Co?

  • Över 15 års erfarenhet och några av landets mest namnkunniga advokater
  • Specialistkompetens inom bostadsrätt
  • Fasta, transparenta priser och flexibel betalning
  • Ett helt team bakom dig
  • 16 000+ nöjda klienter
★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Hur går en bostadsrättstvist till?

När en bostadsrättstvist uppstår kan parterna vända sig till bostadsrättsnämnden eller hyresnämnden, som gör en opartisk bedömning och hjälper till med medling. Detta är mer tids- och kostnadseffektivt än att ta ärendet till allmän domstol. Däremot är besluten inte alltid bindande, vilket innebär att den som bedöms ansvarig kanske väljer att inte avhjälpa felet. Därför kan det ändå bli aktuellt att ta ärendet vidare till tingsrätten.

En domstolsprocess inleds med att en av parterna skickar in en stämningsansökan till domstolen. I ansökan beskrivs vad man vill att tingsrätten ska besluta och vilken bevisning som finns. Motparten har sedan möjlighet att bemöta stämningsansökan genom att inkomma med ett svaromål.

Därefter hålls en muntlig förberedelse, där alla inblandade samlas och går igenom yrkanden, bevisning och eventuella utredningar. Under förberedelsen försöker domstolen få parterna att komma överens genom förlikning. Om man inte lyckas enas om en lösning hålls även en huvudförhandling.

Under huvudförhandlingen kan det ibland förekomma förhör med vittnen och sakkunniga inom en viss bransch, till exempel en VVS-tekniker eller byggentreprenör. När domaren överlagt kommer slutligen en dom, som går att överklaga till hovrätten om någon av parterna skulle bli missnöjd.

Köparen, säljaren eller bostadsrättsföreningen?

Innan ett köp fullbordas har köparen en undersökningsplikt. Det innebär att köparen ska kontrollera bostaden och uppmärksamma säljaren om eventuella fel som hittas. I de fall en köpare inte anmärkt på några fel antas köparen vara medveten om bostadens skick. Köparen kan inte vid senare tillfälle påpeka fel som denne borde ha upptäckt vid undersökningstillfället. Däremot kan säljaren i upp till två år efter tillträdet bli skyldig att åtgärda så kallade dolda fel, det vill säga fel som inte hade kunnat upptäckas innan köpet.

Bostaden ska vid köptillfället motsvara de egenskaper som avtalats, och säljaren är skyldig att upplysa köparen om en avvikelse från avtalet skulle upptäckas. Om säljaren lämnar uppgifter som inte överensstämmer med bostadens skick bär säljaren ett felansvar.

Föreningen ansvarar i regel för det yttre skicket i en bostadsrätt. Det innebär att bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla mark och byggnad i gott skick, såvida annat inte föreskrivits i föreningens stadgar. Till det yttre skicket hör även reparationer av ledningar till avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilationskanaler, under förutsättningen att dessa tjänar hela huset.

Ohyra och brand- eller vattenledningsskador tillhör också bostadsrättsföreningens ansvar, så länge det inte kan ha orsakats av bostadsinnehavarens egen vårdslöshet och försummelse.

5 saker att tänka på inför köp av bostadsrätt

1. Köparens undersökningsplikt

Undersök bostadsrätten innan köpet och kontrollera att lägenheten matchar avtalet. Du kan att antingen undersöka lägenheten själv, eller ta hjälp av en besiktningsman. Efter att köpet fullbordats ansvarar säljaren endast för dolda fel.

2. Kontrollera lägenhetsförteckningen

När du bestämt dig för att köpa lägenheten bör du be säljaren om en kopia på lägenhetsförteckningen och kontrollera att lägenheten inte är pantsatt.

3. Kolla upp föreningens ekonomi

Gå igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning och fråga föreningen om deras framtida planer. Ekonomin i föreningen och framtida renoveringar eller upprustningar kan påverka månadsavgiften.

4. Undersök föreningens ekonomiska plan

Ska du köpa en nyproduktion? Läs noggrant föreningens ekonomiska plan och ta reda på hur föreningen har beräknat årsavgifterna på kort och lång sikt. Det kan även vara bra att kolla upp vilka driftskostnader som ingår i årsavgiften och vilka kostnader som bostadsrättshavaren själv står för.

5. Försäkra dig om att allting stämmer

När du har köpt en nyproduktion bör du kontrollera att lägenheten motsvarar upplåtelseavtalet. Om du upptäcker fel ska du vända dig till föreningen.

Vad säger lagen om bostadsrätt?

Vid köp av bostadsrätt gäller i första hand köplagen, med undantag för nyproduktion där det istället är bostadsrättslagen som blir tillämpbar. Anledningen till att bostadsrätt faller inom ramen för köplagen är att det betraktas som lös egendom, det vill säga en vara. Det är föreningen som tillsammans med dess medlemmar äger fastigheten och förvärvaren köper inte lägenheten i sig, utan rätten att bo i lägenheten. Köpet innefattar dels en nyttjanderätt och dels en andelsrätt i föreningen.

Vad kostar det att tvista om bostadsrätt?

I bostadsrättstvister har parterna ofta ett visst rättsskydd genom sin hemförsäkring eller föreningsförsäkring. Omfattningen av rättsskyddet bestäms av försäkringsbolaget och kan variera mellan olika bolag. Vanligtvis täcker hemförsäkringens rättsskydd ombudskostnader vid tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp, förutsatt att tvisten prövas i allmän domstol.

Vi erbjuder juridiska tjänster till förmånliga fasta priser, så att du redan från början vet vad ditt ärende kommer att kosta och vad som ingår i priset. Det ger dig som klient full kontroll, transparens och förutsägbarhet – precis som vi tycker det ska vara.

De flesta advokatbyråer erbjuder fortfarande endast handläggning på timtaxa. Det medför en ekonomisk osäkerhet för dig som klient, som du helt enkelt slipper hos oss. Eftersom de administrativa åtgärderna i fastprisärenden blir färre, sparar du dessutom i snitt 10% jämfört med timtaxa på löpande räkning.

Läs gärna mer om finansiering av ditt ärende.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.