fbpx

Diskriminering

Kan jag stämma för diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och att det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi biträder regelbundet både företag och privatpersoner i diskrimineringstvister. Genom vårt arbete med Advokatsamfundets remissyttranden bidrar vi även till att utveckla lagstiftningen inom området.

Så går det till

Diskrimineringsmål handläggs i tingsrätt eller av arbetsdomstolen och i de flesta fall biträds den enskilde eller företaget av en advokat. Ett fåtal diskrimineringsfall drivs varje år av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som är en myndighet med uppgift att stävja diskriminering, främja lika rättigheter och driva på utvecklingen.

”Vill du ha en snabb, diskret
lösning eller en offentlig debatt?”

Vi driver framgångsrikt diskrimineringsärenden och hjälper dig oavsett om du vill ha en snabb, diskret lösning eller en offentlig debatt.

Att tänka på

Före du tar kontakt med advokat så fundera på om du tillhör någon av de grupper som enligt diskrimineringslagen kan utsättas för diskriminering. Tänk på att en privatperson enligt lagen inte kan diskriminera en annan privatperson.

”En privatperson kan inte diskriminera
en annan privatperson”

Till det första mötet med advokaten tar du med alla brev, mail, sms, ljudinspelningar mm som kan visa på att du blivit utsatt för diskriminering. Om du har en hemförsäkring med ett rättskyddsmoment tar du även med dig ditt försäkringsbrev.

Vad säger lagen?

Enligt diskrimineringslagen, lag (2008:567) är det förbjudet att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad.

”Samhället ser allvarligt på diskriminering
och skadestånden är höga”

Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Enligt lagen gör man skillnad på direktdiskriminering och indirekt diskriminering. Om du utsatts för diskriminering kan du ha rätt till diskrimineringsersättning. Då samhället vill motverka och ser allvarligt på diskriminering är ersättningsnivåerna ofta höga.

Vad kostar det?

Om du har en hemförsäkring med rättsskydd, täcker den upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en jurist eller advokat. I annat fall finns det möjlighet att få rättshjälp. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2 % av den totala kostnaden.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas