Är avtalet om överlåtelseförbud av min fastighet vid en ev. försäljning giltigt?

Hej,

Jag äger en fastighet som jag fått i gåva från min far, som jag vill sälja. I gåvoavtalet framkommer ett överlåtelseförbud. Är detta avtal giltigt?

Hej och tack för din fråga,

Ett överlåtelseförbud innebär att förvärvaren av fastigheten förpliktas att inhämta överlåtarens medgivande vid en eventuell försäljning. Fastigheten omfattas således av ett villkor om efterföljande äganderätt i fastigheten. Detta innebär att överlåtaren till fastigheten fortsättningsvis har möjlighet att påverka vem som ska få köpa fastigheten vid en vidareöverlåtelse, trots att äganderätten till fastigheten har övergått till förvärvaren.

För att uppställa ett villkor om överlåtelseförbud måste villkoret tas med i gåvohandlingen enligt 4 kap. 29 § och 4 kap. 31 § Jordabalken (JB). Det krävs således att dessa krav är uppfyllda för att överlåtelseförbudet ska vara giltigt.

Gåvohandlingen registreras sedan hos inskrivningsmyndigheten som gör en anteckning om villkoret om överlåtelseförbud. Ett förbehåll om ett överlåtelseförbud anses gälla så länge som en anteckning i fastighetsregistret görs i enlighet med 20 kap. 14 § JB. Överlåtelseförbudet innebär således att gåvogivaren måste godkänna en eventuell vidareöverlåtelse från gåvotagaren till tredje part.

Sammanfattningsvis är en gåva av en fastighet som är villkorad med ett överlåtelseförbud i princip giltigt mot både gåvotagare och tredje man om ovanstående förutsättningar är uppfyllda.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.