fbpx
Äldre par skriver ett gåvobrev

Gåvobrev

Varför ska man skriva gåvobrev?

Om du vill ge bort en gåva som avser fast egendom, till exempel en fastighet, krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Men det finns stora fördelar med att upprätta gåvobrev även när du vill ge bort lös egendom, som en summa pengar, en bil eller ett smycke. Med ett gåvobrev kan både givaren och mottagaren känna sig trygga i att tydligt kunna styrka gåvan. Du har dessutom möjlighet att ange speciella villkor för gåvan, som att mottagaren inte får sälja den vidare eller att den ska utgöra enskild egendom i en framtida bodelning. Genom ett gåvobrev har du också möjlighet att ge förskott på arv. Vi hjälper dig att ta fram juridiskt korrekta handlingar utifrån din vilja, som möter alla formella krav.

Vad ska gåvobrevet innehålla?

Gåvobrevet ska innehålla en tydlig beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, personuppgifter på dig och mottagaren, särskilda villkor om du så önskar samt bevittnade underskrifter av givare och mottagare.

Även om gåvobrev är vanligast när det rör sig om gåvor av större värde, finns det inget som hindrar att ett gåvobrev skrivs för en gåva som har ett mindre monetärt värde men ett högt affektionsvärde, så att givaren försäkrar sig om att den hamnar i rätt händer. Läs gärna mer i vår  handbok i gåvobrev.

Kan man skriva gåvobrev själv?

Du kan upprätta ett gåvobrev själv, och det finns mallar att utgå från på nätet. Dessa mallar är dock ofta väldigt enkla, och inte nödvändigtvis tillräckliga för din situation. Upprättande av gåvobrev kräver kunskap inom flera rättsområden, och formkraven varierar beroende på vad som ges bort.

Konsekvenserna om något förbises eller blir fel kan bli påtagliga. Utformningen av eventuella villkor i gåvobrevet kan till exempel komma att påverka avtalets giltighet. I efterhand kan villkoret då bedömas som oskäligt, varvid det ska jämkas eller lämnas utan avseende. Därför finns det stora fördelar med att ta hjälp av en kunnig advokat eller jurist.

Vad säger lagen?

Löften om gåvor, så kallade gåvobrev, har fått en ökad användning sedan gåvoskatten avskaffades år 2005. Det innebär att mottagaren inte behöver betala någon skatt för gåvan de tar emot.

Alla gåvor behöver inte regleras i gåvobrev och då finns heller inga formkrav. Däremot finns det domar (NJA 1987 s. 40) som anger att både givaren och mottagaren ska vara medvetna om gåvan för att den ska anses fullbordad.

Gåvor som kräver ett gåvobrev är fastighets- och bostadsrättsöverlåtelse, gåva mellan makar och gåva till bröstarvinge. Om du är gift och gåvan ingår i giftorätten ska din make alternativt maka ge sitt formella samtycke.

Vad kostar ett gåvobrev?

Att få hjälp med att skriva ett gåvobrev kostar från 6 500 kr och uppåt. Den slutgiltiga kostnaden beror på uppdragets omfattning. Du är alltid välkommen att kontakta oss på 010-33 33 888 för en kostnadsfri telefonrådgivning.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas