Är banken skyldig att meddela Kronofogden när jag får pengar på mitt kort?

Hej,

Är banken skyldig att meddela Kronofogden varje gång det inkommer/ska inkomma pengar till mitt konto? Eller endast vid tillfället då de får frågan?

Kronofogden tog nämligen allt jag hade på kontot igår. Min mamma har avlidit och nästa vecka ska arvet bli fördelat mellan mig och min syster. Känner Kronofogden redan till detta, dvs har banken meddelat dem det?

Hej och tack för din fråga,

Tredje man är skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten bestämmer lämna de upplysningar som Kronofogdemyndigheten bedömer kan vara av betydelse för utredning om svarandens tillgångar angående svarandens fordran hos eller annat ekonomiskt mellanhavande med honom eller henne.[1]

Paragrafen innehåller bestämmelser om tredje mans upplysningsskyldighet. Denna upplysningsskyldighet för tredje man tar främst sikte på banker. Upplysningsskyldigheten är begränsad till situationer då det föreligger ett rättsförhållande av ekonomisk betydelse i vilket gäldenären och tredje mannen har del.

Banksekretessen hindrar inte banker från att svara på Kronofogdemyndighetens frågor och begäran om att exempelvis få ta del av ett fullständigt kontoutdrag där samtliga transaktioner på bankkontot, såväl insättningar som uttag, syns.[2]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 15 § UB.
[2] 1 kap. 10 § Lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.