Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Entreprenadrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Entreprenadrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Har du hamnat i en entreprenadrättslig tvist?

Entreprenad innebär att någon åtar sig att utföra ett arbete inom en viss tid till en viss bestämd summa. Det är en avtalsform som framförallt är vanlig inom byggbranschen. En entreprenadrättslig tvist kan uppstå mellan beställaren och entreprenaden om resultatet eller priset inte stämmer överens med det avtalade. Vid en tvist är det ofta nödvändigt att anlita ett juridiskt ombud som kan vara med och tolka avtalet och driva processen när motparten har gjort fel.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring entreprenadrätt? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Möt Samir Suljic, ansvarig för det företagsjuridiska teamet

Jag är ansvarig advokat för det företagsjuridiska teamet på Zeijersborger & Co. Med mångårig erfarenhet av avtalsrätt, arbetsrätt och komplexa tvistemål tar vi hand om juridiken så du kan ägna dig åt att driva företag.

Kontakta oss innan entreprenad ingås för att få hjälp med avtalets villkor. Vi kan också företräda dig när du och din motpart är oeniga och behöver lösa en eventuell tvist.

Varför ska du välja Zeijersborger & Co?

  • Över 15 års erfarenhet och några av landets mest namnkunniga advokater
  • Specialistkompetens inom bostadsrätt
  • Fasta, transparenta priser och flexibel betalning
  • Ett helt team bakom dig
  • 16 000+ nöjda klienter
★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Vilka kan använda sig av entreprenader?

Som företag är det möjligt att använda sig av entreprenader när man vill utföra en byggnation. Det kan handla om ett fastighetsbolag som ska utföra ett nybygge eller annat företag som ska bygga en ny lokal till en verksamhet. Entreprenad som avtalsform är generellt det byggföretagen använder sig av och därför är det bra att ha kunskap i entreprenadrätt.  

Privatpersoner eller så kallade konsumenter kan också anlita genom entreprenad som avtalsform när de ska bygga om sitt hus eller utföra ett nybygge. Reglerna ser lite annorlunda ut för just konsumenter. Man har genom konsumenttjänstlagen skyddat konsumenter extra eftersom man generellt anser att konsumenter är den svagare parten mot ett företag. 

3 viktiga saker att tänka på när du ingår ett entreprenadavtal

1. Vilket standardavtal ska väljas?

Ett första steg du som ska beställa en entreprenad bör tänka på är vilken upphandlingsform och vilken av två entreprenadformer som ska användas. Om entreprenören ska sköta både projektering och utförande kallas detta för totalentreprenad. Om i stället du som beställare tar på dig projekteringen kallas detta för utförandeentreprenad. 

Upphandlingsformerna innebär att du som beställare väljer hur många entreprenörer du vill avtala med. Du kan anlita en entreprenör som sköter allt, då kallas det för generalentreprenad. Om du väljer att upphandla flera entreprenörer kallas det i stället för delad entreprenad. 

Valet av entreprenad och upphandlingsform är upp till varje enskild person. För privatpersoner med begränsad kunskap kan totalentreprenad vara bäst medan för företagare i branschen kan man spara pengar genom att utföra projektering själv. Viktigt är oavsett att komma ihåg att hänvisa till det standardavtalet som passar just din entreprenad för att avtalet ska gälla mellan parterna.

Vi på Zeijersborger & Co kan bistå med rådgivning i vad för upphandlingsform och entreprenadform som passar er bäst.  

2. Betalningsform

Ett annat val som måste göras när man ska ingå ett entreprenadavtal är att välja betalningsform. Fast pris är när parterna redan innan bestämt hur mycket arbetet ska kosta. I dessa fall är det viktigt att vara tydlig med vad som ska ingå i det fasta priset. Löpande pris är i stället när priset inte är bestämt från början. Då bestäms a´ priser som säger hur mycket olika åtgärder ska kosta, exempelvis ett timpris för det nedlagda jobbet. 

Man kan också välja att sätta ett takpris, alltså ett maxbelopp som beställaren kan behöva betala för.

3. Vite

Ibland kan ni som avtalsparter välja att i avtalet förelägga motparten med vite om försening skulle ske. Förseningsvite måste framgå av erat entreprenadavtal eftersom det inte finns några specifika bestämmelser om detta i standardavtalen.  

Vad säger lagen om entreprenader?

Det finns ingen direkt tillämplig lag för entreprenader. För konsumenter gäller konsumenttjänstlagen som finns för att skydda konsumenter från företag. Utöver detta finns det delar av en entreprenad som träffas av andra lagar såsom plan- och bygglagen, miljöbalken, skatteförfarandelagen och myndigheters föreskrifter.  

Viktigaste rättskällan för entreprenader är dock standardavtalen på området, utvecklade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) som är en ideell förening med medlemmar som företräder både byggherren och entreprenören. De huvudsakliga avtalen är AB04 (för utförandeentreprenader) och ABT06 (för totalentreprenader). Minst en hänvisning till standardavtalen måste dock göras.

Vad ingår i entreprenaden?

Det arbete som regleras i entreprenadavtalet kallas för kontraktsarbete. Kontraktsarbetet är alltså det uppdrag som beställaren har beställt av entreprenaden. Utöver kontraktsarbeten måste beställaren vara beredd att betala ändrings- tilläggs- och avgångsarbeten, så kallade ÄTA-arbeten.  

ÄTA-arbeten är antingen arbeten som beställaren direkt har bett om eller arbeten som är nödvändiga. Med nödvändiga arbeten menas att arbetet krävs för att resultatet ska bli det man avtalat om, alltså kontraktsenligt. Det finns inga tydliga eller klara gränser för vad som är ÄTA eller inte. Man måste därför göra en bedömning i varje enskilt fall. 

Vart kan jag vända mig vid tvist?

Om parterna inte längre är överens om något så uppstår en tvist. Entreprenadtvister kan handläggas av skiljedomstolar, allmän domstol eller allmänna reklamationsnämnden (för privatpersoner). Var er tvist ska handläggas bestämmer ni som parter själva genom entreprenadavtalet. Ofta innehåller entreprenadavtal en klausul som säger var och hur tvister ska skötas mellan er.  

Om skiljedomstol ska användas kan parterna själva välja språk, land och lag som ska pröva tvisten. Parterna själva utser sedan skiljemän som ska döma saken. Handläggningen är ofta snabb och sker privat, alltså har inte vem som helst tillgång till domen i efterhand.  

Processen i allmän domstol sker i stället genom vanliga regler för tvistemål. Då inleds ärendet genom en stämningsansökan som ska innehålla vad parten yrkar att domstolen ska döma och bevisning tas fram. Motparten får sedan möjlighet att skicka in ett svaromål med ett bestridande eller medgivande av stämningen. Bestrids yrkandet sker förberedelse som ska klargöra både yrkanden och grunder och man ser om det finns en möjlighet till förlikning (att parterna kommer överens). Om inte parterna är överens ska huvudförhandling hållas och därefter meddelas domen.  

Zeijersborger & Co företräder både privatpersoner och företag i entreprenadtvister genom hela ärendet, allt från författande av entreprenadavtal till att vidta rättsliga åtgärder mot motparten och agera ombud i domstol. 

Vad kostar det att anlita ett juridiskt ombud?

Vanligtvis omfattas inte tvister om entreprenader av rättshjälp eftersom entreprenader generellt sett kostar mycket pengar och rättshjälp riktar sig till den som har låga ekonomiska möjligheter. I stället kan tvisterna ibland omfattas av rättsskyddet i företags- och eller hemförsäkringen. Det beror dock på vad som står i just ditt försäkringsavtal och vad ditt ärende gäller.  

Vi erbjuder juridiska tjänster till förmånliga fasta priser, så att du redan från början vet vad ditt ärende kommer att kosta och vad som ingår i priset. Det ger dig som klient full kontroll, transparens och förutsägbarhet – precis som vi tycker det ska vara. 

Läs gärna mer om finansiering av ditt ärende. 

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.