Samboavtal

Behöver vi ett samboavtal?

Enligt sambolagen är sambos två personer som lever i ett parförhållande, har ett gemensamt hushåll och bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållande. Det kan tyckas att det inte är någon större skillnad på att vara sambor och makar men juridiskt är det betydande olikheter. Zeijersborger & Co upprättar samboavtal som möter gällande formkrav och tar tillvara på era intressen så ni kan fokusera på relationen.

Så går det till

Sambors gemensamma bostad och bohag räknas som samboegendom om de köpts under samboförhållandet. Enligt sambolagen ska de delas lika mellan parterna vid en bodelning. I samboavtalet kan parterna bestämma hur sambolagens regler ska gälla den gemensamma egendomen och hur uppdelningen ska ske om förhållandet skulle upphöra. Samboavtal är samboskapets motsvarighet till äktenskapsförord för de som är gifta. Att upprätta ett samboavtal är frivilligt och båda parter måste vara överens.

Att tänka på

Ett samboavtal kan vara lämpligt att skriva om du till exempel säljer din tidigare bostad och investerar vinsten i en ny gemensam bostad. Skriver du inget samboavtal kommer hälften av den vinst du investerade tilldelas din sambo vid en separation. Läs gärna mer i vårt häfte Samboavtal eller ladda ner det här.

Genom ett samboavtal regleras vilka tillgångar som inte ska omfattas av en bodelning. Sambos måste inte göra en bodelning, men om någon av parterna önskar det ska den påkallas inom ett år. Missar man tidsfristen kan tvister om det gemensamma bohaget behöva lösas med stöd av samäganderättslagen, vilket ofta är besvärligare och dyrare.

Sambor ärver inte varandra oavsett hur länge de har bott ihop eller om de har barn tillsammans. Det enda sättet för sambor att få ha kvar varandras egendom när den ene går bort är genom testamente. I regel kan dock inte den kvarlevande sambon få behålla allting även om det finns ett testamente; laglotten vid arv skyddar barn från att bli arvslösa. Men ett testamente säkerställer i de flesta fall att den efterlevande sambon kan få 50% av arvet.

 

Vad säger lagen?

I sambolagen föreskrivs att samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Det ska vara tydligt, följa avtalsrättsliga regler men i övrigt finns inga ytterligare formkrav för hur det ska vara utformat. Det behöver inte bevittnas, men det är ändå vår rekommendation då det styrker avtalets giltighet. Samboavtalet träder i kraft när båda parter skrivit under och kan upprättas både innan och under samboförhållandet.

Samboavtalet kan enbart reglera hur sambolagens bestämmelser ska användas då relationen upphör. Det går inte att avtala om vårdnaden av barn eller hur övrig egendom som inte är samboegendom ska delas mellan parterna vid en separation.

Ett samboavtal behöver inte registreras för att vara giltigt.

Vad kostar det?

Att få hjälp av oss med att skriva ett samboavtal kostar vanligtvis från 5 000 kr och uppåt beroende på uppdragets omfattning och komplexitet. Boka gärna en fri inledande telefonrådgivning för mer information!

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas