Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Hyresrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Hyresrätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Vad har man rätt till som hyresgäst?

Är det svårt att komma överens med din hyresvärd om vilka hyresvillkor som ska gälla för din hyresrätt? Vill hyresvärden säga upp ett hyresavtal på en grund som du tycker är helt fel? Eller har du kanske en hyresgäst som vägrar att betala hyran, eller stör grannar och övriga hyresgäster?  

Vi erbjuder rådgivning i hyresfrågor och biträder dig vid förhandlingar i hyresnämnd och allmän domstol. Vi hjälper dig med upprättande och tolkning av avtal, förhandling eller omförhandling av hyresvillkor, uppsägning, skadestånd, andrahandsupplåtelser och överlåtelser. Zeijersborger & Co företräder såväl hyresvärdar som hyresgäster. 

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring hyresrätt? Då rekomenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Välj själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Föregående
Nästa

Möt Peter Zeijersborger, ansvarig för tvistemålsteamet

Jag är advokat och grundare av Zeijersborger & Co. Med över 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol är jag ansvarig för tvistemålsteamet. Vi är specialiserade på att driva ärenden mellan privatpersoner, företag och konsumenter samt arbetsgivare och arbetstagare.

Vi kommer att kämpa för dina rättigheter och intressen med målet att snabbt och effektivt lösa tvisten till din fördel.

Så går det till när du hamnat i hyrestvist

Om en hyresgäst och en hyresvärd hamnar i tvist bör problemet i första hand diskuteras mellan parterna. Är det inte möjligt att lösa tvisten sinsemellan kan en part ansöka om att få frågan prövad i hyresnämnden eller tingsrätten.  

Hyresnämnden har till uppgift att medla i hyrestvister och pröva frågor som framkommer av hyreslagen. Om du inkommer med en fullständig ansökan om prövning skickar nämnden vidare ansökan till din motpart och ber denne att yttra sig. Därefter beslutar nämnden om handläggningen ska ske genom skriftväxling eller om parterna kallas till ett sammanträde. Under ett sammanträde är det möjligt att föra förlikningsdiskussioner, alternativt avgör nämnden frågan. 

Frågor som inte ryms inom hyreslagen prövas i domstol. En domstolsprocess inleds med att en av parterna skickar in en stämningsansökan som beskriver vad domstolen ska besluta om och vilken bevisning som finns. Frågor som prövas i tingsrätt är exempelvis skadeståndsanspråk och när ett hyresavtal ska upphöra i förtid. 

Att tänka på när du bor i en hyresrätt

1. Hyresgästens vårdplikt

En hyresgäst ska ta hand om lägenheten och se till att det inte uppkommer skador på grund av oaktsamhet. Hyresgästen ska agera aktsamt och hålla lägenheten ren, fin och fri från skadedjur. Utöver detta ska hyresgästen säkerställa att betalning av hyra inkommer i tid samt följa eventuella ordningsregler som finns för huset. Uppkommer skador eller brister i lägenheten har hyresgästen en skyldighet att anmäla det till hyresvärden. Samtidigt har hyresvärden en underhållsplikt, vilket betyder att bostaden ska vara beboelig och i ett acceptabelt skick. 

2. Besikta lägenheten

Vid en skada eller brist är det hyresvärden som ska visa att skadan eller bristen uppstått under hyrestiden. Beviskravet är relativt lågt och det är därför bra att besikta bostaden vid in- och utflyttning. Besiktningen syftar till att säkerställa att rätt person blir ansvarig för rätt skador och brister. Det skyddar främst dig som hyresgäst som lättare kan visa att skador eller brister funnits redan innan inflyttning. 

3. Starkt besittningsskydd vid förstahandskontrakt

Vid ett förstahandskontrakt har hyresgästen ett starkt besittningsskydd som innebär att den har rätt till en förlängning av sitt hyreskontrakt. Besittningsskyddet gäller så länge hyresgästen inte misskött sig genom att exempelvis inte betala hyra i tid, vanvårdat bostaden eller stört sina grannar. 

Den som hyr en lokal har ett indirekt besittningsskydd när hyresförhållandet pågått i mer än nio månader i följd. Det indirekta besittningsskyddet innebär att hyresgästen inte har rätt till en förlängning av hyresavtalet, men kan få en ekonomisk ersättning från hyresvärden om avtalet upphör och detta innebär en förlust för den som hyr lokalen. 

4. Skälig hyra

Vid uthyrning av en bostad eller lokal ska hyran vara skälig och bestämmas främst utifrån lägenhetens bruksvärde. Bruksvärdet baseras på lägenhetens egenskaper såsom storlek, planlösning, reperationsstandard och grad av modernitet. Förmåner som kan inverka på bruksvärde är till exempel tillgång till hiss, tvättstuga, garage och särskilda förvaringsutrymmen. Andra faktorer som kan påverka bruksvärdet är närheten till kommunikationer, husets allmänna läge och boendemiljön i stort. 

Hyr du från någon som själv äger lägenheten ska hyran bestämmas till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnader och driftkostnaderna för bostaden. När du hyr en nyproduktion kan du behöva betala en så kallad presumtionshyra. En presumtionshyra är en hyra som överstiger bruksvärdesnivåerna och syftar till att förbättra förutsättningarna för att bygga nya hyreslägenheter.  

5. Andrahandsuthyrning

Om du som hyresgäst vill hyra ut din lägenhet i andrahand behöver du erhålla samtycke från din hyresvärd eller ansöka om tillstånd från hyresnämnden. En hyresgäst får vanligtvis hyra ut sin bostad när hyresgästen tillfälligt inte kan använda lägenheten, exempelvis på grund av arbete eller studier på annan ort eller provsamboende. Vill du ha en inneboende kräver det inte hyresvärdes samtycke. 

Varför ska du välja Zeijersborger & Co?

  • Över 15 års erfarenhet och några av landets mest namnkunniga advokater
  • Specialistkompetens inom bostadsrätt
  • Fasta, transparenta priser och flexibel betalning
  • Ett helt team bakom dig
  • 16 000+ nöjda klienter
★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Vad säger lagen om att hyra bostad?

Det finns olika lagar som styr uthyrning av en bostad eller lokal beroende på hur hyresförhållandet ser ut. Hyr en hyresvärd ut en bostad som den själv äger, alltså en villa, bostadsrätt eller en äganderätt gäller privatuthyrningslagen. Om det rör sig om andrahandsuthyrning, uthyrning som sker inom ramen för en näringsverksamhet, uthyrning av en lokal eller i annat fall uthyrning som faller utanför privatuthyrningslagen är det i stället 12 kap. jordabalken som blir tillämplig, vilken kallas för hyreslagen. 

Vad kostar en hyrestvist?

En prövning i hyresnämnden är gratis och det är endast egna kostnader i samband med tvisten som man betalar, exempelvis ombudskostnader. Prövas hyrestvisten istället i domstol är processen förenad med kostnader i form av en ansökningsavgift och eventuella ombudskostnader. 

En tvist kan ibland omfattas av rättskydd och innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat. Huvudregeln är att rättsskydd inte betalas ut i tvister som prövas i hyresnämnden men att det däremot kan beviljas om tvisten prövas i domstol.  

Saknar du hemförsäkring eller rätt till rättskydd finns det möjlighet att ansöka om rättshjälp från staten. Vi tar hand om den formella ansökan och utreder vilka möjligheter du har till kostnadstäckning. 

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".product-box-btn").on('click', function(event){ mixpanel.track("Product box link clicked"); }); });