Jämstalld arbetsplats

Personskada och livränta

Ger skadan rätt till ekonomisk ersättning?

En personskada är en fysisk eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. Det kan till exempel vara en olycka, en arbetsskada, patientskada eller en misshandel. Oftast upplever den drabbade övergående besvär men ibland kan händelsen leda till långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga och omfattande kontakter med försäkringsbolag och försäkringskassa. Vi tar hand om den juridiska handläggningen och kommunikationen med bolag och myndigheter så att du kan fokusera på din hälsa.

Så går det till

Om du blivit skadad i arbetet, varit utsatt för felbehandling inom sjukvården eller på annat sätt blivit skadad eller sjuk på grund av någons handlande kan det medföra problem av juridisk karaktär.

Det är relativt vanligt att den som drabbas av en personskada eller långvarig sjukdom har en annan uppfattning än försäkringskassan om vilken ersättning som ska utgå. Vi erbjuder våra klienter juridisk rådgivning och hjälp att processa mot försäkringsbolag och Försäkringskassa angående ersättning, sjukpenning, sjukersättning, livränta och SGI.

”Den som drabbats av en personskada hamnar ofta
i tvist med myndigheter om ersättningsnivåer”

Ta med så mycket dokumentation du har till det din advokat. Det kan vara intyg från behandlande läkare och specialister, inkomstdeklarationer, lönespecifikationer och tidigare anställningsavtal.

Vad säger lagen?

Enligt Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har den som drabbats av en arbetsskada rätt till livränta om arbetsförmågan är nedsatt med minst en femtondel, om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år. Livräntan ska motsvara den inkomstförlust den skadedrabbade gör och utgår från din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

”Vi hjälper våra klienter att processa mot
Försäkringskassa och försäkringsbolag”

Enligt lagen (1996:799) om patientskador ersätts skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. För att man skall ha rätt till ersättning krävs att skadan uppkommit genom vård och att skadan inte kunnat undvikas genom att ge barnslig på något annat sätt.

Ersättning för personskador som orsakas uppsåtligen av någon annan regleras i skadeståndslagen (1972:207).

Vad kostar det?

I tvister om arbetsskada och patientskada är huvudregeln att klienten betalar ombudets kostnader privat då dessa inte ersätts av rättskydd (hemförsäkringen) eller rättshjälp (staten). Ofta finns det mycket dokumentation i ärenden om personskada och därför krävs en utredning om 2-3 timmar för att advokaten ska kunna avgöra om ärendet går att nå framgång i. Räkna därför med minst 3 500 kr ink moms i kostnad för en initial bedömning. Därefter tillkommer timarvode utifrån omfattningen av den löpande handläggningen. Undantaget är patientskador där LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) har meddelat ett beslut som du vill överklaga till patientskadenämnden. Då kan du få hjälp av rättsskyddet i din hemförsäkring.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas