fbpx

Gåvobrev

Hur ska jag upprätta ett gåvobrev?

Vet du redan idag hur du vill att din egendom ska fördelas? Då är det bra att upprätta gåvobrev. Oavsett om din gåva är av stort förmögenhetsvärde eller enbart har ett affektionsvärde, är det tryggt för både givare och mottagare att tydligt kunna styrka gåvan. Vi hjälper dig att ta fram juridiskt korrekta handlingar utifrån din vilja och som möter alla formella krav.

Så går det till

Gåvobrevet ska innehålla en tydlig beskrivning av gåvan, personuppgifter på dig och mottagaren, särskilda villkor för det fall du så önskar och bevittnade underskrifter av givare och mottagaren.

Förutom att ett gåvobrev bidrar till en trygghet för både givare och mottagare kan den som ger bort gåvan ställa villkor på mottagaren. Det brukar ofta vara att gåvan ska göras till enskild egendom så att den inte ingår i en eventuell bodelning mellan mottagaren och dennes make, maka eller sambo.

Gåvobrev kan vara ett bra sätt
att undvika strider kring testamenten

Även om gåvobrev är vanligast när det rör sig om gåvor av större värde, finns det inget som hindrar att ett gåvobrev skrivs för en gåva som har ett mindre monetärt värde men ett högt affektionsvärde så att givaren försäkrar sig att den hamnar i rätta händer. Läs gärna mer i vårt häfte Gåvobrev eller ladda ner det här.

Att tänka på

Om du är gift och gåvan ingår i giftorätten ska make alternativt maka ge sitt formella samtycke. När du ger bort lös egendom krävs inga särskilda handlingar, men det kan kännas tryggt för mottagaren att kunna visa sin äganderätt. Detsamma gäller om du vill att gåvan ska villkoras.

Upprättande av gåvobrev kräver kunskap inom flera rättsområden. Formkraven varierar beroende på vad som ges bort och konsekvenserna om något förbises eller blir fel kan bli påtagliga. Därför finns det stora fördelar med att ta hjälp av en kunnig advokat eller jurist.

Vad säger lagen?

Löften om gåvor, så kallade gåvobrev, har fått en ökad användning sedan gåvoskatten avskaffades år 2005. Det gjordes framförallt av skattemässiga skäl.

Alla gåvor behöver inte regleras i ett gåvobrev och då finns heller inga formkrav. Däremot finns det domar (NJA 1987 s. 40) som anger att både givaren och mottagaren ska vara medvetna om gåvan för att den ska anses fullbordad.

Gåvor som kräver ett gåvobrev är fastighets- och bostadsrättsöverlåtelse, gåva mellan makar och gåva till bröstarvinge. Gåvogivaren kan ställa villkor i gåvobrevet, men utformningen av dessa kan påverka avtalets giltighet. I efterhand kan villkoret bedömas som oskäligt varvid det ska jämkas eller lämnas utan avseende.

Vad kostar det?

Att få hjälp med att skriva ett gåvobrev kostar från 6 500 kr och uppåt. Den slutgiltiga kostnaden beror på uppdragets omfattning.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas