Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Skilsmässa och separation

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Skilsmässa och separation

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Hur går en skilsmässa eller separation till?

Ett beslut om skilsmässa eller separation föregås ofta av en längre tids funderingar. Vad ska hända med det gemensamma hemmet, var ska barnen bo och framför allt; hur går det till? Många väljer att sköta en del av det formella pappersarbetet själva, men vi rekommenderar att överlåta den juridiska handläggningen till en duktig advokat eller jurist. Zeijersborger & Co är specialister inom familjerätt och stöttar dig hela vägen från ansökan om skilsmässa till bodelning och vårdnad.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring skilsmässa och separation? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Vad får jag vid en skilsmässa?

Med vår kalkylator kan du snabbt och enkelt få en uppfattning om hur mycket du hade haft rätt till vid en bodelning.

Möt Josefine Rosén, ansvarig förstejurist för det familjeekonomiska teamet

Jag är förstejurist med ansvar för teamet som arbetar med ekonomisk familjerätt på Zeijersborger & Co. Vi är specialister inom frågor som rör ekonomisk familjerätt och är vana att hantera bland annat arv, bodelningar och skilsmässor. Vårt team lyssnar noggrant på din situation och dina mål för att skapa en strategi som är anpassad efter dina specifika omständigheter.

Vi strävar i första hand efter att hitta smidiga och snabba lösningar men räds inte att ta processer i domstol om det krävs.

Josefine

Ansöka om skilsmässa

Formellt måste den som är gift och vill skilja sig lämna in en ansökan till tingsrätten som tillhör kommunen där den bor. Det behöver inte sambor göra, eftersom ett samboförhållande upphör när paret flyttar isär.

Ansökan om skilsmässa upprättas gemensamt om ni är överens om att skiljas, eller enskilt om endast ena parten är drivande. Blanketter för både gemensam och enskild skilsmässoansökan finns att ladda ner från Sveriges Domstolars hemsida. Där hittar ni också information om vilken tingsrätt ni tillhör.

Vad säger lagen?

Om ni inte är överens om att skiljas eller om det finns barn under 16 år i hushållet får ni en betänketid på 6 månader, med undantag för om ni kan visa att ni redan levt åtskilda under minst två år före ansökan om skilsmässa. Tingsrätten meddelar från vilken tidpunkt betänketiden börjar löpa och när skilsmässan kan fullföljas. Fram till dess är ni fortfarande gifta med varandra.

★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Efter betänketiden räcker det att en av parterna meddelar tingsrätten att den avser att fullfölja ansökan för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad. Det finns ingen särskild blankett för det, men det måste meddelas skriftligt och åtföljas av nya personbevis för er båda. Om ingen av parterna fullföljer ansökan om skilsmässa inom ett år från att betänketiden började löpa, avskriver tingsrätten målet och äktenskapet består.

I mål om skilsmässa kan domstolen pröva vissa andra frågor, om någon av parterna kräver det. Oftast rör det sig om vårdnadboendeumgängeunderhåll och rätten att bo kvar i den gemensamma bostaden. Vid en tvist är det alltid bäst att ta hjälp av en kunnig advokat eller jurist som är specialiserad inom familjerätt.

5 saker att tänka på vid skilsmässa

1. Se till att ansökan är komplett

I ansökan ska det framgå om ni har barn under 16 år, hur vårdnaden ska lösas och om det finns frågor kring vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, så kallad kvarsittningsrätt. Till ansökan bifogas personbevis för skilsmässa, vilket beställs från Skatteverket.

2. Har ni redan börjat leva isär?

Om ni redan bor isär sedan minst två år före ansökan om skilsmässa ska det styrkas genom exempelvis utdrag ur folkbokföringsregistret. Domstolen kan då döma till skilsmässa utan betänketid.

3. Ansökningsavgift

Tingsrätten tar ut en ansökningsavgift på 900 kronor för att hantera skilsmässoärendet. Kostnaden betalas på betala.domstol.se.

4. Ta hjälp

Oavsett om det är ditt, din partners eller ett gemensamt beslut att skiljas kan det vara svårt att enas i vissa frågor. Därför är det bra att kontakta en advokat eller jurist, för att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har och för att hjälpa dig med bodelning och vårdnadsfrågor. Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av att företräda klienter i skilsmässoärenden.

5. Det går att ångra sig!

Om ni inte längre vill skiljas går det bra att ta tillbaka ansökan. Det sker genom ett gemensamt undertecknat meddelande till tingsrätten, som avskriver målet.

Vad kostar det att skilja sig?

Om parterna ansöker gemensamt om skilsmässa och löser frågor om vårdnad, umgänge och underhåll i samförstånd och inte anlitar ombud, stannar kostnaden vid tingsrättens ansökningsavgift på 900 kronor. I annat fall täcker rättsskyddet i hemförsäkringen upp till 80 % av kostnaderna för en advokat eller jurist. För den som saknar hemförsäkring finns möjlighet att få rättsskydd. Då görs en inkomstprövning och avgiften kan bli så låg som 2% av den totala kostnaden.

Läs gärna med om finansering av ditt ärende.

Här finns svar på 10 frågor många ställer sig vid skilsmässa och separation:

1. Kan man skilja sig online?

Ja, man kan skilja sig online. Det görs via en kostnadsfri e-tjänst som finns på Sveriges Domstolars hemsida; ansök gemensamt om skilsmässa. För att få ansöka om skilsmässa online förutsätts att båda makarna har e-legitimation (BankId). Båda parter måste också vara överens om att skilja sig, och i de fall där det finns gemensamma barn under 18 år måste frågor om vårdnad, umgänge och barns boende också vara lösta. Om en av makarna har sekretesskydd i Folkbokföringen går det inte att använda e-tjänsten. Ansökningsavgiften är 900 kronor och betalas med bankkort direkt på hemsidan.

2. Måste man gå i familjeterapi?

Nej, man måste inte gå i familjeterapi. Men varje kommun är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal, vilket ofta är bra att delta i. Vid dessa samtal avhandlas bland annat frågor om var barnen ska bo, hur umgänge ska gå till och var barnen ska vara under skollov. Barn mår ofta bra av tydliga överenskommelser mellan föräldrarna, eftersom de då inte riskerar att behöva välja själva.

3. Var ska barnen bo?

Om ni inte kan enas om var barnen ska bo kan man tillsammans gå och diskutera vårdnaden om barnen på familjerätten. Personalen på familjerätten kan även hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad. Om tingsrätten ska pröva frågan är deras utgångspunkt att barnens bästa ska vara avgörande vid prövningen. I bedömningen tar man bland annat i beaktande vem barnen har närmast anknytning till, att de kan bo kvar i sin invanda miljö, att den som blir boendeförälder verkar för att barnen får ett fungerande umgänge med den andra föräldern och naturligtvis att boendeföräldern på ett bra sätt kan ta hand om barnen.

4. Får jag flytta och får barnen flytta med?

Självklart får du flytta. Men om det innebär att barnen kommer behöva flytta från sin invanda miljö är det inte säkert att en domstol finner det bäst att barnen flyttar med. Om det är långa avstånd mellan föräldrarna innebär det även av praktiska skäl att det blir svårt för barnen att bo växelvist.

5. Vem har rätt till den gemensamma bostaden vid skilsmässa?

Vid separation eller skilsmässa har den part som bäst behöver den gemensamma bostaden och bohaget störst rätt till den. Det är oftast liktydigt med parten som är boendeförälder eller har vårdnaden om barnen.

6. Hur delar man upp ägodelar och besparingar?

Efter en skilsmässa eller separation ska egendomen fördelas genom bodelning. Om parterna är överens räcker det att skriva ett enkelt avtal. Om inte, kan ni anlita ett juridiskt ombud för att upprätta bodelningsavtalet. Både tillgångar och skulder räknas in vid bodelningen. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas.

7. Hur gör man med gemensamma bankkonton och räkningar?

Vid en skilsmässa eller separation bör du ta ut saldobesked på gemensamma konton, ändra lösenord till internetbanken om möjligt och kontakta företag där ni har gemensamma avtal – exempelvis elbolag, internetleverantörer och kreditkortsföretag.

8. Är det obligatoriskt att anlita en jurist eller advokat?

Nej, det är inte obligatoriskt. De flesta klarar av både separation, skilsmässa och vårdnadsfrågor helt på egen hand eller med stöd av kommunens familjerådgivning eller familjerätt. Parterna kan ansöka om skilsmässa hos den lokala tingsrätten som också tillhandahåller blanketter. Men i de fall det inte går att hitta en gemensam lösning är det bättre att anlita en advokat eller jurist så tidigt som möjligt. Tänk på att välja en specialist inom familjerätt med dokumenterad erfarenhet av bodelningar och vårdnadstvister.

9. Har jag rätt till ledighet när jag skiljer mig?

Arbetsgivaren har generellt sett inte skyldighet att bevilja ledighet vid skilsmässa, men vissa kollektivavtal kan ge rätt till så kallade personliga dagar. Vid sjukdom, exempelvis svår depression till följd av skilsmässan, kan du ha rätt till sjukpenning till följd av sjukskrivning.

10. Kan man tvinga någon att skilja sig? Min make vägrar skriva under papprena.

Ja, du kan fullfölja skilsmässan även om din make vägrar skriva under. Om bara den ena parten vill skiljas ges dock först en betänketid om 6 månader, med undantag av fall där makarna redan levt åtskilda sedan minst 2 år. Efter att betänktetiden passerat räcker det att en av parterna begär om en fullföljan av skilsmässan hos tingsrätten för att den ska gå igenom.

En separation eller skilsmässa innebär en rad praktiska och känslomässiga omställningar, speciellt om det finns barn med i bilden. ”Det är lätt att känna sig överväldigad, men de flesta klarar sig igenom krisen och kommer starkare ut på andra sidan” menar advokat Peter Zeijersborger som är specialist på familjerätt. ”Om det är svårt att kommunicera med varandra, är det klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som fokuserar på möjligheter och samarbete istället för sårade känslor och konflikter.”

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".product-box-btn").on('click', function(event){ mixpanel.track("Product box link clicked"); }); });