fbpx
Person kör bil på en väg med mötande bilar

Trafikskada

Vem betalar kostnaderna efter en trafikolycka?

Den som drabbats av en trafikskada har rätt till trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. Trafikskadeersättning är inte detsamma som skadestånd men beräknas utifrån skadeståndslagens principer. Som skadedrabbad kan du ha rätt till ersättning för sveda och värk, inkomstförlust, ersättning för vård- och behandlingskostnader och medicinsk invaliditet. Det är mycket att tänka på och därför är det viktigt att anlita en expert. Zeijersborger & Co har några av landets duktigaste ombud med lång erfarenhet av handläggning och processföring mot försäkringsbolag.

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss idag för en kostnadsfri inledande telefonrådgivning. Du bokar enkelt en tid online eller genom att ringa oss på 010-33 33 888.

Hur får jag ersättning för trafikskada?

Om du har oturen att bli skadad i en trafikolycka, bör du så fort som möjligt vända dig till en läkare som kan dokumentera dina skador. Även om du bara känner mindre besvär är det bra att en läkare undersöker dig och gör en notering i din journal.

Du kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar. Inkomstbortfall och ersättning för kostnader betalas enbart av en försäkring; vid en trafikolycka hanteras det via bilförsäkringen. Ersättning för sveda och värk, bestående ärr och invaliditet, kan du däremot få via flera olycksfallsförsäkringar, till exempel medlemskap i ett fackförbund eller hemförsäkringen. Läs gärna mer i vår handbok i trafikskadeersättning.

Vad säger lagen?

Enligt trafikskadelagen är en trafikskada är en skada som uppkommit ”till följd av trafik”. Lagen omfattar gångtrafikanter, cyklister, passagerare och förare som blir påkörda i trafiken av ett motorfordon. Begreppet ”till följd av trafik” innebär att exempelvis bilen ska ha varit i trafiken när skadan uppkom och att den skedde på grund av att bilen befann sig i trafiken. Fordonet bedöms vara i trafiken i samma stund som föraren startar bilen och den börjar rulla. Det finns situationer där skador uppkommer när ett fordon står helt stilla som fortfarande menas vara ”till följd av trafik”. Då anses skadan ha orsakats i samband med fordonets användning för ett visst ändamål.

Trafikskadeersättning betalas i första hand ut när skada inträffar i Sverige. Ersättningen kan även utgå för skada ”till följd av trafik” utomlands om fordonet är registrerat i Sverige eller tillhör svenska staten. Detta förutsatt att den drabbade är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.

Den som råkar ut för en personskada ”till följd av trafik” har alltid rätt till trafikskadeersättning. Normalt sett betalas ersättning ut från fordonets trafikförsäkring. Men för det fall trafikförsäkring saknas och fordonet är oförsäkrat, går Trafikskadeföreningen in och betalar ut ersättningen istället.

5 saker att tänka på vid trafikskada

1. Samla dokumentation

Samla all dokumentation och ta med samtliga dokument du har till det inledande mötet med din advokat.

2. Kommunicera skriftligt

Var noga med att alltid kommunicera med försäkringsbolag via mejl eller brev då det är svårt att i efterhand komma ihåg exakt vad som sagts.

3. Se till att kunna styrka sambandet

Skulle besvären kvarstå är det viktigt att kunna påvisa samband, kausalitet, mellan din sjukdomsbild och trafikolyckan. Tidig dokumentation är av stort värde vid en tvist med försäkringsbolaget, som inte sällan ifrågasätter sambandet mellan olycka och besvär.

4. Spara kvitton

Var också noga med att spara kvitton för utlägg du får på grund av skadan.

5. Välj rätt ombud

Då en skadereglering i många fall kan pågå under flera år, är det viktigt att du väljer en advokat eller jurist som du trivs med och som är expert på trafikskador.

Vad kostar det?

När det gäller trafikskadereglering är vår handläggning i de allra flesta fall helt kostnadsfri för klienten eftersom försäkringsbolagen betalar ombudets kostnader.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas