fbpx

Testamente

Kan jag testamentera som jag vill?

Testamenten är ett bra sätt att reglera hur din egendom ska fördelas efter din livstid. Om ett testamente inte upprättas i enlighet med de formkrav och begränsningar som finns, kan testamentet komma att jämkas eller ogiltighetsförklaras. Vi hjälper dig att ta fram juridiskt korrekta handlingar som respekterar din vilja.

Så går det till

Testationsrätten är personlig, vilket innebär att ett testamente inte kan upprättas genom en ställföreträdare eller ett ombud så som en god man, förmyndare eller förvaltare för huvudmannens räkning.

Det finns olika sorters testamentsförordnanden. Med hjälp av ett legat kan testatorn förordna om en viss förmån, ofta en sak, en summa pengar, eller nyttjanderätt till en egendom. Det finns även universella förordnanden, ändamålsbestämmelser och inbördes testamenten. Läs gärna mer i vårt häfte Testamente eller ladda ner det här.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är undertecknat av två vittnen som inte är jäviga. Om du vill, kan vi på Zeijersborger & Co bevittna testamentet.

Att tänka på

Även om det kan kännas enkelt att själv skriva ett testamente råder vi alla att ta hjälp av en advokat. Det finns en hel del inskränkningar i vad en testator kan testamentera bort och det är mycket som kan bli fel.

”Vi råder alla att ta hjälp av
advokat för att skriva testamente”

När du skriver ett testamente ska du noga fundera på hur du vill att din egendom ska fördelas och om egendomen ska ärvas med fri förfoganderätt eller med fri äganderätt. Du bör även ha bestämt vem som ska vara vittne.

Vad säger lagen?

För att undvika att testamentet blir föremål för klander vid ett senare tillfälle, är det viktigt att se till att testamentet följer gällande formkrav och att den som ska testamentera inte har en psykisk störning eller blir lurad till att upprätta handlingen.

Ett testamente ska i bästa fall svara på frågor om hur testarns kvarlåtenskaper ska fördelas. Om testamentet är otydligt, ofullständigt eller motstridigt ska egendomen fördelas enligt testatorns verkliga vilja. Tolkningen måste dock ha en anknytninge till tetamentet för att de ska kunna accepteras.

Om en arvinge tycker att ett testamente är ogiltigt av någon anledning kan den väcka så kallad klandertalan. Det ska göras inom inom sex månader från det att arvingen fick ta del av testamentet. Om ingen av arvingarna väcker talan om klander blir testamentet slutligt giltigt när tidsfristen löpt ut.

Vad kostar det?

Att få hjälp med att skriva ett testamente kostar från 6 500 kr och uppåt. Den slutgiltiga kostnaden beror på uppdragets omfattning. Det kostar inget extra om ni vill att vi bevittnar underskrifterna av handlingarna.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas