Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Trafikskada

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Trafikskada

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Vem betalar kostnaderna efter en trafikolycka?

Den som drabbats av en trafikskada har rätt till trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. Trafikskadeersättning är inte detsamma som skadestånd men beräknas utifrån skadeståndslagens principer. Som skadedrabbad kan du ha rätt till ersättning för sveda och värk, inkomstförlust, ersättning för vård- och behandlingskostnader och medicinsk invaliditet.

Det är mycket att tänka på och därför är det viktigt att anlita en expert. Zeijersborger & Co har några av landets duktigaste ombud med lång erfarenhet av handläggning och processföring mot försäkringsbolag.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring trafikskada? Under en begränsad tid erbjuder vi 20 minuters kostnadsfri konsultation med trafikskadespecialist, värde 595 kr. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Möt Josefine Rosén, ledare för personskadeteamet

Jag är teamledare på Zeijersborger & Co och expert på skadetåndsrätt. Mitt team är specialister inom personskador och har lång erfarenhet av att hantera en rad olika frågor relaterade till trafikskador, vårdskador och ersättning.

Trafikskador kan leda till livslånga besvär med smärtor och inkomstförluster till följd av nedsatt arbetsförmåga. Där spelar vi en avgörande roll för att klienten ska rätt ekonomisk kompensation för att kunna leva normalt som möjligt.

Josefine

Hur får jag ersättning för trafikskada?

Om du har oturen att bli skadad i en trafikolycka, bör du så fort som möjligt vända dig till en läkare som kan dokumentera dina skador. Även om du bara känner mindre besvär är det bra att en läkare undersöker dig och gör en notering i din journal.

Du kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar. Inkomstbortfall och ersättning för kostnader betalas enbart av en försäkring; vid en trafikolycka hanteras det via bilförsäkringen. Ersättning för sveda och värk, bestående ärr och invaliditet, kan du däremot få via flera olycksfallsförsäkringar, till exempel medlemskap i ett fackförbund eller hemförsäkringen. Läs gärna mer i vår handbok i trafikskadeersättning.

★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Vad säger lagen?

Enligt trafikskadelagen är en trafikskada är en skada som uppkommit ”till följd av trafik”. Lagen omfattar gångtrafikanter, cyklister, passagerare och förare som blir påkörda i trafiken av ett motorfordon. Begreppet ”till följd av trafik” innebär att exempelvis bilen ska ha varit i trafiken när skadan uppkom och att den skedde på grund av att bilen befann sig i trafiken. Fordonet bedöms vara i trafiken i samma stund som föraren startar bilen och den börjar rulla. Det finns situationer där skador uppkommer när ett fordon står helt stilla som fortfarande menas vara ”till följd av trafik”. Då anses skadan ha orsakats i samband med fordonets användning för ett visst ändamål.

Trafikskadeersättning betalas i första hand ut när skada inträffar i Sverige. Ersättningen kan även utgå för skada ”till följd av trafik” utomlands om fordonet är registrerat i Sverige eller tillhör svenska staten. Detta förutsatt att den drabbade är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.

Den som råkar ut för en personskada ”till följd av trafik” har alltid rätt till trafikskadeersättning. Normalt sett betalas ersättning ut från fordonets trafikförsäkring. Men för det fall trafikförsäkring saknas och fordonet är oförsäkrat, går Trafikskadeföreningen in och betalar ut ersättningen istället.

5 saker att tänka på vid trafikskada

1. Samla dokumentation

Samla all dokumentation och ta med samtliga dokument du har till det inledande mötet med din advokat.

2. Kommunicera skriftligt

Var noga med att alltid kommunicera med försäkringsbolag via mejl eller brev då det är svårt att i efterhand komma ihåg exakt vad som sagts.

3. Se till att kunna styrka sambandet

Skulle besvären kvarstå är det viktigt att kunna påvisa samband, kausalitet, mellan din sjukdomsbild och trafikolyckan. Tidig dokumentation är av stort värde vid en tvist med försäkringsbolaget, som inte sällan ifrågasätter sambandet mellan olycka och besvär.

4. Spara kvitton

Var också noga med att spara kvitton för utlägg du får på grund av skadan.

5. Välj rätt ombud

Då en skadereglering i många fall kan pågå under flera år, är det viktigt att du väljer en advokat eller jurist som du trivs med och som är expert på trafikskador.

Vad kostar det?

När det gäller trafikskadereglering är vår handläggning i de allra flesta fall helt kostnadsfri för klienten eftersom försäkringsbolagen betalar ombudets kostnader.

Läs gärna mer om finansiering av ditt ärende.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.