Fastighetsrätt

Vad räknas som dolt fel?

Det är mycket att tänka på när man skall köpa eller sälja hus. Måste jag anlita mäklare? Vad är ett dolt fel och vem skall betala för reparationer? Ska jag ha en besiktningsman och behöver jag upplysa om de fel jag känner till? Vi står till tjänst med rådgivning före och efter fastighetsaffären och upprättar avtal. Vid tvist hjälper vi dig genom en domstolsprocess.

Så går det till

Misstänker du att det är fel på fastigheten bör du på ett tidigt stadium ta kontakt med en advokat som kan bedöma möjligheterna till framgång i en tvist. Ta med dig köpeavtal, frågelista, besiktningsprotokoll, mäklarens och besiktningsmannens uppdragsavtal till mötet. Fastighetstvister handläggs av tingsrätt och beslut och domar kan överklagas till hovrätten och där efter till högsta domstolen.

Vad säger lagen?

Reglerna kring fastighetsköp finns i jordabalken. Köparen har en omfattande undersökningsplikt och finns det indikationer på ett fel, utökas undersökningsplikten. Om du köpt en fastigheten som inte stämmer med avtalet eller om fastigheten avviker från vad som hade kunnat förväntas, kan du ha rätt att till prisavdrag, skadestånd och i vissa fall går det att häva köpet. Säljaren av en fastighet ansvarar för s.k. dolda fel i tio år efter försäljningen. Med dolda fel menas ett fel som inte gick att upptäcka vid en undersökning. Om köparen misstänker fel på fastigheten, är det viktigt att agera fort då felet måste reklameras inom skälig tid ifrån att det upptäcktes.

Vad kostar det?

Har man rättsskydd står man bara för 20 % av rättegångskostnaden om man förlorar målet. Har man inte rättsskydd kan man ansöka om rättshjälp och man behöver då bara betala en mindre del av kostnaden i rättshjälpsavgift. Det är advokaten som ansöker om rättsskydd eller rättshjälp. Den som vinner målet behöver som huvudregel inte betala något.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas