fbpx
Kvinna skriver på ett samboavtal

Samboavtal

Behöver vi ett samboavtal?

Enligt sambolagen är sambos två personer som lever i ett parförhållande, har ett gemensamt hushåll och bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det kan tyckas att det inte är någon större skillnad på att vara sambor och makar, men juridiskt finns det betydande olikheter. Zeijersborger & Co upprättar samboavtal som möter gällande formkrav och tar tillvara på era intressen, så att ni kan fokusera på relationen. Läs gärna mer i vår handbok i samboavtal.

Vad innebär ett samboavtal?

Sambors gemensamma bostad och bohag räknas som samboegendom om de köpts under samboförhållandet och för gemensamt bruk. Enligt sambolagen ska de delas lika mellan parterna vid en bodelning. I samboavtalet kan parterna bestämma hur sambolagens regler ska gälla den gemensamma egendomen och hur uppdelningen ska ske om förhållandet skulle upphöra. Samboavtal är samboskapets motsvarighet till äktenskapsförord för de som är gifta. Att upprätta ett samboavtal är frivilligt och båda parter måste vara överens.

Varför är det viktigt?

Vid en bodelning ska samboegendomen delas lika, oavsett vem som betalat vad, vem som äger bostaden eller vem som står på hyreskontraktet. Om du och din sambo inte vill att all samboegendom ska delas lika kan detta vara en anledning till att upprätta ett samboavtal, där ni istället själva kan reglera vad som gäller vid en eventuell bodelning.

”Om ni inte vill att all
samboegendom ska delas lika kan detta vara
en anledning till att upprätta ett samboavtal”

Ett samboavtal kan också vara lämpligt att skriva om du till exempel säljer din tidigare bostad och investerar vinsten i en ny gemensam bostad. Skriver du inget samboavtal kommer hälften av den vinst du investerade tilldelas din sambo vid en bodelning. Sambos kan separera utan att göra en bodelning, men om någon av parterna önskar det ska den påkallas inom ett år. Missar man tidsfristen kan tvister om det gemensamma bohaget behöva lösas med stöd av samäganderättslagen, vilket ofta är besvärligare och dyrare.

Vad säger lagen?

I sambolagen föreskrivs att samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Det ska vara tydligt och följa avtalsrättsliga regler, men i övrigt finns inga ytterligare krav för hur det ska vara utformat. Det behöver inte bevittnas, men det är ändå vår rekommendation då det styrker avtalets giltighet. Samboavtalet träder i kraft när båda parter skrivit under och kan upprättas både innan och under samboförhållandet. Ett samboavtal behöver inte registreras för att vara giltigt.

”Samboavtalet ska vara tydligt och
följa avtalsrättsliga regler”

Samboavtalet kan enbart reglera hur samboegendomen ska delas då relationen upphör. Det går inte att avtala om vårdnaden av barn eller hur övrig egendom som inte är samboegendom ska delas mellan parterna vid en separation.

Vad kostar ett samboavtal?

Att få hjälp av oss med att skriva ett samboavtal kostar vanligtvis från 5 000 kr och uppåt beroende på uppdragets omfattning och komplexitet. Boka gärna en kostnadsfri inledande telefonrådgivning för mer information!

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas