fbpx

Trafikskada

Vem betalar kostnaderna efter trafikolyckan?

Den som drabbats av en trafikskada har rätt till trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. Trafikskadeersättning är inte detsamma som skadestånd men beräknas utifrån skadeståndslagens principer. Som skadedrabbad kan du ha rätt till ersättning för sveda och värk, inkomstförlust, ersättning för vård- och behandlingskostnader och medicinsk invaliditet. Det är mycket att tänka på och därför är det viktigt att anlita en expert. Zeijersborger & Co har några av landets duktigaste ombud med lång erfarenhet av handläggning och processföring mot försäkringsbolag.

Så går det till

Om du har oturen att bli skadad i en trafikolycka, bör du så fort som möjligt vända dig till en läkare som kan dokumentera dina skador. Även om du bara känner mindre besvär är det bra att en läkare undersöker dig och gör en notering i din journal.

”Det är viktigt att välja en advokat
som är expert på trafikskador”

Du kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar. Inkomstbortfall och ersättning för kostnader betalas enbart av en försäkring; vid en trafikolycka hanteras det via bilförsäkringen. Ersättning för sveda och värk, bestående ärr och invaliditet, kan du däremot få via flera olycksfallsförsäkringar, till exempel medlemskap i ett fackförbund eller hemförsäkringen. Läs gärna mer i vårt häfte Trafikskadeersättning eller ladda ner det här.

Att tänka på

Ta med så mycket dokumentation du har till det inledande mötet med din advokat.

Var noga med att alltid kommunicera med försäkringsbolag via mejl eller brev då det är svårt att i efterhand komma ihåg exakt vad som sagts och deras handläggare alltid för anteckningar i ärendet.

Skulle besvären kvarstå är det viktigt att kunna påvisa samband, kausalitet, mellan din sjukdomsbild och trafikolyckan. Tidig dokumentation är av stort värde vid en tvist med försäkringsbolaget, som inte sällan ifrågasätter sambandet mellan olycka och besvär.

”Kommunicera med försäkringsbolag
via mejl eller brev”

Var också noga med att spara kvitton för utlägg du får på grund av skadan.

Då en skadereglering i många fall kan pågå under flera år, är det viktigt att du väljer en advokat som du trivs med och som är expert på trafikskador.

Vad säger lagen?

Enligt Trafikskadelagen är en trafikskada är en skada som uppkommit ”till följd av trafik”. Lagen omfattar gångtrafikanter, cyklister, passagerare och förare som blir påkörda i trafiken av ett motorfordon. Begreppet ”till följd av trafik” innebär att exempelvis bilen ska ha varit i trafiken när skadan uppkom och att den skedde på grund av att bilen befann sig i trafiken. Fordonet bedöms vara i trafiken i samma stund som föraren startar bilen och den börjar rulla. Det finns situationer där skador uppkommer när ett fordon står helt stilla som fortfarande menas vara ”till följd av trafik”. Då anses skadan orsakats i samband med fordonets användning för ett visst ändamål.

Trafikskadeersättning betalas i första hand ut när skada inträffar i Sverige. Ersättningen kan även utgå för skada ”till följd av trafik” utomlands om fordonet är registrerat i Sverige eller tillhör svenska staten. Detta förutsatt att den drabbade är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.

Den som råkar ut för en personskada ”till följd av trafik” har alltid rätt till trafikskadeersättning. Normalt sett betalas ersättning ut från fordonets trafikförsäkring. Men för det fall trafikförsäkring saknas och fordonet är oförsäkrat, går Trafikskadeföreningen in och betalar ut ersättningen istället.

Vad kostar det?

När det gäller trafikskadereglering är vår handläggning i de allra flesta fall helt kostnadsfri för klienten eftersom försäkringsbolagen betalar ombudets kostnader.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas