fbpx
Plånbok ligger på ett bord

Underhållsbidrag

Vad är ett skäligt underhållsbidrag?

Efter en skilsmässa eller separation uppstår ofta frågan om hur barnens materiella behov ska tillgodoses. Enligt föräldrabalken ska föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om ett barn bor mer hos den ena föräldern, kan den andre föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag.

Hur mycket ska man betala i månaden? Använd vår kalkylator för att enkelt beräkna hur stort underhållsbidraget bör vara i ert fall.

Så går det till

Den som har barnen boende hos sig mest efter en separation kan ha rätt att få underhållsbidrag av den andre föräldern. Om föräldrarna inte kan enas kan boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Underhållsbidrag eller underhållsstöd ska motsvara barnens ekonomiska behov.

”Det är inte ovanligt att föräldrar inte kan
enas om storleken på underhållsbidraget”

Om den underhållsskyldige föräldern har mycket god ekonomi kan det också bli aktuellt med ett så kallat standardtillägg. Det är inte ovanligt att föräldrar inte kan enas om storleken på underhållsbidraget och då kan de låta domstolen pröva frågan. Våra advokater och jurister biträder klienten genom avtalsförhandlingar och domstolsprocessen. I vår handbok i underhållsbidrag kan du läsa mer.

Att tänka på inför en underhållstvist

Innan du kontaktar advokat kan det vara bra att på egen hand försöka räkna fram storleken på underhållsbidraget. På Försäkringskassans hemsida finns ett beräkningsverktyg som du kan ta hjälp av. Inför mötet med advokaten bör du ta fram ekonomiskt underlag som styrker dina och den underhållsskyldiges inkomster och utgifter. Lämpligt är att beställa ut respektives inkomstdeklaration från Skatteverket.

”Beställ ut inkomstdeklarationer, styrk
dina inkomster och barnets behov”

I underhållsbidraget ingår levnadskostnader så som mat, boende och kläder, barnomsorgskostnader så som förskoleavgift, och eventuella andra utgifter. Om barnet har särskilda behov som kostar pengar bör du även ta med handlingar som visar detta. Det kan röra sig om kostnader för fritidsaktiviteter, mediciner eller studier.

Vad säger lagen om underhållsbidrag?

Föräldrars underhållskyldighet regleras i kapitel 7 i föräldrabalken i vilket det framgår att föräldrarna ska utge underhållsbidrag åt barnen efter vad som är skäligt med beaktande av barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid beräkning av underhållskyldigheten tas hänsyn till barnets sociala förmåner såsom barnbidrag eller studiebidrag, vilka reducerar underhållskyldigheten.

”Det är möjligt att kräva
underhållsbidrag retroaktivt”

Föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år men förlängs om barnet går i skolan efter 18 års dagen. Som längst är en förälder underhållsskyldig till dess att barnet fyllt 21 år. Om föräldrarna har delad vårdnad och barnet har växelvist boende föreligger ingen underhållsskyldighet. Om den underhållsskyldige föräldern har barnet boende hos sig minst fem sammanhängande dygn eller haft barnet boende hos sig i minst sex dygn under en månad får föräldern göra avdrag på underhållet. Det avdrag som får göras är 1/40 per dygn av det totala underhållsbidraget per kalendermånad. Om underhållskyldigheten inte har fastställts är det möjligt att kräva underhållsbidrag retroaktivt. Som längst kan man kräva tre år tillbaka, vilket innebär att det kan bli fråga om relativt höga belopp.

Vad kostar det?

I tvister om underhållsbidrag kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Har du inte rätt till rättskydd kan du i vissa fall ha rätt till rättshjälp. Vi hjälper dig att utreda vilka möjligheter du har och tar hand om den formella ansökan.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning redan idag på telefon 010-33 33 888.

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas