fbpx

Ägs huset lika mycket av oss båda?

Hej!

Jag och min man skrev ett äktenskapsförord några år efter att vi gift oss, på grund av att min man vann ett stort belopp på ett lotteri. Han har alltid drivit egna företag och i äktenskapsförordet står det att samtliga aktier och värdepapper i hans företag är hans enskilda egendom, övriga tillgångar är giftorätt.

Vi har ett gemensamt hus och under de senaste åren har han så småningom sålt sina värdepapper för att renovera huset och höja värdet på det. Är vårt gemensamma hus är giftorätt eller till en viss del hans enskilda egendom? Eftersom han, genom att sälja sina värdepapper (enskild egendom), har investerat i huset.

Tack!

Hej och tack för din fråga.

Surrogat till enskild egendom, dvs. sådan egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe, blir enligt huvudregeln även den enskild egendom. Avkastning från enskild egendom, till exempel utdelning på aktier, bli däremot giftorättsgods om ni inte uttryckligen skrivit om detta i ert äktenskapsförord.

När enskild egendom och giftorättsgods blandas ihop kan det uppstå en del praktiska problem med att kategorisera den nya egendomen. Gällande fastigheter har rätten i praxis bland annat bedömt egendomens karaktär genom att se till hur stor del av fastigheten som utgör giftorättsgods och hur stor del som kan anses utgöra enskild egendom. Enskild egendom som sammanblandas med giftorättsgods kan bli svår att härleda och utpeka som enskild.

För att vara säker på att viss egendom hålls utanför en framtida bodelning är rådet därför att hålla egendomen separat. Ju mer den blandas med giftorättsgods, desto svårare kan det bli rent praktiskt vid en framtida bodelning.

Läs mer om äktenskapsförord här.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas