fbpx

Sjukersättning

Kan jag tvista mot Försäkringskassan?

Sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension) är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är inte sällan den som drabbats av nedsatt arbetsförmåga har en annan åsikt än Försäkringskassan om vad som är rätt ersättningsnivå. Vi har lång erfarenhet av socialförsäkringsrätt och hjälper våra klienter att tvista mot Försäkringskassan.

Så går det till

Sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension) är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Är du yngre än 30 år kan du i stället ha rätt till aktivitetsersättning som till skillnad från sjukersättning kan tidsbegränsas. Det är Försäkringskassan som beslutar om din rätt till ersättning. För att få sjuk- eller aktivitetsersättning krävs att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel.

Att tänka på

Den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning och som  antas inte kunna arbeta med något arbete som finns på  arbetsmarknaden varken nu eller i framtiden, har helt nedsatt arbetsförmåga och är försäkrad i Sverige kan få hel sjukersättning från och med juli det år den fyller 19 år.

Även den som är över 30 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning och inte kan arbeta nu eller i framtiden, har anpassade arbeten med lönebidrag,  helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga och är försäkrad i Sverige kan få hel eller del av sjukersättning.

Vad säger lagen?

All ersättning vid sjukdom och/eller arbetsoförmåga som utges av Försäkringskassan regleras i socialförsäkringsbalken. På Försäkringskassans hemsida forsakringskassan.se kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter. Där finns även matnyttig information om vägledning och praxis.

Vad kostar det?

I tvister mot Försäkringskassan är huvudregeln att klienten betalar ombudets kostnader privat. Då många socialförsäkringsärenden är komplicerade och innehåller mycket dokumentation, krävs det ofta fördyrande utredningar och möjligheten till juridisk framgång är begränsad. Du är alltid välkommen att kontakta oss för fri inledande telefonrådgivning.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas