Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Internationell familjerätt

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Vad gör jag om mitt barn förs bort eller kvarhålls i ett annat land?

Under senare år har det blivit allt vanligare att föräldrar från olika länder bildar familj, och därmed har även de internationella vårdnadstvisterna blivit fler. Antalet barn som förs bort från eller hålls kvar i ett land mot den ena förälderns vilja ökar. Internationella familjerättsliga tvister är ofta komplicerade och behovet av rättslig hjälp är stort. Våra duktiga advokater på Zeijersborger & Co finns där för dig och hjälper dig genom hela processen.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring internationell familjerätt? Under en begränsad tid erbjuder vi en 20 minuters konsultation med vårdnadsspecialist värde 595 kr, helt gratis! Säkra din tid redan idag genom att boka online eller ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Konsultation med vårdnadsspecialist

595

SEK

Gratis just nu

20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

 Faktura, delbetalning, kort och Swish.

Möt Moa Möller, ansvarig för vårdnadsteamet

Jag är chefsjurist och advokat med ansvar för vårdnadsteamet på Zeijersborger & Co. Vi är specialister inom familjerätt med uppdrag att hitta den bästa lösningen för våra klienter i frågor som rör barns boende, umgänge och vårdnad. Vi hanterar även komplexa ärenden med inslag av LVU, anklagelser om våld och barn med föräldrar i olika länder.

En internationell vårdnadstvist är ofta mer komplex och då är det extra viktigt för klienten att ha ett ombud man känner ett stort förtroende för. Vårt mål är att göra verklig skillnad i våra klienters vardag och liv.

Så går en internationell vårdnadstvist till

Utrikesdepartementet är centralmyndighet för ärenden med olovligt bortförda och kvarhållna barn och det är till dem du först ska vända dig med en ansökan om återförande. Utrikesdepartementet tar sedan kontakt med myndigheterna i det land barnet befinner sig i och kontrollerar om det är möjligt att på frivillig väg återföra barnet till Sverige. Går det inte att finna en frivillig lösning så kommer tvisten prövas av domstol i det land barnet befinner sig i. I denna domstolsprocess bör du ta hjälp av en advokat. Advokaten kan naturligtvis även hjälpa till med ansökan om återförande. I Sverige är det Stockholms tingsrätt som har behörighet att handlägga mål om bortförande eller kvarhållande av barn.

5 saker att tänka på

Om du är orolig för att ditt barn ska föras bort från Sverige finns det en rad förebyggande åtgärder du som förälder kan vidta.
1. Kontakta familjerätten
Ta kontakt med familjerätten i den kommun du bor i, informera dem om din situation och rådgör med dem.
2. Ta reda på viktig information
Skaffa dig kunskap om det land du misstänker att barnet kan föras till, samt om motpartens släktförhållanden och adresser där.
3. Informera andra
Informera personal på dagis och skola om din situation och oro. Ju fler som vet, desto fler kan hjälpa dig.
4. Fotografera barnet
Se till att du har nytagna fotografier på barnet. Detta kan underlätta sökandet om ditt barn förs bort till ett annat land.
5. Kontakta en advokat
Ta så snart du kan kontakt med en advokat som har erfarenhet av internationell familjerätt.

Vad säger lagen om internationell familjerätt?

I huvudsak är det 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som tillämpas i ärenden rörande bortförande och kvarhållande av barn. I dag är ungefär 80 länder knutna till Haagkonventionen, som reglerar vilket lands myndigheter som är behöriga att vidta åtgärder till skydd för barnet. Enligt Haagkonventionen ska det lands myndigheter som barnet bodde i innan bortförandet eller kvarhållandet fatta beslut kring barnet.

Det innebär att en vårdnadstvist ska prövas av svensk domstol och att barnet ska återföras till Sverige om barnet bodde här före bortförandet. Bryssel II-förordningen anger att ett beslut som fattas av ett annat EU-land ska gälla och kunna verkställas i alla EU-länder. Om det land som ditt barn förts bort till inte har tillträtt Haagkonventionen så finns det begränsade möjligheter för Utrikesdepartementet att hjälpa till, eftersom det då istället är det landets lagar som gäller.

Vad kostar det att ta hjälp?

Att ansöka om återförande genom Utrikesdepartementet kostar ingenting. Tar du hjälp av en advokat är det möjligt att ansöka om rättsskydd genom din hemförsäkring, vilket täcker upp till 80% av kostnaderna. Om du har låga inkomster och saknar försäkringsskydd kan du istället ansöka om rättshjälp. Du behöver då bara betala en del av ombudets kostnad i rättshjälpsavgift – ibland så lite som 2% av den totala kostnaden.

Läs gärna mer om finansering av ditt ärende.

 

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

- Paulina Solimman
5/5
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
- Josefin Larsson
5/5
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
- Alex Mani Zeid
5/5
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.