Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

LVU, lagen om vård av unga

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

LVU, lagen om vård av unga

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Får socialtjänsten besluta om LVU mot min vilja?

Föräldrarna har alltid det största ansvaret för att barn växer upp i en trygg och sund miljö, men socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att så faktiskt sker. När socialtjänsten får signaler om att barn far illa, är det deras skyldighet och uppgift att utreda barnets behov av hjälp. Zeijersborger & Co är specialister inom socialrätt och har lång erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och föräldrar i ärenden som gäller tvångsomhändertaganden med stöd av LVU.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring LVU? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Så går en LVU-utredning till

Om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa ska de inleda en utredning för att bedöma om barnet har behov av hjälp och stöd. Om hjälp inte kan ges på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen kan socialnämnden ansöka om att barnet ska beredas tvångsvård med stöd av LVU. Barnet och föräldrarna kommer då tilldelas ett offentligt biträde, det vill säga en advokat eller jurist som biträder dem genom rättsprocessen.

”Socialtjänsten kan besluta om att
ett barn omedelbart ska omhändertas

Som part kan du önska vem som ska biträda dig. I vissa akuta fall beslutar socialnämnden att ett barn omedelbart ska omhändertas. Under pågående vård har socialnämnden det övergripande ansvaret för den unge och de beslutar var barnet ska bo, gå i skola och hur ofta föräldrarna ska ha umgänge med barnet. Ett barn kan med stöd av LVU placeras i ett familjehem eller i ett HVB-hem. I vissa fall kan vården ges i det egna hemmet. LVU i hemmet sker utifrån en framtagen vårdplan, och kombineras ofta med insatser från öppenvården eller familjesamtal.

Att tänka på kring LVU

Om du är orolig för att ditt barn kan komma att omhändertas bör du i ett tidigt stadium kontakta en advokat eller jurist som kan hjälpa dig. Välj gärna ett ombud med särskild kompetens på området. Överväger du att begära att en pågående vård ska upphöra bör du först konsultera en advokat som kan ge dig råd och bedöma om det finns möjlighet att vinna framgång.
★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Även om du känner dig kränkt, sårad och inte delar socialtjänstens uppfattning om vårdbehovet är det ofta bäst att försöka samarbeta. Konflikter med socialtjänsten leder inte sällan till att vården pågår längre än nödvändigt. Rådgör alltid med din advokat före möten med socialtjänsten och lägg redan från start upp en gemensam strategi.

Vad säger lagen om vård av unga?

Ett barn får beredas vård med stöd av LVU på grund av brister i hemförhållandena eller på grund av barnets egna beteende om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling, och vård inte kan ges frivilligt. Med brister i hemförhållandena avses bland annat brister i omsorgen, fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt eller sexuellt utnyttjande.

Med barnets egna beteende avses brottslig verksamhet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende som till exempel prostitution. I akuta fall kan socialnämnden besluta om att omedelbart omhänderta ett barn. Det får ske om det är sannolikt att barnet kommer behöva fortsatt vård och om domstolens beslut inte kan avvaktas. Det omedelbara omhändertagandet ska prövas av domstolen inom en vecka.

Hur länge kan vård enligt LVU pågå?

Huvudregeln är att vården ska upphöra så fort vårdbehovet inte längre finns. Som längst kan vården pågå till den unge fyller 21. När det gäller vård som ges på grund av brister i hemförhållanden ska socialtjänsten var sjätte månad överväga om vården ska upphöra. Ett övervägande kan inte överklagas av vårdnadshavaren. Om ett barn däremot vårdas på grund av eget beteende ska socialtjänsten ompröva vården. Det innebär att de fattar ett formellt beslut som kan överklagas.

”Vårdnadshavare och barn över 15 år
kan begära att vården ska upphävas

En vårdnadshavare eller barnet själv om det är över 15 år, kan under pågående vårdtid begära att LVU-vården ska upphävas. Respektive part kan då ha rätt till ombud som hjälper till med myndighetskontakterna och processar i domstolen. Det är förvaltningsrätten som handlägger LVU-mål och är man inte nöjd med en dom eller ett beslut kan den överklagas till Kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen.

LVU-processen från start till mål

Läs gärna mer i vår handbok i LVU processen. Där tar vi upp relevant lagstiftning, de enskilda aktörernas roller och ger praktiska råd och tips på hur du som biträde på bästa sätt tar till vara på din klients rättigheter före, under och efter den rättsliga processen.

Vill du önska oss som offentligt biträde?

Vi företräder dig gärna i ditt ärende! När det gäller offentligt biträde i LVU står staten för kostnaden och du har rätt att önska vilken advokat eller jurist du vill.

Om du inte redan vet vem av våra ombud du vill önska, är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-33 33 888 för en rekommendation. Därefter är det enda du behöver göra att skicka ditt önskemål i ett mejl till aktuell förvaltningsrätt. Så snart det är gjort kommer vi att bli kontaktade av myndigheten och kan påbörja handläggningen.

Har du frågor eller behöver hjälp med något? Vi är bara ett telefonsamtal bort!

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.