fbpx
Mamma sitter ner på gräsmatta och lyfter upp sitt barn

Få vardagen att fungera som separerade föräldrar

Att tänka på vid en separation

Vid separationer kan konflikter lätt uppstå. Har man gemensamma barn så finns det ett band till den andre personen även då förhållandet är över, men med rätt struktur på tillvaron så finns det lösningar för att få vardagen att fungera.

Hitta en fungerande struktur

Att skapa ett schema över vilka tider barnet ska vara hos vardera föräldrar, samt en plan för hur hämtning och lämning ska gå till är A och O, för att det ska fungera så bra som möjligt mellan föräldrarna. Både barn och föräldrar mår bättre när vardagen har en tydlig struktur som är enkel att följa.

Förenkla din vardag

1. Börja med att formulera dina egna önskningar om hur du vill att umgänget ska vara. Var tydlig mot X-et att hen måste acceptera din vilja och önskemål och inte kan hämta och lämna precis som hen vill.

2. Upprätta ett avtal mellan er som ni båda skriver under. I avtalet bör det tydligt framgå när och var barnen ska träffa X-et. Var de ska lämnas och var de ska hämtas. Ett avtal som föräldrarna skriver själva är ur juridiskt perspektiv inte giltigt men kan i många fall ändå fungera bra.

3. Kontakta familjerätten. De kan utan kostnad hjälpa er att skriva ett verkställbart umgängesavtal som håller ur juridiskt perspektiv. På familjerätten kan ni även diskutera andra viktiga frågor kring barnen och få hjälp med att skriva ner riktlinjer och förhållningssätt för att få umgänget att fungera.

4. Går det inte att finna en frivillig överenskommelse så kontakta en advokat som kan hjälpa dig väcka talan vid domstol. Tänk på att en domstolsprocess är jobbig för alla parter så försök därför i första hand finna en lösning på frivillig väg.


Läs mer om skilsmässa & separation här »

Läs mer om umgänge här »

Ställ en fråga till advokaten här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas