Bostadsrätt

Vi är specialister på privatjuridik

Bostadsrätt

Vi är specialister på privatjuridik

Vem ansvarar för fel i bostadsrätt?

Att köpa en bostadsrätt är för många en betydelsefull investering. Kanske är det dags att flytta hemifrån, eller att lämna en tidigare bostad för att ta nästa steg i livet. Precis som med andra typer av varor kan fel upptäckas en tid efter köpet, vilket kan leda till en tvist. Ofta handlar det om vem som ska ansvara för felet – köparen, säljaren eller bostadsrättsföreningen. Bostadsrättstvister kan vara komplicerade och kräver en detaljerad bedömning av det enskilda fallet. Därför rekommenderar vi att ta hjälp en advokat eller jurist som stöttar dig genom hela processen.

Behöver du ett ombud? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 010-33 33 888. Då får du prata med en juristassistent som svarar på frågor om vad det innebär att bli klient och hjälper dig med allt det administrativa. För dig som bara vill fråga om råd, kan vi rekommendera att boka en 20 minuters konsultation med advokat för endast 395 kr. Om du sedan väljer att gå vidare med ditt ärende hos oss får du pengarna tillbaka! Vi företräder såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar.

Har du upptäckt ett fel i en bostadsrätt och undrar vem som är ansvarig? Gör vårt kostnadsfria test där du besvarar 5 enkla frågor, så får du en direkt bedömning.

Vill du ta reda på om du kan finansiera ditt ärende med rättsskydd eller rättshjälp? Gör vårt Test: Har du rätt till rättsskydd eller rättshjälp?

Hur går en bostadsrättstvist till?

När en bostadsrättstvist uppstår kan parterna vända sig till bostadsrättsnämnden eller hyresnämnden, som gör en opartisk bedömning och hjälper till med medling. Detta är mer tids- och kostnadseffektivt än att ta ärendet till allmän domstol. Däremot är besluten inte alltid bindande, vilket innebär att den som bedöms ansvarig kanske väljer att inte avhjälpa felet. Därför kan det bli aktuellt att ta ärendet vidare till tingsrätten.

En domstolsprocess inleds med att en av parterna skickar in en stämningsansökan till domstolen. I ansökan beskrivs vad man vill att tingsrätten ska besluta och vilken bevisning som finns. Motparten har sedan möjlighet att bemöta stämningsansökan genom att inkomma med ett svaromål.

Därefter hålls en muntlig förberedelse, där alla inblandade samlas och går igenom yrkanden, bevisning och eventuella utredningar. Under förberedelsen försöker domstolen få parterna att komma överens genom förlikning. Om man inte lyckas enas om en lösning hålls även en huvudförhandling.

Under huvudförhandlingen kan det ibland förekomma förhör med vittnen och sakkunniga inom en viss bransch, till exempel en VVS-tekniker eller byggentreprenör. När domaren överlagt kommer slutligen en dom, som går att överklaga till hovrätten om någon av parterna skulle bli missnöjd.

Köparen, säljaren eller bostadsrättsföreningen?

Innan ett köp fullbordas har köparen en undersökningsplikt. Det innebär att köparen ska kontrollera bostaden och uppmärksamma säljaren om eventuella fel som hittas. I de fall en köpare inte anmärkt på några fel antas köparen vara medveten om bostadens skick. Köparen kan inte vid senare tillfälle påpeka fel som denne borde ha upptäckt vid undersökningstillfället. Däremot kan säljaren i upp till två år efter tillträdet bli skyldig att åtgärda så kallade dolda fel, det vill säga fel som inte hade kunnat upptäckas innan köpet.

Bostaden ska vid köptillfället motsvara de egenskaper som avtalats, och säljaren är skyldig att upplysa köparen om en avvikelse från avtalet skulle upptäckas. Om säljaren lämnar uppgifter som inte överensstämmer med bostadens skick bär säljaren ett felansvar.

Föreningen ansvarar i regel för det yttre skicket i en bostadsrätt. Det innebär att bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla mark och byggnad i gott skick, såvida annat inte föreskrivits i föreningens stadgar. Till det yttre skicket hör även reparationer av ledningar till avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilationskanaler, under förutsättningen att dessa tjänar hela huset.

Ohyra och brand- eller vattenledningsskador tillhör också bostadsrättsföreningens ansvar, så länge det inte kan ha orsakats av bostadsinnehavarens egen vårdslöshet och försummelse.

Är det köparen, säljaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för felet i just ditt fall? Besvara 5 enkla frågor i vårt test om fel i bostadsrätt och få svaret!

5 saker att tänka på inför köp av bostadsrätt

1. Köparens undersökningsplikt

Undersök bostadsrätten innan köpet och kontrollera att lägenheten matchar avtalet. Du kan att antingen undersöka lägenheten själv, eller ta hjälp av en besiktningsman. Efter att köpet fullbordats ansvarar säljaren endast för dolda fel.

2. Kontrollera lägenhetsförteckningen

När du bestämt dig för att köpa lägenheten bör du be säljaren om en kopia på lägenhetsförteckningen och kontrollera att lägenheten inte är pantsatt.

3. Kolla upp föreningens ekonomi

Gå igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning och fråga föreningen om deras framtida planer. Ekonomin i föreningen och framtida renoveringar eller upprustningar kan påverka månadsavgiften.

4. Undersök föreningens ekonomiska plan

Ska du köpa en nyproduktion? Läs noggrant föreningens ekonomiska plan och ta reda på hur föreningen har beräknat årsavgifterna på kort och lång sikt. Det kan även vara bra att kolla upp vilka driftskostnader som ingår i årsavgiften och vilka kostnader som bostadsrättshavaren själv står för.

5. Försäkra dig om att allting stämmer

När du har köpt en nyproduktion bör du kontrollera att lägenheten motsvarar upplåtelseavtalet. Om du upptäcker fel ska du vända dig till föreningen.

Vad säger lagen om bostadsrätt?

Vid köp av bostadsrätt gäller i första hand köplagen, med undantag för nyproduktion där det istället är bostadsrättslagen som blir tillämpbar. Anledningen till att bostadsrätt faller inom ramen för köplagen är att det betraktas som lös egendom, det vill säga en vara. Det är föreningen som tillsammans med dess medlemmar äger fastigheten och förvärvaren köper inte lägenheten i sig, utan rätten att bo i lägenheten. Köpet innefattar dels en nyttjanderätt och dels en andelsrätt i föreningen.

Vad kostar det att tvista om bostadsrätt?

I bostadsrättstvister har parterna ofta ett visst rättsskydd genom sin hemförsäkring eller föreningsförsäkring. Omfattningen av rättsskyddet bestäms av försäkringsbolaget och kan variera mellan olika bolag. Vanligtvis täcker hemförsäkringens rättsskydd ombudskostnader som överstiger ett halvt prisbasbelopp, förutsatt att tvisten prövas i allmän domstol. År 2022 ligger minimibeloppet på 24 150 kronor.

Vill du ta reda på hur du kan finansiera ditt ärende? Besvara några enkla frågor och få svaret i vårt Test: Har du rätt till rättsskydd eller rättshjälp?

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Meny

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat för endast 395 kr. Om du går vidare med ditt ärende hos oss får du pengarna tillbaka!

Webbplatsen använder cookies och spårningsskript. Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera cookies och spårning godkänner du denna användning. För att neka cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Där kan du även radera eventuella cookies som lagrats. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat för endast 395 kr. Om du går vidare med ditt ärende hos oss får du pengarna tillbaka.