Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Äktenskapsförordet som gjorde mig arvlös har nu visat sig ogiltigt. Kan jag kräva mitt arv flera år i efterhand?

Datum: 21/06/2023

Hej,

Min mor gick bort 2001 och vi är tre syskon. Hon var gift med en man som inte har några egna barn. I bouppteckningen som gjordes står det att mannen hade ett äktenskapsförord med min mor och att huset de bodde i enligt detta var hans enskilda egendom. Arvslotten som skulle fördelas var på 60 000 kr men vi skrev på att vi avstod det till förmån för efterlevande make, eftersom det inte rörde sig om så mycket pengar. Nu har mannen gått bort och han har testamenterat allt till sin nya sambo. I samband med hans bortgång försökte vi leta reda på äktenskapsförordet, eftersom vi aldrig fick se det när vår mor gick bort. Vi har nu upptäckt att det här äktenskapsförordet inte är korrekt utformat och inte registrerat. Så egentligen skulle huset alltså varit giftorättsgods och hälften av dess värde skulle tillfallit mig och mina syskon redan för 20 år sedan. Kan vi på något sätt klandra mannens testamente för att få ett större arv från vår mor så här sent i efterhand?

Hej och tack för din fråga,

Det framgår av din fråga att du nyligen upptäckt att det äktenskapsförord som låg till grund vid bouppteckningen inte uppfyller formkraven. En bouppteckning förrättas i regel senast tre månader efter dödsfallet.[1] I bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas såsom de var vid dödsfallet.[2] Av frågan framgår att du är av uppfattning att huset felaktigt togs upp i bouppteckningen som enskild egendom.

För det fall det upptäcks en felaktighet i bouppteckningen efter att den blivit förrättad ska en tilläggsbouppteckning förrättas. I tilläggsbouppteckningen ska anges de tillägg eller rättelser som påkallas i anledning av upptäckten av felaktigheten. En tilläggsbouppteckning ska förrättas senast inom en månad från upptäckten av felaktigheten.[3] Det finns däremot inte i övrigt någon bortre tidsgräns eller preskriptionstid för bouppteckningar. Alla felaktigheter är däremot inte av den karaktär att de kan påkalla att en tilläggsbouppteckning ska förrättas. Att det i en bouppteckning felaktigt angivits att viss egendom var den efterlevande makens enskilda har i praxis, det vill säga i ett rättsfall, dock bedömts vara en uppgift som ska tas med och rättas genom en tilläggsbouppteckning.[4] 

Du kan inte klandra mannens testamente. Enbart den som är arvinge, det vill säga den som enligt lag har rätt att ärva den avlidna, kan klandra ett testamente.[5]

Sammanfattningsvis är vår rekommendation till dig att du, förutsatt att det inte gått över en månad sedan du upptäckte felet, påtalar att en tilläggsbouppteckning förrättas där den felaktiga uppgiften om att huset utgör enskild egendom rättas till. Kommer ni inte överens bör ni begära bodelning för att konstatera vem som har rätt till bostaden.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i arv.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 20 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 20 kap. 4 § ÄB
[3] 20 kap. 10 § 1 st. ÄB
[4] NJA 1984 s. 176
[5] 14 kap. 5 § ÄB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.