Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Skadestånd

Advokatbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens

Vi hjälper såväl privatpersoner som företagare

Hur kräver jag skadestånd?

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker såsom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott. Zeijersborger & Co biträder regelbundet privatpersoner och företag genom domstolsprocess och förhandlingar.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring skadestånd? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Konsultation

395

SEK

20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Rättsutredning

4 950

SEK

Vi gör en fördjupad analys av det rättsliga läget och bedömer hur du bör gå vidare.

  • 20 min inledande möte
  • Rättslig utredning av bevisning upp till 10 sidor
  • 20 min uppföljande möte för redovisning av rättslig inställning
  • Bedömning av möjlighet till rättsskydd eller rättshjälp
  • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 3 mejl

 Faktura, delbetalning, kort och Swish.

Att begära skadestånd

Ett skadeståndsmål handläggs av tingsrätt som första instans. Redan efter några månader efter att processen börjat möts parter och ombud på tingsrätten vid en så kallad muntlig förberedelse. Syftet med förberedelsen är att domstolen ska bringa klarhet i vad parterna vill, vilken bevisning som åberopas och planera den fortsatta processen.

Domstolen har även i uppgift att få parterna att förlikas, det vill säga komma överens. Många gånger kan parterna enas med hjälp av sina ombud, men om det inte går kommer domstolen efter en huvudförhandling att döma i målet. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten och hovrättens dom till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska pröva ett mål krävs det prövningstillstånd som bara beviljas i undantagsfall.

Viktigt att tänka på

Om skadeståndskravet uppstått genom brott och du inte fått din ersättning kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få din ersättning. Om den skadeståndsskyldige inte har några pengar kan du begära brottskadeersättning genom Brottsoffermyndigheten.

Om skadeståndskravet uppstått i ett avtalsförhållande så ta med dig avtalet och andra handlingar till vårt första möte. Fundera även på övrig muntlig och skriftlig bevisning som styrker din ståndpunkt.

Vad säger lagen?

Rätten till skadestånd regleras i en rad lagar såsom skadeståndslagenavtalslagen, köplagen och konsumenttjänstlagen. Huvudregeln är att den som genom vållande eller försummelse skadar någon annan ska ersätta skadan. Det kan röra sig om förmögenhetsskada eller kroppslig skada. Mellan köpare och säljare regleras skadeståndsansvaret i det avtal som ingåtts mellan parterna.

Vad kostar det?

Privatpersoner kan genom sin hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Har man ingen hemförsäkring finns det möjlighet att ansöka om rättshjälp. Även företag kan genom sina försäkringar ha rätt till rättsskydd. Den som förlorar tvisten ska som huvudregel betala den andre partens rättegångskostnader. Har du rättsskydd eller rättshjälp behöver du bara betala en mindre del.

Läs gärna mer om finansiering av ditt ärende.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du kan ha rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Mimmi Linden
5/5
“Vi fick jättebra hjälp med många konkreta tips på olika tillvägagångssätt, lagar och regler som vi kan förhålla oss till i ärendet.”
Elsa Pettersson
5/5
“Otroligt duktig och trevlig jurist!”
Linda Storholm
5/5
“Ombudet gav olika infallsvinklar på vårt ärendet och detta ledde till en smidig lösning med vår brf.”

Kundrecensionerna är automatiskt insamlade via internt mailformulär efter genomförd konsultation.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du juridiska frägor och svar, ta del av Advokatens tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.