fbpx

Internationell familjerätt

Vem bestämmer i vilket land barnen ska bo?

Under senare år har det blivit allt vanligare att föräldrar från olika länder bildar familj och därmed har även vårdnad, boende och umgängestvister med internationell prägel blivit fler. Antalet barn som förs bort från eller hålls kvar i ett land mot den ena förälderns vilja ökar. Internationella familjerättsliga tvister är ofta komplicerade och behovet av rättslig hjälp är stort.

Så går det till

Utrikesdepartementet är centralmyndighet för ärenden med olovligt bortförda och kvarhållna barn och de är till dem du först ska vända dig med en ansökan om återförande. Utrikesdepartementet tar sedan kontakt med myndigheterna i det land barnet befinner sig i och kontrollerar om det är möjligt att på frivillig väg återföra barnet till Sverige.

”Advokaten hjälper till med
ansökan om återförande”

Går det inte att finna en frivillig lösning så kommer tvisten prövas av domstol i det land barnet befinner sig i och i domstolsprocessen bör du ta hjälp av en advokat. Advokaten kan naturligtvis även hjälpa till med ansökan om återförande. I Sverige är det Stockholms tingsrätt som har behörighet handlägga mål om bortförande eller kvarhållande av barn

Att tänka på

Om du är orolig för att ditt barn ska föras bort från Sverige finns det en rad förebyggande åtgärder du som förälder kan vidta. Ta kontakt med familjerätten i kommunen och rådgör med dem och informera dem om din situation.

”Det finns en rad åtgärder du
som förälder kan vidta om du är
orolig att barnet ska föras bort”

Skaffa dig kunskap om det land du misstänker att barnet kan föras till. Skaffa även kunskap om motpartens släktförhållanden och adresser i det andra landet. Informera personal på dagis och skola om din oro. Fotografera barnet och etablera ta så snart du kan kontakt med en advokat som kan hjälpa dig. Välj ett ombud som har erfarenhet av internationella vårdnadstvister och internationell familjerätt.

Vad säger lagen?

I huvudsak är det 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som tillämpas i ärende rörande bortförande och kvarhållande av barn. I dag är ungefär 80 länder knutna till Haagkonventionen som reglerar vilkets lands myndigheter som är behöriga att vidta åtgärder till skydd för barnet. Enligt Haagkonventionen ska det lands myndigheter som barnet bodde i innan bortförandet eller kvarhållandet fatta beslut kring barnet.

Det innebär att en boende- eller vårdnadstvist ska prövas av svensk domstol och att barnet ska återföras till Sverige om barnet bodde här före bortförandet. Bryssel II- förordningen anger att ett beslut som fattas av ett annat EU-land ska gälla i alla EU-länder och kunna verkställas.

”Det är Haagkonventionen och Bryssel II-
förordningen som tillämpas när det gäller
bortförande och kvarhållande av barn.”

Om ett land inte tillträtt Haagkonventionen så finns det begränsade möjligheter för Utrikesdepartementet att hjälpa till då det är det landets lagar som gäller.

Vad kostar det?

Att genom Utrikesdepartementet ansöka om återförande kostar ingenting. Tar du hjälp av advokat är det möjligt att ansöka om rättsskydd genom din hemförsäkring eller rättshjälp om du har låga inkomster och saknar försäkringsskydd. Du behöver då bara betala en del av ombudets kostnad i rättshjälpsavgift.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas