Skilsmässa och separation

Hur går en skilsmässa till?

Ett beslut om skilsmässa eller separation föregås ofta av en längre tids funderingar. Vad ska hända med det gemensamma hemmet, var ska barnen bo och framförallt; hur går det till? Många väljer att sköta en del av det formella pappersarbetet själva, men vi rekommenderar att överlåta den juridiska handläggningen till en duktig advokat eller jurist. Zeijersborger & Co är specialister inom familjerätt och stöttar dig hela vägen från ansökan om skilsmässa till bodelning och vårdnad.

Så går det till

Formellt måste den som är gift och vill skilja sig lämna in en ansökan till tingsrätten som tillhör kommunen där den bor. Det behöver inte sambor göra, eftersom ett samboförhållande upphör när paret flyttar isär.

Ansökan om äktenskapsskillnad upprättas gemensamt om makarna är överens om att skiljas. I de fall endast ena parten är drivande, ska den lämna in en stämningsansökan. Blanketter finns att ladda ner från Sveriges Domstolars hemsida. Där hittar man också information om vilken tingsrätt man tillhör.

Att tänka på

I ansökan ska det framgå om makarna har barn under 16 år, hur vårdnaden ska lösas och om det finns frågor kring vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, så kallad kvarsittningsrätt.

Om makarna redan lever åtskilda sedan minst två år före ansökan om skilsmässa ska det styrkas genom exempelvis utdrag ur folkbokföringsregistret.

Till ansökan bifogas personbevis för skilsmässa, vilket beställs från Skatteverket. Tingsrätten tar även ut en ansökningsavgift för att hantera ärendet. Hur man betalar till tingsrätten framgår på betala.domstol.se.

Det går att ångra sig! Om makarna inte längre vill skiljas går det bra att ta tillbaka ansökan. Det sker genom ett gemensamt undertecknat meddelande till Tingsrätten, som avskriver målet.

Vad säger lagen?

Om det finns barn under 16 år i hushållet ges makarna en betänketid om 6 månader om de inte kan visa att de levt åtskilda under minst två år före ansökan om skilsmässa. Tingsrätten meddelar från vilken tidpunkt betänketiden börjar löpa och när skilsmässan kan fullföljas. Fram till dess är parterna fortfarande gifta med varandra.

Efter betänketiden räcker det att en av parterna meddelar tingsrätten att den avser att fullfölja ansökan för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad. Det finns ingen särskild blankett för det, men avsikten måste vara skriftlig och åtföljas av nya personbevis för båda. Om ingen av parterna fullföljer ansökan om skilsmässa inom ett år från det betänketiden började löpa, avskriver tingsrätten målet och äktenskapet består.

Domstolen kan pröva vissa andra frågor, om någon av parterna kräver det, i mål om skilsmässa. Oftast rör det sig om vårdnad, boende, umgänge, underhåll och rätten att bo kvar i den gemensamma bostaden. Vid en tvist är det alltid bäst att ta hjälp av en kunnig advokat eller jurist som är specialiserad inom familjerätt.

Vad kostar det?

Om parterna ansöker gemensamt om äktenskapsskillnad och löser frågor om vårdnad, umgänge och underhåll i samförstånd och inte anlitar ombud, stannar kostnaden vid tingsrättens ansökningsavgift. I annat fall täcker rättsskyddet i hemförsäkringen upp till 80 % av kostnaderna för en advokat eller jurist. För den som saknar hemförsäkring finns möjligheter att få rättsskydd. Då görs en inkomstprövning och avgiften kan bli så låg som 2 % av den totala kostnaden.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas