Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Boutredningsman

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Boutredningsman

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Vad händer med bostaden när någon avlider?

Att någon avlider är förstås en traumatisk upplevelse och en känslomässig tid för de närstående. Enligt lag är man som efterlevande make, sambo, familj eller annan testamentstagare tvungen att företräda och förvalta dödsboet efter den avlidne. Man ska bland annat se över vilken förmögenhet den avlidne lämnade efter sig, vilka skulder denne hade, till vem skulden måste betalas och ha koll på beskattningen.

Därför är det en bra idé att anlita en sakkunnig jurist eller advokat som kan bistå med boutredningen. Om man inte kommer överens kan man ansöka hos tingsrätten om att få en boutredningsman förordnad.

En boutredningsmans och testamentsexekutors uppdrag är detsamma; att avveckla dödsboet och dela upp tillgångarna mellan dödsbodelägarna. Boutredningsmannen tar således över ansvaret för dödsboet från dödsbodelägarna.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring boutredning? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Möt Josefine Rosén, ansvarig förstejurist för det familjeekonomiska teamet

Jag är förstejurist med ansvar för teamet som arbetar med ekonomisk familjerätt på Zeijersborger & Co. Vi är specialister inom frågor som rör ekonomisk familjerätt och är vana att hantera bland annat arv, bodelningar och skilsmässor. Vårt team lyssnar noggrant på din situation och dina mål för att skapa en strategi som är anpassad efter dina specifika omständigheter.
I vår roll som boutredningsman är vårt mål är att se till att den avlidnes bouppteckning går rätt till från början.
Josefine

Vad kan en boutredningsman göra?

Ärvdabalken reglerar situationen då man tar hjälp av en boutredningsman. Det kan vara bra att känna till dessa lagar om man funderar på att göra det eller upplever svårigheter med den boutredningsman man anlitat.  

Boutredningsmannens uppdrag innefattar att kartlägga dödsboets tillgångar och se till att förvalta och skydda dessa. Det kan handla om att hantera den avlidnes post och räkningar eller sköta om fastigheter som finns i boet. Om man önskar kan boutredningsmannen också upprätta bouppteckningen och genomföra arvskiftet.

Boutredningsmannen ansvarar för att boets skulder och fordringar betalas. Ibland kan boutredningsmannen i samråd med tingsrätten vara tvungen att sälja vissa egendomar i dödsboet för att betala skulder. Kan inte skulderna betalas kan dödsboet försättas i konkurs. 

När det kommer till frågor som i avsevärd mån inverkar på dödsbodelägarnas behållning i boet måste de underrättas eller samtycka till åtgärden. Om delägarna inte kan komma överens om hur arvskiftet  ska ske kan boutredningsmannen tvångsskifta tillgångarna. När alla tillgångar har delats upp mellan arvingarna så avvecklas dödsboet och boutredningsmannens uppdrag är fullgjort. 

Hur går det till att få en boutredningsman?

★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Som dödsbodelägare, testamentsexekutor, legatarier eller borgenär med en fordran kopplad till dödsboet, kan man ansöka om en boutredningsman. Ansökan om boutredningsman görs till tingsrätten i den ort den avlidne var folkbokförd. Ansökningsavgiften är 900 kr. I ansökan måste det ingå information om 1) sökandens namn, personnummer, telefonnummer och adress, 2) den avlidnes fullständiga namn, personnummer, dödsdatum, adress, medborgarskap och dödsort, 3) om testamente finns eller inte, 4) begäran om att tingsrätten ska besluta att dödsboet ska förvaltas av en boutredningsman och slutligen 5) signatur från den som ansöker. I ansökan kan du också önska att en viss person ska förordnas, till exempel en av våra jurister eller advokater. 

Det krävs inte att alla dödsbodelägare samtycker till att en boutredningsman utses, men om inte alla har skrivit under ansökan ska tingsrätten inhämta yttranden från dem.  

Om det i den avlidnes testamente redan har utsetts någon som den avlidne önskade skulle sköta bouppteckningen, en så kallad testamentsexekutor, är det den personen som gör det. De kvarlevande kan även välja att peka ut en dödsbodelägare som boutredningsman.

5 viktiga saker att tänka på

1. Anlita ett juridiskt ombud

Om ni inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas, vem som ska vara boutredningsman, om ni inte känner att ni kan lösa uppgiften eller om ni har andra juridiska frågor kan ni med fördel anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa er under hela processen. Det är också möjligt att som dödsbodelägare anlita ett eget ombud som bevakar ens intressen.

2. Korrekt ansökan till tingsrätten

För att tilldelas en boutredningsman skickar man en ansökan till tingsrätten. Tänk på att inkludera allt som måste finnas med enligt lag, så att ansökan kan bli godkänd. 

3. Testamentet och testamentsexekutor

Det är viktigt att vara uppmärksam på den avlidnes testamente, då denne kan ha angett en person som den avlidne önskar ska förvalta boet. I så fall ska detta respekteras och det är då denne testamentsexekutor som ska hjälpa till med bouppteckningen.

4. Skäligt arvode och ersättning

En boutredningsman har rätt till skäligt arvode för sitt arbete och ersättning för sina kostnader. Det bör man vara uppmärksam på, då detta kan ha en påverkan på den förmögenhet som den avlidne har lämnat efter sig.

5. Oenighet med boutredningsmannen

Om det finns särskilda skäl är det möjligt att avsluta samarbetet med boutredningsmannen i förtid. Har denne till exempel visat vårdslöshet eller försumlighet i sin förvaltning, om det dras ut på tiden för avslutandet av dödsboet eller om det inte tas tillräcklig hänsyn den avlidnes testamente kan boutredningsmannen entledigas.

I vissa fall finns det även möjlighet att som dödsbodelägare förordna en god man som ska utöva tillsyn över boutredningsmannens förvaltning.

Vad kostar det att ta hjälp av en boutredningsman?

När det gäller dödsbon är det inte möjligt att få rättsskydd från hemförsäkringen. I regel är det svårt att beviljas rättshjälp, men undantag kan göras om det finns tvingande skäl för det.  

Det vanligaste är att kostnaderna för boutredningsmannen täcks av tillgångarna i dödsboet. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet måste den som ansökt stå för kostnaderna.

Läs gärna mer om finansiering av ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".product-box-btn").on('click', function(event){ mixpanel.track("Product box link clicked"); }); });