Körkort

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Körkort

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Vad händer om polisen tar mitt körkort?

Du som har tagit körkort vet att det finns ett stort antal regler som ska följas och krav som måste uppfyllas i trafiken. Körkort kan återkallas på olika grunder, till exempel om du har gjort dig skyldig till rattfylleri, fortkörning eller andra trafikbrott. Men vad gör du om du blir stoppad av polisen och ditt körkort återkallas?

Behöver du ett ombud? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 010-33 33 888. Då får du prata med en juristassistent som svarar på frågor om vad det innebär att bli klient och hjälper dig med allt det administrativa. För dig som vill fråga om råd, kan vi rekommendera att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

När kan ett körkort återkallas?

Det är bland annat trafikskadelagen, lag om straff för vissa trafikbrott och lag om omhändertagande av berusade personer m.m. som är tillämpliga i dessa situationer.

Polisen, Tullverket eller åklagare kan besluta att omhänderta ditt körkort om du misstänks för ett trafikbrott. Har körkortet omhändertagits finns det inget sätt att överklaga beslutet, men man kan få medgivande att köra i 48 timmar efter omhändertagandet. Detta är dock vanligast när det rör sig om mindre allvarliga trafikförseelser. Efter omhändertagandet kan Transportstyrelsen vid allvarligare eller upprepade trafikbrott besluta att körkortet ska återkallas.

Hur får jag tillbaka mitt körkort?

När polisen eller annan myndighet har tagit ditt körkort skickas ditt ärende till Transportstyrelsen som utreder fallet. De avgör sedan huruvida återkallelse ska ske eller om en annan åtgärd är mer passande, till exempel en varning eller alkolås.

Innan Transportstyrelsen meddelar sitt beslut har du rätt att yttra dig i ditt ärende. Du bör bland annat förklara din syn på situationen, varför situationen uppstod och din inställning till ansvarsfrågan. Om de beslutar att återkalla körkortet gäller en spärrtid under vilken man varken får köra eller kan få ett nytt körkort. Spärrtiden varierar beroende på typen av brott, från 2 månader upp till 2 år. Om spärrtiden överstiger 1 år måste du därefter göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka ditt körkort.

Är man inte nöjd med utredningen eller beslutet kan man överklaga detta till Transportstyrelsen inom tre veckor från att man tagit del av beslutet. Frågan kommer då att prövas i förvaltningsdomstolen. Ibland hålls en muntlig förhandling där situationen förtydligas för rätten. Förvaltningsdomstolen kan besluta att hålla fast vid Transportstyrelsens bedömning, eller besluta att de gjort fel. Om så är fallet skickas ärendet sedan tillbaka till Transportstyrelsen som fattar ett nytt beslut.

Man kan överklaga förvaltningsdomstolens avgörande till kammarrätten och det framgår i beslutet hur och när detta ska göras. För att kammarrätten ska ta upp ärendet måste dock prövningstillstånd beviljas, vilket kräver särskilda skäl.

5 saker att tänka på när du blivit av med ditt körkort

1. Omhändertagande eller återkallelse

Det är först och främst viktigt att få klart för sig om det handlar om ett omhändertagande eller en återkallelse av körkortet. Bara för att ditt körkort tagits av polisen innebär det inte nödvändigtvis att det kommer återkallas.

2. Godkännande av ett strafföreläggande

Var uppmärksam på att inte bara skriva på ett strafföreläggande om du inte håller med om vad som står i det, då det är mycket svårt att ta tillbaka ett sådant medkännande vid ett senare tillfälle.

3. Yttrande till Transportstyrelsen

Du har rätt att yttra dig till Transportstyrelsen innan de fattar sitt beslut i ärendet. Det är väldigt bra att vara noga med detta yttrande då det kan påverka beslutet.

4. Överklaga till förvaltningsdomstolen

Vid överklagande av Transportstyrelsens beslut finns krav på vad som ska ingå i överklagandet och de måste man vara noggrann med att uppfylla 

5. Anlita juridiskt ombud

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med en advokat eller jurist som kan biträda dig. Ett juridiskt ombud har kunskap om processen och kan vara behjälplig med att till exempel upprätta yttranden och överklaganden.

Vad kostar det att ta hjälp av en jurist?

I mål om återkallelse av körkort har du inte rätt till offentligt biträde, rättsskydd eller rättshjälp och får därför stå för eventuella kostnader för att anlita ett ombud själv. 

Vi upprättar och skickar iväg ett yttrande eller överklagande till ett fast pris, som du kan läsa mer om i vår prislista. I paketet ingår även genomgång av handlingar och löpande kontakter.

Du beställer enkelt online och betalar med Swish, kort, faktura eller delbetalning. Om du har frågor eller vill ha hjälp med något är du välkommen att kontakta oss på 010-33 33 888.

Körkortsärende

13 260 kr

 • 30 min inledande möte
 • Genomgång av handlingar
  upp till 10 sidor
 • Upprättande av yttrande
  eller överklagande
 • Advokatbyrå Zeijersborger & Co
  står som avsändare
 • Löpande kontakter upp till
  5 samtal à 15 min och 10 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning

Möjlighet till delbetalning vid godkänd kreditbedömning

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Meny

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.