Är boendeföräldern skyldig att hämta och lämna barnet hos umgängesföräldern?

Hej,

Jag undrar om jag som boendeförälder har skyldighet att behöva lämna och/eller hämta mitt barn hos umgängesföräldern? Min f.d. sambo har nämligen valt att flytta ca 10 mil från mig och vår pojke.

Hej och tack för din fråga,

Barnet har enligt 6:15 FB rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med. Det är viktigt att poängtera att det är barnet som har rätt till umgänge och inte föräldern vilket innebär att barnet inte har någon plikt att träffa föräldern. Däremot anses det vara förenligt med barnets bästa att ha en bra kontakt och ett regelbundet umgänge med båda sina föräldrar. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att ert barns behov av umgänge med den av er som barnet inte bor med tillgodoses så långt som möjligt. Boendeföräldern är vidare skyldig att lämna den andra föräldern sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget.

I 6:15b FB stadgas att i det fall barnet bor med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranletts av barnets behov av umgänge med den andre föräldern. Kostnadsansvarets omfattning är beroende av vad som anses skäligt utifrån respektive förälders ekonomiska förmåga. Det primära ansvaret ligger dock på umgängesföräldern enligt huvudregeln i föräldrabalken. Generellt kan det av 6 kapitlet FB utläsas en omfattande samarbetsskyldighet föräldrarna emellan. Således är det upp till er att bestämma hur ert samarbete ska se ut.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.