fbpx
Mamma har umgänge med sin dotter

Umgänge

Hur regleras barnets rätt till umgänge?

Umgängesrätten värnar barnets möjlighet att träffa båda föräldrarna även om de inte bor tillsammans. I de flesta fallen kommer föräldrarna överens om hur umgänget med barnet ska ske på bästa sätt. I vissa fall kan det krävas samarbetssamtal på kommunens familjerätt och ofta kan parterna då komma fram till ett umgängesavtal som sedan godkänns av socialnämnden. Men när föräldrarna står för långt ifrån varandra kan det vara svårt att hitta en samförståndslösning utan hjälp.

Zeijersborger & Co är specialister inom familjerätt och har mångårig erfarenhet av att företräda föräldrar som tvistar om hur vårdnad, boende och umgänge ska regleras. Behöver du ett ombud? Du är välkommen att boka tid för en kostnadsfri inledande telefonrådgivning, antingen online eller genom att ringa oss på 010-33 33 888.

I videon nedan beskriver vi processen från att en umgängestvist uppstår till att ett beslut fattas i domstol. I den orangea menyraden längst ner i videon kan du välja att spela upp den i helskärm och slå på undertexter.

Så går det till vid en umgängestvist

I första hand bör föräldrarna själva enas om en lösning i samråd med barnet. Det finns även en möjlighet att begära att socialnämnden utser en särskild kontaktperson som bevakar och är med under umgänget, så kallat umgängesstöd. Detta gäller bara tills barnet fyllt 15 år, därefter får umgängesstöd endast utses om barnet själv samtycker till eller begär det. Umgängesrätten är barnets rättighet och inte förälderns, och det ska vara för barnets bästa att det får träffa sin förälder. Beslutet kan därför inte baseras enbart på förälderns vilja.

En domstolsprocess om umgänge med barn inleds med en stämningsansökan. Den som ansöker om stämning kallas för kärande och motparten kallas för svarande. Inom några veckor kommer parterna med respektive juridiska ombud att kallas till domstolen för en muntlig förberedelse. Under den muntliga förberedelsen utreder domstolen vad det är som är tvistigt, vilka bevisfrågor som finns och lägger upp en tidsplan för den fortsatta processen. Domstolen kommer troligtvis även försöka få parterna att nå en samförståndslösning och hålla förlikningsdiskussioner. Om båda parterna vill kan även domstolen besluta att de ska gå på samarbetssamtal tillsammans. Läs gärna mer i vår handbok i vårdnad, boende & umgänge.

5 viktiga saker att tänka på när du tvistar om umgänge

1. Värna om barnets relationer

Medverka så långt det går till en samförståndslösning som värnar barnets relation till båda föräldrarna.

2. Skydda barnet från konflikter

Det kan vara jobbigt för barnet att se sina föräldrar bråka. Håll därför barnet utanför konflikter och involvera inte barnet i den pågående tvisten.

3. Samarbeta

Samarbeta så långt det går med skola, den andre föräldern och sociala myndigheter. Det gynnar dig i en eventuell domstolsprocess.

4. Tänk på dina arbetstider

Förhandla med din arbetsgivare om du har arbetstider som försvårar umgänget, exempelvis natt- och skiftarbete.

5. Följ domen

En vårdnadshavare som motarbetar ett umgänge utan godtagbara skäl riskerar att mista vårdnaden.

Vad säger lagen om umgänge?

Barnets umgänge regleras i 6 kapitlet i föräldrabalken och i FNs barnkonvention som nyligen blev svensk lag. Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med. Undantag kan dock göras om föräldern gjort sig skyldig till missbruk, försummelse eller våld. Umgänget behöver inte vara en fysisk kontakt, utan det kan även ske via till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets umgängesbehov tillgodoses. Det primära ansvaret för kostnader som uppkommer i samband med umgänge ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Undantaget är om det är mer än tio mil mellan föräldrarnas bostäder. Då kan domstolen döma att parterna ska dela på resekostnaderna.

Är man inte nöjd med en dom från tingsrätten så kan man först överklaga till Hovrätten och sedan till Högsta domstolen. Om domen inte följs finns det ingen möjlighet att utdöma straff, utan kallas i så fall för umgängessabotage. En förälder som utan godtagbara skäl motarbetar ett umgänge mellan barnet och den andra föräldern kan förlora vårdnaden om barnet.

Vad kostar en umgängestvist?

Om du har en hemförsäkring så täcker den dina kostnader för advokat eller juridiskt ombud. Ofta finns det en karenstid från tid för separationen och en självrisk som försäkringstagaren betalar. Saknas hemförsäkring finns möjlighet att ansöka om rättshjälp. Vi tar hand om den formella ansökan och utreder vilka möjligheter du har till kostnadstäckning. Välkommen att boka en tid för kostnadsfri telefonrådgivning för en bedömning av just ditt ärende.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas