Bouppteckning

Vem gör bouppteckningen?

När en person går bort är det en rad åtgärder som behöver genomföras.  Ju mer egendom som finns i dödsboet, desto mer komplicerad blir bouppteckningen. Då kan det kännas bra att överlämna juridiken till ett kunnigt ombud. Zeijersborger & Co har lång erfarenhet av ekonomisk familjerätt och förordnas regelbundet som boutredningsmän. Vi  sköter kontakten med privata institutioner och myndigheter och ser till att alla handlingar kommer in i tid.

Så går det till

Tillgångar och skulder sammanställs och bouppteckningen upprättas inom tre månader efter att en person gått bort. Det görs vid en så kallad boupptäckningsförrättning. Till förrätningen kallas legala arvingar, universella testamentstagare och efterarvingar. Barn, föräldrar och syskon är legala arvingar och efterarvingar är personer med arvsrätt från en tidigare avliden make eller maka. Universella testamentatagare är de som testamenterats hela eller en delar av arvet.

Den färdiga bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering senast en månad efter förrättningen.

Att tänka på

När bouppteckningen ska göras bör dödsbodelägarna så snart som möjligt enas om ett ombud.

Vid första mötet är det lämpligt att advokaten eller juristen får uppgift om den avlidens tillgångar och skulder vid tidpunkten för dödsfallet. Även äktenskapsförord, testamenten och en förteckning över dödsbodelägarna är bra att ta med. Om den avlidne var änka eller änkling behövs bouppteckningen av den först avlidne maken eller makan.

Vad säger lagen?

För att kunna göra en bouppteckning behövs en bouppgivare. Vanligen är det den person som tar hand om den avlidnes egendom eller som i övrigt känner till dödsboet bäst. Bouppgivaren är skyldig att lämna uppgifter om boet. Utredningen av den avlidnas bo ska omfatta tillgångar och skulder så som de var på dödsdagen. Redovisning i form av kontoutdrag, och värdering av fastigheter och bohag.  Om den avlidne var gift ska även uppgifter om den efterlevande makens tillgångar och skulder redovisas.

Vad kostar det?

Behöver du hjälp att upprätta bouppteckning eller boutredningsman täcks kostnaderna i regel av dödsboet.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas