Konsumenträtt

Hur får jag rätt mot hantverkaren?

Det är inte ovanligt att konsumenter hamnar i tvister med företag. Ofta handlar tvisten om att priset inte stämmer med det man från början kom överens om eller att det är fel på den vara eller tjänst man köpt. Zeijersborger & Co biträder regelbundet både företagare och konsumenter i tvister.

Så går det till

Konsumenttvister avseende mindre belopp handläggs ofta av allmänna reklamationsnämnden (ARN) som avger vägledande beslut. Om tvisten handlar om ett större belopp är det bra att anlita en advokat som kan biträda genom domstolsprocessen och eventuella partsförhandlingar.

”När det gäller större belopp
är det bra att anlita en jurist”

Konsumenttvister handläggs av allmän domstol. Inför det första möte med advokaten bör du ha gått igenom alla handlingar som rör dit ärende och kartlagt vilka bevis du har för din inställning. Ordning och reda ger effektiv handläggning. En konsumenttvist startar i regel genom att stämningsansökan ges in till den tingsrätt som ligger i konsumentens domsaga.

Att tänka på

Om tvisten handlar om ett mindre belopp är det ofta lämpligt att först utreda ärendet med konsumentvägledaren i din kommun. I vissa fall kan det också vara lämpligt att låta allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens beslut är bara vägledande men de flesta seriösa företag följer deras anvisningar. Om du upplever att det är fel på en vara eller tjänst så tänk på att omgående skriftligen reklamera felet.

Vad säger lagen?

Det finns en rad lagar som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument. De man först tänker på är konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till en konsument men med undantag för fast egendom.

”Du kan ha rätt till omleverans,
prisavdrag och skadestånd”

Om det är fel på en vara kan du ha rätt att hålla inne betalning, kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Du kan även i vissa fall ha rätt till skadestånd. Konsumenttjänstlagen gäller arbete på lös och fast egendom och förvaring. En tjänst är att anse som felaktig om den inte utförts fackmannamässig, avviker från myndighets föreskrifter eller avtalet.

Vad kostar det?

Om det tvistiga beloppet överskrider ett halvt basbelopp kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Du riskerar då bara att få betala en mindre del av rättegångskostnaden om du förlorar målet. Saknar du hemförsäkring kan du har rätt till rättshjälp. Det är ombudet som ansöker om rättsskydd eller rättshjälp åt dig.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas