Fordran och skuld

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Fordran och skuld

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Har du hamnat i en tvist?

Kortfattat är en fordran en förpliktelse som en person eller ett bolag har emot en annan person eller bolag. Den som har en fordran kallas borgenär och den som ska betala kallas gäldenär. Inte sällan uppstår det tvister mellan borgenärer och gäldenärer om när betalning ska ske och hur mycket som ska betalas.

Det kan till exempel handla om fel i en bil som man nyligen köpt eller sålt, eller att någon som anlitat hantverkare för renovering inte anser att arbetet utförts korrekt. Vi biträder såväl privatpersoner som företag i tvister där de inte kan komma överens själva.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring ekonomiska tvister? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du betalar smidigt med kort eller Swish och väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Så går ett tvistemål till

Om du har en fordran på någon kan du med hjälp av ditt juridiska ombud ansöka om stämning hos tingsrätten, som då kommer pröva målet. Innan man vänder sig till tingsrätten bör man dock först ha försökt få motparten att betala på frivillig väg.

Om det istället är du som blivit stämd är du skyldig att inkomma med ett svaromål, i vilket du ska ange dina grunder för att inte behöva betala. Även detta hjälper ditt juridiska ombud dig med. Det är viktigt att komma till de förhandlingar som domstolen kallat till och att besvara domstolens föreläggande i tid. Om du inte gör det finns det risk att domstolen meddelar tredskodom, vilket innebär att de dömer utan att du varit närvarande.

★ ★ ★ ★ ★
”En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
”Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
”Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
”Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Vad säger lagen om fordran och skuld?

En fordran kan uppstå på många sätt och ett flertal lagar är tillämpliga, såsom avtalslagenköplagenkonsumentköplagen och skadeståndslagen. En fordran preskriberas som huvudregel efter tio år. Fordringar mot konsumenter preskriberas dock redan efter tre år. Om en gäldenär har en motfordran mot borgenären kan den i vissa fall kvittas. Förutsättningar för kvittning är att motfordran ska vara gällande, mätbar, förfallen till betalning och gälla samma parter.

Vad kostar en tvist i tingsrätten?

Om det tvistiga beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp, 24 150 kr för år 2022, kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättskydd. Saknar du hemförsäkring kan du istället ha rätt till rättshjälp. Om du förlorar målet behöver du då bara betala en mindre del av rättegångskostnaden. Om tvisten avser ett lägre belopp handläggs den av domstolen som ett förenklat tvistemål, FT-mål, förr ofta kallat ”småmål”. Det vanligaste är då att parterna med viss vägledning av rätten biträder sig själva. I FT-mål svarar respektive part för sina rättegångskostnader.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.