Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vårdnadstvist

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Fasta priser

Flexibel betalning

Vårdnadstvist

Sveriges mest heltäckande advokatbyrå för privatpersoner och företagare

16 000+ nöjda klienter

Flexibel betalning

Fasta priser

Gemensam/delad eller ensam vårdnad?

Vid en skilsmässa eller separation ställs ofta föräldrarna inför frågan huruvida vårdnaden om barnen ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis och hur umgänget ska fungera. I en situation där du och den andra föräldern inte kommer överens är det alltid bäst och tryggast att ta hjälp av en specialist. Zeijersborger & Co har omfattande erfarenhet av att framgångsrikt biträda föräldrar genom vårdnadstvister.

Behöver du en jurist eller advokat? Har du frågor som rör vårdnad? Under en begränsad tid erbjuder vi konsultation med duktig familjeadvokat eller jurist, helt gratis (värde 595 kr). Du får under 20 minuter prata med en vårdnadsspecialist och få rådgivning och vägledning i ditt ärende. Boka enkelt online eller ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Möt Moa Möller, ansvarig för vårdnadsteamet

Jag är chefsjurist och advokat med ansvar för vårdnadsteamet på Zeijersborger & Co. Vi är specialister inom familjerätt med uppdrag att hitta den bästa lösningen för våra klienter i frågor som rör barns boende, umgänge och vårdnad. Vi hanterar även komplexa ärenden med inslag av LVU, anklagelser om våld och barn med föräldrar i olika länder.

Vi vill göra skillnad i våra klienters vardag och i deras barns liv. För att lyckas med det krävs förtroende och tillit, och det bygger vi genom att ha en öppen, ärlig och konstruktiv dialog där vi pratar om vad som händer, hur vi hanterar det och vad det får för konsekvenser. Det är något våra klienter verkligen uppskattar.

Hur du ökar dina chanser att vinna en vårdnadstvist
Ta del av våra bästa tips för hur du når framgång i en vårdnadstvist. Fyll i din e-post så skickar vi guiden till dig, helt kostnadsfritt!

Varför ska du välja Zeijersborger & Co?

  • Över 15 års erfarenhet och några av landets duktigaste advokater
  • Specialistkompetens inom familjerätt
  • Vi ansöker om rättsskydd och rättshjälp för finansiering
  • Ett helt team bakom dig
  • 16 000+ nöjda klienter
★ ★ ★ ★ ★
“En seriös advokatbyrå med hög kompetens och stort engagemang! De biträdde mig i ett komplext vårdnadsärende med stora framgångar.”
– Alex Mani Zeid
★ ★ ★ ★ ★
“Helt underbara jurister och advokater! Helt klart den bästa advokatbyrån. De har hjälpt mig otroligt mycket i min vårdnadstvist och jag är evigt tacksam!”
– Paulina Solimman
★ ★ ★ ★ ★
“Kan varmt rekommendera! Hela tiden raka rör och ärliga samtal längs processen. Tack till er allihopa!”
– Helen Andersson
★ ★ ★ ★ ★
“Vi fick mycket kompetent och professionell hjälp av Zeijersborger & Co. Uppskattade också det varma bemötandet och förståelsen för vårt ärende.”
– Josefin Larsson
Föregående
Nästa

Hur får jag ensam vårdnad?

Vårdnad, boende och umgänge regleras i kapitel 6 i föräldrabalken och i FNs barnkonvention som nyligen upptogs som svensk lag. Utgångspunkten i lagstiftningen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och huvudregeln är att det bästa för ett barn är gemensam/delad vårdnad.

I vissa situationer kan det dock vara lämpligt att istället ansöka om ensam vårdnad. Starka argument för att en förälder ska ha enskild vårdnad om barnet är om det förekommit våld i relationen, eller om den andra föräldern gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse.

Ensam/enskild vårdnad kan också bli aktuell om samarbetet och kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar. Det beror på att föräldrar som har delad vårdnad måste kunna fatta gemensamma beslut om barnet. Det kan till exempel röra sig om viktiga frågor kring barnets vård och behandling, ansökan om pass, skolgång eller utlandsresor.

Det är viktigt att föräldrar med delad vårdnad kan bortse från eventuella tvister sinsemellan och sätta barnets bästa i fokus. Om det inte är möjligt, kan det alltså vara lämpligt att en av föräldrarna ansöker om enskild vårdnad. Även vid ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med den andre föräldern.

Hur går en vårdnadstvist till?

På Zeijersborger & Co jobbar vi tätt ihop med våra klienter och utgör tillsammans ett starkt team genom hela resan. Tidigt i ärendet sätter vi en strategi och processtaktik för att hela tiden ligga steget före motparten och maximera möjligheten att vinna vårdnadstvisten. Det har en tydlig effekt på resultatet.

1. Inledande möte

Så fort du blivit klient hos oss kommer vi ta kontakt med dig för att boka in ett första möte. Många föredrar att ta det via telefon eller videosamtal, men vi kan också träffas fysiskt vid något av våra kontor.

Under mötet går vi igenom bakgrunden till tvisten och vad du vill uppnå. Har du skäl till att få ensam vårdnad, eller vill du kanske bara reglera umgänget?

Det är vanligt att känna att den nuvarande situationen inte fungerar, men att inte veta exakt vilken lösning man önskar istället. Då ger vi dig rådgivning kring dina olika alternativ och tar fram förslag på en skräddarsydd lösning anpassad efter dina förutsättningar. Vi är lyhörda inför dina behov och det är alltid upp till dig att i slutändan avgöra vilka yrkanden du vill framföra.

Några frågor vi ofta ställer är:

  • Hur ser vårdnaden, boendet och umgänget ut idag? Vad är du nöjd med och vad skulle du vilja ändra på?
  • Hur är samarbetet mellan dig och den andre föräldern? Vad fungerar väl och var finns det brister?
  • Har situationen ändrats eller har den alltid sett likadan ut? Vad har i så fall föranlett dessa förändringar?
  • Finns det något som gör den andre föräldern olämplig som vårdnadshavare?
  • Hur gammal är barnet och har hon eller han uttryckt någon egen önskan?

Vi utreder också dina möjligheter till finansiering av ärendet med hjälp av rättsskydd eller rättshjälp, för att du ska känna trygghet även på ett ekonomiskt plan.

2. Kontakt med motpart

Efter det första mötet har vi tillsammans tagit fram en plan och strategi framåt. Nästa steg beror på omständigheterna i ditt unika fall, men ofta går vi vidare med en inledande skrivelse till motparten. I den inledande skrivelsen framför vi vad du önskar – huruvida vårdnaden ska vara ensam eller gemensam, var barnet ska ha sitt stadigvarande boende och hur umgänget ska fungera.

Den inledande skrivelsen syftar till att inhämta motpartens inställning till dina önskemål. Om ni inte kan nå en överenskommelse i detta stadie finns möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, för att låta domstolen avgöra saken.

3. Domstolsprocess

I stämningsansökan inkluderar vi bevisning som styrker att det vi yrkar på är barnets bästa och motbevisar eventuella påståenden som motparten inkommit med. Bevisningen kan bland annat innefatta tidigare utredningar från socialtjänsten, polis- och orosanmälningar, sms- och mejlkonversationer samt intyg från skola och sjukvård.

Vid en domstolsprocess hålls först en muntlig förberedelse. Nås inte en förlikning under denna hålls även en huvudförhandling. Därefter meddelar tingsrätten sin dom. Skulle du inte bli nöjd med domen kan vi överklaga till hovrätten.

Vad kostar en vårdnadstvist?

Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en familjejurist eller advokat. Om du inte har hemförsäkring finns det möjlighet att få rättshjälp. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2% av den totala kostnaden.

Till skillnad från andra civilrättsliga mål så ansvarar respektive part i ett familjerättsligt mål för sina egna rättegångskostnader. Det betyder att du som klient aldrig behöver oroa dig för att få betala för motpartens ombud i en vårdnadstvist.

Som ett första steg kan det vara bra att få vägledning för vad som behövs för ditt specifika ärende. Därför erbjuder vi just nu gratis juridisk rådgivning med familjeadvokat. 

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Här är svar på de 6 vanligaste frågorna om vårdnad och vårdnadstvister:

1. Hur hanterar man en vårdnadstvist på bästa sätt?

En vårdnadstvist uppstår när föräldrarna har separerat och inte kan enas om vårdnaden om barnen. Ofta hamnar personer i låsta positioner och bråk efter separationen. Tjafs om vem som hämtar och lämnar på dagis och vem som ska ha barnen på lovet är vanligt. Plötsligt har du lärt dig den riktiga innebörden av ord som vårdnad, umgänge, underhållsbidrag och du vet till och med var kommunens familjerätt ligger. Och ditt dåliga samvete äter upp dig eftersom barnen hamnar i kläm. Hur blev det så här och hur tar man sig ur det? Steg ett är att inse att du är i en konflikt. Du kommer inte undan eftersom ditt ex har bestämt sig för att ta strid. Ibland är anfall bästa försvar. Du behöver inte kämpa ensam! Ju tidigare du skaffar dig en duktig advokat eller jurist, desto snabbare kommer du ut på andra sidan. Låt exet bråka med juridiken istället för med dig.

2. Kan familjerätten hjälpa till vid en vårdnadstvist?

Om du inte kommer överens med ditt ex kan ni ta hjälp av familjerätten i er kommun. De kan ordna samarbetssamtal och hjälpa er att nå en överenskommelse om vårdnaden av barnen. Om det inte hjälper återstår att anlita juridiska ombud och ta frågan till domstol. Det är viktigt att sätta tydliga gränser. För dina barns skull måste du fortsätta vara vuxen både i din relation till dem och till exet. Lita på dina föräldrainstinkter. Även om andra ifrågasätter dig som förälder, så behöver de inte ha rätt. Stå på dig!

3. Kan föräldrarna själva avtala vårdnaden om barnen?

Ja, om båda föräldrarna är överens går det bra att själva avtala om gemensam eller ensam vårdnad. För att avtalet ska bli juridiskt bindande måste dock kommunens familjerätt godkänna det. Hur lång tid detta tar beror på kommunens handläggningstider. Avtalet börjar gälla så fort det är underskrivet av båda parter och familjerätten.

4. Vem ansvarar för barnets kostnader?

Huvudprincipen är att barnet ska ha två separata boenden och att var förälder betalar för det som barnet behöver när det vistas hos respektive. Bor barnet mest hos den ena föräldern ska den andre betala underhållsbidrag tills barnet fyller 18 år och om barnet går i skolan gäller föräldrarnas underhållsskyldighet tills barnet är 21. Underhållsbidraget är relaterat till respektive förälders ekonomiska situation och barnets behov. Om en förälder inte har ekonomiska förutsättningar att betala underhållsbidrag kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd via försäkringskassan.  När det gäller kostnader för umgängesresor är huvudregeln att umgängesföräldern ansvarar för dessa. Men om det är mer än tio mil mellan föräldrarna kan domstolen besluta att kostnaden ska fördelas mellan föräldrarna.

5. Vem väljer skola?

Om vårdnaden är gemensam ska båda föräldrarna acceptera val av skola och ett skolbyte. Kan ni inte enas i viktiga frågor kring barnen kan det vara en grund för att begära enskild vårdnad.

6. När får man ensam vårdnad?

För att få ensam vårdnad utan den andre förälderns medgivande krävs oftast speciella omständigheter. Det kan vara att du och ditt ex inte kan samarbeta i viktiga frågor, eller att den andre föräldern gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller våld. Att det krävs speciella omständigheter beror på att barnets bästa alltid prioriteras i en vårdnadstvist, och utgångspunkten är att gemensam vårdnad i de flesta fall är det bästa för barnet.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.