fbpx

Konsumenträtt

Hur får jag rätt mot bilhandlaren eller hantverkaren?

Det är inte ovanligt att konsumenter hamnar i tvister med företag. Ofta handlar tvisten om att priset inte stämmer med det man från början kom överens om eller att det är fel på den vara eller tjänst man köpt. Zeijersborger & Co biträder regelbundet både företagare och konsumenter i tvister. Vi hjälper dig att bestrida fakturan eller reklamera tjänsten och står vid din sida vid förhandlingar.

Behöver du ett ombud? Du är välkommen att boka tid för en kostnadsfri inledande telefonrådgivning med advokat, antingen online eller genom att ringa oss på 010-33 33 888.

Hur går en konsumenttvist till?

Om det är fel på en vara kan du ha rätt att hålla inne betalning, kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Du kan i vissa fall även ha rätt till skadestånd. När tvisten handlar om ett större belopp är det bra att anlita en advokat eller jurist som kan biträda dig genom domstolsprocessen och eventuella förhandlingar. Om säljare (företagaren) och köpare (konsumenten) inte kommer överens avgörs ärendet så småningom i allmän domstol. En konsumenttvist startar i regel genom att en stämningsansökan lämnas in till den tingsrätt som ligger där konsumenten är bosatt.

Vad säger lagen om konsumenträtt?

Det finns en rad lagar som reglerar förhållandet mellan företag, näringsidkare och privatpersoner, konsumenter. I första hand handlar det om konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till en konsument, med undantag för fast egendom. Konsumenttjänstlagen gäller arbete på lös och fast egendom och förvaring. En tjänst är att anse som felaktig om den inte utförts fackmannamässigt, avviker från avtalet eller myndighets föreskrifter.

Vad kostar en tvist?

Om det tvistiga beloppet överskrider ett halvt basbelopp kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Du riskerar då bara att få betala en mindre del av rättegångskostnaden om du förlorar målet. Saknar du hemförsäkring kan du har rätt till rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

5 saker att tänka på

1. Reklamera eller bestrid fakturan

Det är viktigt att kontakta säljaren så snart som du upptäckt felet. Om du inte är nöjd med varan eller tjänsten kallas det att reklamera. Är det istället fakturan som är felaktig kallas det att bestrida en faktura. Skriv vad som är felaktigt eller vad du inte är nöjd med, och varför du anser att det du ska betala för inte är vad du hade förväntat dig.

2. Utred ärendet

Om tvisten handlar om en mindre summa är det ofta lämpligt att först utreda ärendet med kommunens konsumentvägledare. I vissa fall kan man försöka låta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) pröva tvisten. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är bara vägledande men de flesta seriösa företag följer deras anvisningar.

3. Ta hjälp av ett juridiskt ombud

Rör det sig om större belopp är det bättre och säkrare för dig att skaffa ett juridiskt ombud. Du är välkommen att kontakta oss för en gratis rådgivning med en av våra jurister. Då hjälper vi dig kostnadsfritt att avgöra om ditt ärende går att driva på juridisk väg. Detta gör du antingen genom att ringa till oss på 010-33 33 888.

4. Dokumentera allt

Anteckna vilka kontakter ni har haft, vad som sagts och dokumentera allting du tror är av vikt. Det kan hjälpa dig att vinna framgång i ditt ärende.

5. Förbered dig inför mötet

Inför det första mötet med din advokat eller jurist bör du ha gått igenom alla handlingar som rör ärendet och kartlagt vilka bevis du har för din inställning. Ta med kvitton, avtal och garantier. Ordning och reda ger effektiv handläggning.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas