fbpx

God man och förvaltare

Hur utses god man och förvaltare?

För den som har svårt att ta hand om sin ekonomi och egendom kan det utses en god man eller en förvaltare som tar över ansvaret. Oftast är det överförmyndaren som ansöker om att en god man eller förvaltare utses och det är tingsrätten som fattar beslut. Om den enskilde motsätter sig att det utses en god man eller förvaltare eller om man vill att ett förvaltarskap ska upphöra har den enskilde rätt till ett rättegångsbiträde som bevakar dennes rätt genom domstolsprocessen.

Att motsätta sig ett förvaltarskap

En person kan få en god man eller förvaltare av många anledningar och oftast är det överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i kommunen som ansöker. Ansökan görs hos tingsrätten. Att ställas under förmyndarskap är en allvarlig integritetskränkning och därför har den ansökan berör för det mesta rätt till ett rättegångsbiträde.

”Den ansökan berör har rätt
till ett rättegångsbiträde”

Rättegångsbiträdet förordnas av tingsrätten. Det är även möjligt för den som redan har förvaltare att begära att förordandet ska upphöra och även i dessa fall har den enskilde rätt till ett rättegångsbiträde. Om du motsätter dig att det utses en förvaltare eller god man åt dig har du rätt att välja vilken advokat du önskar få hjälp av.

Vad säger lagen?

Anordnande av god man eller förmyndare regleras i föräldrabalken. Huvudregeln är att ett godmanskap eller ett förvaltarskap bara ska utses om det behövs på grund av den enskildes sjukdom, psykisk störning, försvagade hälsotillstånd eller liknande förhållande. Kan den enskilde få tillräcklig hjälp av anhöriga eller personal behövs inte en god man.

I vissa fall behöver individen omfattande hjälp och då kan rätten besluta om att det ska utses en förvaltare. Ett förvaltarskap är mer ingripande än ett godmanskap och innebär att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare utses oftast för personer som på egen hand skadar sin ekonomi.

Vad kostar det att överklaga?

Advokaten förordnas av domstolen och den enskilde behöver inte betala något för den juridiska hjälpen. Om du önskar att en av våra advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss på 010-33 33 888.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas