Testamente

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Testamente

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

Att skriva testamente

Testamenten är ett bra sätt att reglera vem som ska ärva och hur din egendom ska fördelas efter din livstid. Om ett testamente inte upprättas i enlighet med de formkrav och begränsningar som finns, kan testamentet komma att jämkas eller ogiltighetsförklaras. Vi hjälper dig att ta fram juridiskt korrekta handlingar som respekterar din vilja.

Vill du ha vår hjälp med ett testamente? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 010-33 33 888. Då får du prata med en juristassistent som svarar på frågor om vad det innebär att bli klient och hjälper dig med allt det administrativa. För dig som vill fråga om råd, kan vi rekommendera att boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Kan jag testamentera som jag vill?

Genom ett testamente kan du bland annat testamentera bort föremål, fastigheter, pengar och nyttjanderätt till egendom. Den legala arvsordningen blir endast gällande om du inte skrivit ett testamente, vilket innebär att du kan testamentera som du vill. Det enda som inte kan testamenteras bort är en bröstarvinges, det vill säga ett barns eller barnbarns, laglott. Laglotten utgör alltid hälften av arvslotten, och arvslotten är den del av arvet som bröstarvingen hade haft rätt till om det inte funnits något testamente. Det betyder att om du har barn eller barnbarn, kan du genom ett testamente som mest halvera deras arv.

Testationsrätten är personlig, vilket innebär att ett testamente inte kan upprättas genom en ställföreträdare eller ett ombud så som en god man, förmyndare eller förvaltare för huvudmannens räkning.

Läs gärna mer om testamenten i vår handbok.

Varför ska man ta hjälp?

Även om det kan kännas enkelt att själv skriva ett testamente råder vi alla att ta hjälp av en advokat eller jurist. Det finns en hel del inskränkningar i vad en testator kan testamentera bort och det är mycket som kan bli fel. När du skriver ett testamente ska du noga fundera på hur du vill att din egendom ska fördelas och om egendomen ska ärvas med fri förfoganderätt eller med full äganderätt. Du bör även ha bestämt vem som ska vara vittne.

Hur blir testamentet giltigt?

För att undvika att testamentet blir föremål för klander vid ett senare tillfälle, är det viktigt att se till att testamentet följer gällande formkrav och att den som ska testamentera inte har en psykisk störning eller blir lurad till att upprätta handlingen.

Ett testamente ska i bästa fall svara på frågor om hur testatorns kvarlåtenskaper ska fördelas. Om testamentet är otydligt, ofullständigt eller motstridigt ska egendomen fördelas enligt testatorns verkliga vilja. Tolkningen måste dock ha en anknytning till testamentet för att den ska kunna accepteras.

Om en arvinge tycker att ett testamente är ogiltigt av någon anledning kan den väcka så kallad klandertalan. Det ska göras inom inom sex månader från det att arvingen fick ta del av testamentet. Om ingen av arvingarna väcker talan om klander blir testamentet slutligt giltigt när tidsfristen löpt ut.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är undertecknat av två vittnen som inte är jäviga. Om du vill kan vi på Zeijersborger & Co bevittna testamentet.

Vad kostar det att skriva testamente?

Vi upprättar testamenten till ett fast pris om 2 900 kr för ett enklare testamente och 4 900 kr för ett mer komplext. I vår prislista kan du läsa mer om vilket testamente som passar dig. Du beställer enkelt online och betalar med Swish, kort, faktura eller delbetalning. Om du har frågor eller vill ha hjälp med något är du välkommen att kontakta oss på 010-33 33 888.
LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Meny

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.