Att köpa och sälja fastighet

Att köpa och sälja fastighet är för de flesta av oss de största affärer vi gör i livet. Många gånger går det bra, men när det uppstår tvister mellan köpare och säljare är det viktigt att veta vad som gäller. ”Ett husköp innebär ofta snabba beslut och även om parterna besiktigar fastigheten, är det inga garantier för att slippa tvistigheter” menar advokat Peter Zeijersborger”

Advokatens 5 bästa tips

1. Köparen har en omfattande undersökningsplikt och finns det indikationer på ett fel, utökas undersökningsplikten. Känns det inte rätt, är det antagligen inte rätt.

2. Säljaren ansvarar för s.k. dolda fel i tio år efter försäljningen, det vill säga fel som inte går att upptäcka vid en undersökning. Tumregel: ju nyare fastighet desto större risk för dolda fel.

3. Var noga med att den som besiktigar fastigheten har rätt försäkringar och rätt behörighet.

4. Personen som besiktigar behöver komma åt att besiktiga ordentligt och acceptera därför inte att ex taket besiktigas från marken eftersom snö och is gör det omöjligt att klättra upp på själva taket eller att krypgrunden är trång och därför besiktigas från utsidan.

5. När säljare och köpare inte är överens är det bäst att kontakta juridiska ombud specialiserade på fastighetsrätt. Ombuden hjälper parterna att bedöma utgången av en tvist.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas