Målsägandebiträde

Brottmål och offentligt försvar

Måste jag gå på förhör utan advokat?

Zeijersborger & Co biträder dig oavsett vad du är misstänkt för. Vi tillvaratar dina rättigheter och är med på polisförhör, häktesförhandlingar och domstolsprocesser. Våra namnkunniga brottmålsadvokater har med framgång drivit ett antal uppmärksammade fall och anlitas både i offentliga och privata försvar.

Så går det till

Den som misstänks för ett brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare och kan själv välja advokat. Det är försvarsadvokatens uppgift att ”med flit och lojalitet” bevaka den misstänktes rätt. Advokaten närvarar vid förhör, häktningsförhandlingar, kvarstadsförhandlingar, analyserar bevisning, granskar förundersökningen och biträder klienten under huvudförhandlingen.

”Vi företräder och bevakar våra
klienters rättigheter, analyserar
bevis och biträder i förhandlingar”

I vissa fall häktas, det vill säga frihetsberövas, den misstänkte under hela eller delar av tiden fram till rättegång. Under tiden i häkte kan den misstänkte åläggas restriktioner, vilket innebär att hen inte får kommunicera med någon annan än sin advokat. I advokatens roll ligger då även att förklara situationen för anhöriga, vara ett stöd för klienten under häktningstiden och hjälpa klienten i kontakter med åklagaren och andra myndigheter.

 

Vad säger lagen?

Enligt rättegångsbalken har den som misstänks för ett brott alltid rätt att anlita en försvarare. Domstolen förordnar regelmässigt försvarare för den som är anhållen eller häktad. Det samma gäller om påföljden är svårbestämd, den misstänkte är under 18 år eller om straffvärdet övergår sex månaders fängelse.

”Den som misstänks för ett brott har rätt
till en försvarare och kan själv välja advokat”

Under en förundersökning råder förundersökningssekretess. Det innebär att före förundersökningen är klar får varken den misstänkte eller försvararen reda på vad eventuella vittnen sagt och vad som i övrigt framkommit. Enligt förundersökningskungörelsen har den som är skäligen misstänkt för ett brott rätt att få reda på vad han är misstänkt för, att tolk närvarar under förhör och att handlingar översätts till ett språk den misstänkte förstår. Det är viktigt att känna till att den misstänkte inte är skyldighet att svar på frågor från polisen.

Vad kostar det?

När det gäller offentliga försvar står staten för advokatens kostnad. Om den som fälls för ett brott har god ekonomi, kan domstolen besluta att den dömde ska betala en del av den offentliga försvarens kostnad.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas