Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Umgänge

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Umgänge

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Hur regleras barnets rätt till umgänge?

Umgängesrätten värnar barnets möjlighet att träffa båda föräldrarna även om de inte bor tillsammans. När föräldrarna inte kan komma överens om hur umgänget ska fungera är det viktigt att ta hjälp av en specialist.

Zeijersborger & Co är har mångårig erfarenhet av att företräda föräldrar som tvistar om hur vårdnadboende och umgänge ska regleras. Vi processar i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter.

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring umgänge? Under en begränsad tid erbjuder vi en 20 minuters konsultation med vårdnadsspecialist värde 595 kr, helt gratis! Säkra din tid redan idag genom att boka online eller ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Föregående
Nästa

Möt Moa Möller, ansvarig för vårdnadsteamet

Jag är chefsjurist och advokat med ansvar för vårdnadsteamet på Zeijersborger & Co. Vi är specialister inom familjerätt med uppdrag att hitta den bästa lösningen för våra klienter i frågor som rör barns boende, umgänge och vårdnad. Vi hanterar även komplexa ärenden med inslag av LVU, anklagelser om våld och barn med föräldrar i olika länder.

Vi vet att varje familj är unik och att behoven och önskemålen kan variera. Därför arbetar vi nära våra klienter för att skapa skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till familjens specifika omständigheter.

Så går det till vid en umgängestvist

I första hand bör föräldrarna själva enas om en lösning i samråd med barnet. Det finns även en möjlighet att begära att socialnämnden utser en särskild kontaktperson som bevakar och är med under umgänget, så kallat umgängesstöd. Detta gäller bara tills barnet fyllt 15 år, därefter får umgängesstöd endast utses om barnet själv samtycker till eller begär det. Umgängesrätten är barnets rättighet och inte förälderns, och det ska vara för barnets bästa att det får träffa sin förälder. Beslutet kan därför inte baseras enbart på förälderns vilja.

En domstolsprocess om umgänge med barn inleds med en stämningsansökan. Den som ansöker om stämning kallas för kärande och motparten kallas för svarande. Inom några veckor kommer parterna med respektive juridiska ombud att kallas till domstolen för en muntlig förberedelse. Under den muntliga förberedelsen utreder domstolen vad det är som är tvistigt, vilka bevisfrågor som finns och lägger upp en tidsplan för den fortsatta processen. Domstolen kommer troligtvis även försöka få parterna att nå en samförståndslösning och hålla förlikningsdiskussioner. Om båda parterna vill kan även domstolen besluta att de ska gå på samarbetssamtal tillsammans. Läs gärna mer i vår handbok i vårdnad, boende & umgänge.
★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Vad säger lagen om umgänge?

Barnets umgänge regleras i 6 kapitlet i föräldrabalken och i FNs barnkonvention som nyligen blev svensk lag. Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med. Undantag kan dock göras om föräldern gjort sig skyldig till missbruk, försummelse eller våld. Umgänget behöver inte vara en fysisk kontakt, utan det kan även ske via till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets umgängesbehov tillgodoses. Det primära ansvaret för kostnader som uppkommer i samband med umgänge ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Undantaget är om det är mer än tio mil mellan föräldrarnas bostäder. Då kan domstolen döma att parterna ska dela på resekostnaderna.

Är man inte nöjd med en dom från tingsrätten så kan man först överklaga till Hovrätten och sedan till Högsta domstolen. Om domen inte följs finns det ingen möjlighet att utdöma straff, utan kallas i så fall för umgängessabotage. En förälder som utan godtagbara skäl motarbetar ett umgänge mellan barnet och den andra föräldern kan förlora vårdnaden om barnet.

5 viktiga saker att tänka på när du tvistar om umgänge

1. Värna om barnets relationer

Medverka så långt det går till en samförståndslösning som värnar barnets relation till båda föräldrarna.

2. Skydda barnet från konflikter

Det kan vara jobbigt för barnet att se sina föräldrar bråka. Håll därför barnet utanför konflikter och involvera inte barnet i den pågående tvisten.

3. Samarbeta

Samarbeta så långt det går med skola, den andre föräldern och sociala myndigheter. Det gynnar dig i en eventuell domstolsprocess.

4. Tänk på dina arbetstider

Förhandla med din arbetsgivare om du har arbetstider som försvårar umgänget, exempelvis natt- och skiftarbete.

5. Följ domen

En vårdnadshavare som motarbetar ett umgänge utan godtagbara skäl riskerar att mista vårdnaden.

Vad kostar en umgängestvist?

Om du har en hemförsäkring så täcker den oftast majoriteten av dina kostnader för ett juridiskt ombud. Saknas hemförsäkring finns möjlighet att ansöka om rättshjälp från staten. Vi tar hand om den formella ansökan och utreder vilka möjligheter du har till kostnadstäckning.

Läs gärna mer om finansering av ditt ärende.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.