fbpx
Jämstalld arbetsplats

Personskada och livränta

Ger din personskada rätt till ekonomisk ersättning?

En personskada är en fysisk eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. Det kan till exempel vara en olycka, en arbetsskada, patientskada eller en misshandel. Oftast upplever den drabbade övergående besvär men ibland kan händelsen leda till långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga och omfattande kontakter med försäkringsbolag och försäkringskassa.

Vi tar hand om den juridiska handläggningen och kommunikationen med bolag och myndigheter så att du kan fokusera på din hälsa. Välkommen att boka ett kostnadsfritt inledande möte med advokat, antingen online eller genom att ringa oss på 010-33 33 888.

Vi hjälper dig att få skadeersättning

Om du blivit skadad i arbetet, varit utsatt för felbehandling inom sjukvården eller på annat sätt blivit skadad eller sjuk på grund av någons handlande kan det medföra problem av juridisk karaktär.

Det är relativt vanligt att den som drabbas av en personskada eller långvarig sjukdom har en annan uppfattning än försäkringskassan om vilken ersättning som ska utgå. Vi erbjuder våra klienter juridisk rådgivning och hjälp att processa mot försäkringsbolag och Försäkringskassa angående ersättning, sjukpenning, sjukersättning, livränta och SGI.

Ta med så mycket dokumentation du har till det första mötet med din advokat. Det kan vara intyg från behandlande läkare och specialister, inkomstdeklarationer, lönespecifikationer och tidigare anställningsavtal.

Vad säger lagen om personskada och livränta?

Enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har den som drabbats av en arbetsskada rätt till livränta om arbetsförmågan är nedsatt med minst en femtondel, om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år. Livräntan ska motsvara den inkomstförlust den skadedrabbade gör och utgår från den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI.

Enligt patientskadelagen (1996:799) ersätts skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att skadan uppkommit genom vård och att skadan hade kunnat undvikas genom att ge vård på något annat sätt.

Ersättning för personskador som orsakas uppsåtligen av någon annan regleras i skadeståndslagen (1972:207).

Vad kostar det?

I tvister om arbetsskada och patientskada är huvudregeln att klienten betalar ombudets kostnader privat, då dessa inte ersätts av rättsskydd (hemförsäkringen) eller rättshjälp (staten). Ofta finns det mycket dokumentation i ärenden om personskada och därför krävs en utredning om 2-3 timmar för att advokaten ska kunna avgöra om ärendet går att nå framgång i. Räkna därför med minst 3 500 kr inklusive moms i kostnad för en initial bedömning. Därefter tillkommer timarvode utifrån omfattningen av den löpande handläggningen.

Undantaget är patientskador där LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) har meddelat ett beslut som du vill överklaga till patientskadenämnden. Då kan du få hjälp av rättsskyddet i din hemförsäkring.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas