Gåvobrev

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Gåvobrev

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Varför ska man skriva gåvobrev?

Om du vill ge bort en gåva som avser fast egendom, till exempel en fastighet, krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Men det finns stora fördelar med att upprätta gåvobrev även när du vill ge bort lös egendom, som en summa pengar, en bil eller ett smycke. Med ett gåvobrev kan både givaren och mottagaren känna sig trygga i att tydligt kunna styrka gåvan. Du har dessutom möjlighet att ange speciella villkor för gåvan, som att mottagaren inte får sälja den vidare eller att den ska utgöra enskild egendom i en framtida bodelning. Genom ett gåvobrev har du också möjlighet att ge förskott på arv.

Vi hjälper dig att ta fram juridiskt korrekta handlingar utifrån din vilja, som möter alla formella krav. Du är välkommen att kontakta oss på telefon 010-33 33 888. Då får du prata med en juristassistent som svarar på frågor om vad det innebär att bli klient och hjälper dig med allt det administrativa. För dig som vill fråga om råd, kan vi rekommendera att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Vad ska gåvobrevet innehålla?

Gåvobrevet ska innehålla en tydlig beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, personuppgifter på dig och mottagaren, särskilda villkor om du så önskar samt bevittnade underskrifter av givare och mottagare.

Även om gåvobrev är vanligast när det rör sig om gåvor av större värde, finns det inget som hindrar att ett gåvobrev skrivs för en gåva som har ett mindre monetärt värde men ett högt affektionsvärde, så att givaren försäkrar sig om att den hamnar i rätt händer. Läs gärna mer i vår  handbok i gåvobrev.

Kan man skriva gåvobrev själv?

Du kan upprätta ett gåvobrev själv, och det finns mallar att utgå från på nätet. Dessa mallar är dock ofta väldigt enkla, och inte nödvändigtvis tillräckliga för din situation. Upprättande av gåvobrev kräver kunskap inom flera rättsområden, och formkraven varierar beroende på vad som ges bort. Konsekvenserna om något förbises eller blir fel kan bli påtagliga. Utformningen av eventuella villkor i gåvobrevet kan till exempel komma att påverka avtalets giltighet. I efterhand kan villkoret då bedömas som oskäligt, varvid det ska jämkas eller lämnas utan avseende. Därför finns det stora fördelar med att ta hjälp av en kunnig advokat eller jurist.

Vad säger lagen?

Löften om gåvor, så kallade gåvobrev, har fått en ökad användning sedan gåvoskatten avskaffades år 2005. Det innebär att mottagaren inte behöver betala någon skatt för gåvan de tar emot.

Alla gåvor behöver inte regleras i gåvobrev och då finns heller inga formkrav. Däremot finns det domar (NJA 1987 s. 40) som anger att både givaren och mottagaren ska vara medvetna om gåvan för att den ska anses fullbordad.

Gåvor som kräver ett gåvobrev är fastighets- och bostadsrättsöverlåtelse, gåva mellan makar och gåva till bröstarvinge. Om du är gift och gåvan ingår i giftorätten ska din make alternativt maka ge sitt formella samtycke.

Vad kostar ett gåvobrev?

Vi skriver gåvobrev till fast pris om 2 900 kr för lös egendom och 4 900 för fast egendom. Du beställer tjänsten online och betalar enkelt med Swish, kort, faktura eller delbetalning. Om du har frågor eller vill ha hjälp med något är du välkommen att kontakta oss på 010-33 33 888.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Meny

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.