fbpx
Advokat förordnad i brottmål sitter i möte

Brottmål och offentligt försvar

Är du misstänkt för brott?

Zeijersborger & Co biträder dig oavsett vad du är misstänkt för. Vi tillvaratar dina rättigheter och är med på polisförhör, häktesförhandlingar och domstolsprocesser. Våra namnkunniga brottmålsadvokater har med framgång drivit ett antal uppmärksammade fall och anlitas både i offentliga och privata försvar. Du är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande telefonrådgivning i ditt ärende. Du bokar enkelt en tid online eller genom att ringa oss på 010-33 33 888.

Vad gör din försvarsadvokat?

Den som misstänks för ett brott har oftast rätt till en offentlig försvarare och kan själv välja advokat. Det är försvarsadvokatens uppgift att ”med flit och lojalitet” bevaka den misstänktes rätt. Advokaten närvarar vid förhör, häktningsförhandlingar, kvarstadsförhandlingar, analyserar bevisning, granskar förundersökningen och biträder klienten under huvudförhandlingen. Läs gärna mer om förhör i vår handbok.

”Den som misstänks för ett brott
har rätt till en offentlig försvarare
och kan själv välja advokat”

I vissa fall häktas, det vill säga frihetsberövas, den misstänkte under hela eller delar av tiden fram till rättegång. Under tiden i häkte kan den misstänkte åläggas restriktioner, vilket innebär att hen inte får kommunicera med någon annan än sin advokat. I advokatens roll ligger då även att förklara situationen för anhöriga, vara ett stöd för klienten under häktningstiden och hjälpa klienten i kontakter med åklagaren och andra myndigheter.

 

Vad säger lagen?

Enligt rättegångsbalken har den som misstänks för ett brott alltid rätt att anlita en försvarare. Domstolen förordnar regelmässigt försvarare för den som är anhållen eller häktad. Det samma gäller om påföljden är svårbestämd, den misstänkte är under 18 år eller om straffvärdet övergår sex månaders fängelse.

Under en förundersökning råder förundersökningssekretess. Det innebär att innan förundersökningen är klar får varken den misstänkte eller försvarsadvokaten reda på vad eventuella vittnen sagt och vad som i övrigt framkommit. Enligt förundersökningskungörelsen har den som är skäligen misstänkt för ett brott rätt att få reda på vad han är misstänkt för, att tolk närvarar under förhör och att handlingar översätts till ett språk som den misstänkte förstår. Det är viktigt att känna till att den misstänkte inte har någon skyldighet att svara på frågor från polisen.

Vad kostar en offentlig försvarare?

När det gäller offentliga försvar står staten för advokatens kostnad. Om den som fälls för ett brott har god ekonomi, kan domstolen dock besluta att den dömde ska betala en del av den offentliga försvararens kostnad.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas