fbpx

Konsumenträtt

Hur får jag rätt mot bilhandlaren och hantverkaren?

Det är inte ovanligt att konsumenter hamnar i tvister med företag. Ofta handlar tvisten om att priset inte stämmer med det man från början kom överens om eller att det är fel på den vara eller tjänst man köpt. Zeijersborger & Co biträder regelbundet både företagare och konsumenter i tvister.

Så går det till

Om det är fel på en vara kan du ha rätt att hålla inne betalning, kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Du kan även i vissa fall ha rätt till skadestånd.

”När det gäller större belopp
är det bra att anlita en jurist”

När tvisten handlar om ett större belopp är det bra att anlita en advokat som kan biträda genom domstolsprocessen och eventuella förhandlingar. Om säljare (företagaren) och köpare (konsumenten) inte kommer överens avgörs ärendet så småningom i allmän domstol. En konsumenttvist startar i regel genom att stämningsansökan ges in till den tingsrätt som ligger  där  konsumenten är bosatt.

Att tänka på

Det är viktigt att  kontakta säljaren så snart som du upptäckt felet – det kallas att reklamera. Skriv vad du inte är nöjd med och varför du anser att det du betalat för inte är vad du hade förväntat dig. Om tvisten handlar om en mindre summa är det ofta lämpligt att först utreda ärendet med kommunens konsumentvägledare. I vissa fall kan försöka att låta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) pröva tvisten. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är bara vägledande men de flesta seriösa företag följer deras anvisningar.

Rör det sig som sagt om större belopp är det bättre att skaffa sig ett juridiskt ombud. Inför det första möte med advokaten bör du ha gått igenom alla handlingar som rör ärendet och kartlagt vilka bevis du har för din inställning. Anteckna vilka kontakter ni har haft, vad som sagts och dokumentera allting du tror är av vikt. Ta med kvitton, avtal och garantier. Ordning och reda ger effektiv handläggning.

Vad säger lagen?

Det finns en rad lagar som reglerar förhållandet mellan företag, näringsidkare och privatpersoner, konsumenter. De man först tänker på är konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till en konsument men med undantag för fast egendom.

”Du kan ha rätt till omleverans,
prisavdrag och skadestånd”

Konsumenttjänstlagen gäller arbete på lös och fast egendom och förvaring. En tjänst är att anse som felaktig om den inte utförts fackmannamässig, avviker från myndighets föreskrifter eller avtalet.

Vad kostar det?

Om det tvistiga beloppet överskrider ett halvt basbelopp kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Du riskerar då bara att få betala en mindre del av rättegångskostnaden om du förlorar målet. Saknar du hemförsäkring kan du har rätt till rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas