God man och förvaltare

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

God man och förvaltare

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Hur utses god man och förvaltare?

För den som har svårt att ta hand om sin ekonomi och egendom kan det utses en god man eller en förvaltare som tar över ansvaret. Oftast är det överförmyndaren som ansöker om att en god man eller förvaltare utses och det är tingsrätten som fattar beslut. Om den enskilde motsätter sig att det utses en god man eller förvaltare eller om man vill att ett förvaltarskap ska upphöra har den enskilde rätt till ett rättegångsbiträde som bevakar dennes rätt genom domstolsprocessen.

Behöver du ett ombud? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 010-33 33 888. Då får du prata med en juristassistent som svarar på frågor om vad det innebär att bli klient och hjälper dig med allt det administrativa. För dig som vill fråga om råd, kan vi rekommendera att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Att motsätta sig ett förvaltarskap

En person kan få en god man eller förvaltare av många anledningar och oftast är det överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i kommunen som ansöker. Ansökan görs hos tingsrätten. Att ställas under förmyndarskap är en allvarlig integritetskränkning och därför har den ansökan berör för det mesta rätt till ett rättegångsbiträde.

”Den ansökan berör har rätt
till ett rättegångsbiträde

Rättegångsbiträdet förordnas av tingsrätten. Det är även möjligt för den som redan har förvaltare att begära att förordandet ska upphöra och även i dessa fall har den enskilde rätt till ett rättegångsbiträde. Om du motsätter dig att det utses en förvaltare eller god man åt dig har du rätt att välja vilken advokat du önskar få hjälp av.

Vad säger lagen?

Anordnande av god man eller förmyndare regleras i föräldrabalken. Huvudregeln är att ett godmanskap eller ett förvaltarskap bara ska utses om det behövs på grund av den enskildes sjukdom, psykisk störning, försvagade hälsotillstånd eller liknande förhållande. Kan den enskilde få tillräcklig hjälp av anhöriga eller personal behövs inte en god man.

I vissa fall behöver individen omfattande hjälp och då kan rätten besluta om att det ska utses en förvaltare. Ett förvaltarskap är mer ingripande än ett godmanskap och innebär att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare utses oftast för personer som på egen hand skadar sin ekonomi.

Vad kostar det att överklaga?

Advokaten förordnas av domstolen och den enskilde behöver inte betala något för den juridiska hjälpen. Om du önskar att en av våra advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss på 010-33 33 888.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Meny

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.