fbpx
Villaområde

Advokatens 5 bästa tips när du vill köpa och sälja en fastighet

Att köpa och sälja fastighet

Att köpa och sälja fastighet är för de flesta av oss de största affärer vi gör i livet. Många gånger går det bra, men när det uppstår tvister mellan köpare och säljare är det viktigt att veta vad som gäller. ”Ett husköp innebär ofta snabba beslut och även om parterna besiktigar fastigheten, är det inga garantier för att slippa tvistigheter” menar advokat Peter Zeijersborger”

Advokatens 5 bästa tips:

1. Köparen har en omfattande undersökningsplikt och finns det indikationer på ett fel, utökas undersökningsplikten. Känns det inte rätt, är det antagligen inte rätt.

2. Säljaren ansvarar för s.k. dolda fel i tio år efter försäljningen, det vill säga fel som inte går att upptäcka vid en undersökning. Tumregel: ju nyare fastighet desto större risk för dolda fel.

3. Var noga med att den som besiktigar fastigheten har rätt försäkringar och rätt behörighet.

4. Personen som besiktigar behöver komma åt att besiktiga ordentligt och acceptera därför inte att ex taket besiktigas från marken eftersom snö och is gör det omöjligt att klättra upp på själva taket eller att krypgrunden är trång och därför besiktigas från utsidan.

5. När säljare och köpare inte är överens är det bäst att kontakta juridiska ombud specialiserade på fastighetsrätt. Ombuden hjälper parterna att bedöma utgången av en tvist.


Läs mer om fastighetsrätt här »

Ställ en fråga till advokaten här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas