Diskriminering

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Diskriminering

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Kan jag stämma för diskriminering?

Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan och att det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi biträder regelbundet både företag och privatpersoner i diskrimineringstvister. Genom vårt arbete med Advokatsamfundets remissyttranden bidrar vi även till att utveckla lagstiftningen inom området.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring diskriminering? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du betalar smidigt med kort eller Swish och väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Yes

Konsultation

395 SEK

20 minuters juridisk rådgivning

 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg
 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura, delbetalning, kort och Swish.

No

Rättsutredning

4 575 SEK

Vi gör en fördjupad analys av det rättsliga läget och bedömer hur du bör gå vidare.

 • 20 min inledande möte
 • Rättslig utredning av bevisning upp till 10 sidor
 • 20 min uppföljande möte för redovisning av rättslig inställning
 • Bedömning av möjlighet till rättsskydd eller rättshjälp
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 3 mejl

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura, delbetalning, kort och Swish.

Föregående
Nästa

Så går det till

Diskrimineringsmål handläggs i tingsrätt eller av arbetsdomstolen, och i de flesta fall biträds den enskilde eller företaget av en advokat. Ett fåtal diskrimineringsfall drivs varje år av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som är en myndighet med uppgift att förhindra diskriminering, främja lika rättigheter och driva på utvecklingen. Vi driver framgångsrikt diskrimineringsärenden och hjälper dig oavsett om du vill ha en snabb, diskret lösning eller en offentlig debatt.

Att tänka på kring diskriminering

Innan du tar kontakt med en advokat, så fundera på om du tillhör någon av de grupper som enligt diskrimineringslagen kan utsättas för diskriminering. Tänk på att en privatperson enligt lagen inte kan diskriminera en annan privatperson.

Till det första mötet med advokaten tar du med alla brev, mail, sms, ljudinspelningar med mera som kan visa på att du har blivit utsatt för diskriminering. Om du har en hemförsäkring med ett rättskyddsmoment tar du även med dig ditt försäkringsbrev.

Vad säger lagen om diskriminering?

Enligt diskrimineringslagen, lag (2008:567) är det förbjudet att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Enligt lagen gör man skillnad på direktdiskriminering och indirekt diskriminering. Om du utsatts för diskriminering kan du ha rätt till diskrimineringsersättning. Då samhället vill motverka och ser allvarligt på diskriminering är ersättningsnivåerna ofta höga.

Vad kostar det?

Om du har en hemförsäkring med rättsskydd, täcker den upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en jurist eller advokat. I annat fall finns det möjlighet att få rättshjälp. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2% av den totala kostnaden.

Vill du ta reda på hur du kan finansiera ditt ärende? Besvara några enkla frågor och få svaret i vårt Test: Har du rätt till rättsskydd eller rättshjälp?

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.