Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Fordran och skuld

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Fordran och skuld

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Har du hamnat i en tvist?

Kortfattat är en fordran en förpliktelse som en person eller ett bolag har emot en annan person eller bolag. Den som har en fordran kallas borgenär och den som ska betala kallas gäldenär. Inte sällan uppstår det tvister mellan borgenärer och gäldenärer om när betalning ska ske och hur mycket som ska betalas.

Det kan till exempel handla om fel i en bil som man nyligen köpt eller sålt, eller att någon som anlitat hantverkare för renovering inte anser att arbetet utförts korrekt. Vi biträder såväl privatpersoner som företag i tvister där de inte kan komma överens själva.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring ekonomiska tvister? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Möt Peter Zeijersborger, ansvarig för tvistemålsteamet

Jag är advokat och grundare av Zeijersborger & Co. Med över 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol är jag ansvarig för tvistemålsteamet. Vi är specialiserade på att driva ärenden mellan privatpersoner, företag och konsumenter samt arbetsgivare och arbetstagare.
Vi är skickliga på förlikning, erfarna förhandlare och duktiga processförare i domstol. För våra klienter innebär det en stor trygghet att vi ser till helheten i målet och alltid försöker nå den mest fördelaktiga lösningen.

Varför ska du välja Zeijersborger & Co?

  • Över 15 års erfarenhet och några av landets mest namnkunniga advokater
  • Heltäckande arbetsområden och specialistkompetens för såväl privatpersoner som företagare
  • Fasta, transparenta priser och flexibel betalning
  • Ett helt team bakom dig
  • 16 000+ nöjda klienter
★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Så går ett tvistemål till

Om du har en fordran på någon kan du med hjälp av ditt juridiska ombud ansöka om stämning hos tingsrätten, som då kommer pröva målet. Innan man vänder sig till tingsrätten bör man dock först ha försökt få motparten att betala på frivillig väg.

Om det istället är du som blivit stämd är du skyldig att inkomma med ett svaromål, i vilket du ska ange dina grunder för att inte behöva betala. Även detta hjälper ditt juridiska ombud dig med. Det är viktigt att komma till de förhandlingar som domstolen kallat till och att besvara domstolens föreläggande i tid. Om du inte gör det finns det risk att domstolen meddelar tredskodom, vilket innebär att de dömer utan att du varit närvarande.

Vad säger lagen om fordran och skuld?

En fordran kan uppstå på många sätt och ett flertal lagar är tillämpliga, såsom avtalslagenköplagen, konsumentköplagen och skadeståndslagen. En fordran preskriberas som huvudregel efter tio år. Fordringar mot konsumenter preskriberas dock redan efter tre år. Om en gäldenär har en motfordran mot borgenären kan den i vissa fall kvittas. Förutsättningar för kvittning är att motfordran ska vara gällande, mätbar, förfallen till betalning och gälla samma parter.

Vad kostar en tvist i tingsrätten?

Om det tvistiga beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp, kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättskydd. Saknar du hemförsäkring kan du istället ha rätt till rättshjälp. Om du förlorar målet behöver du då bara betala en mindre del av rättegångskostnaden. Om tvisten avser ett lägre belopp handläggs den av domstolen som ett förenklat tvistemål, FT-mål, förr ofta kallat ”småmål”. Det vanligaste är då att parterna med viss vägledning av rätten biträder sig själva. I FT-mål svarar respektive part för sina rättegångskostnader.

Vi erbjuder juridiska tjänster till förmånliga fasta priser, så att du redan från början vet vad ditt ärende kommer att kosta och vad som ingår i priset. Det ger dig som klient full kontroll, transparens och förutsägbarhet – precis som vi tycker det ska vara.

De flesta advokatbyråer erbjuder fortfarande endast handläggning på timtaxa. Det medför en ekonomisk osäkerhet för dig som klient, som du helt enkelt slipper hos oss. Eftersom de administrativa åtgärderna i fastprisärenden blir färre, sparar du dessutom i snitt 10% jämfört med timtaxa på löpande räkning.

Via prislistan kan du både beställa färdiga tjänster och bygga ihop dina egna paket, för att passa just dina behov och önskemål. Du kan enkelt lägga till tjänster under ärendets gång och kan när som helst avbryta handläggningen. Svårare än så behöver inte juridik vara!

Läs gärna mer om finansiering av ditt ärende.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.