Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Till alla frågor Ställ en fråga

Är boendeföräldern skyldig att hämta eller lämna barnet hos umgängesföräldern?

Hej

Jag undrar om jag som boendeförälder har skyldighet att behöva lämna och/eller hämta mitt barn hos umgängesföräldern? Min fd sambo har nämligen valt att flytta ca 10 mil från mig och vår pojke.

Hej och tack för din fråga!

Barnet har enligt 6:15 FB rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med. Det är viktigt att poängtera att det är barnet som har rätt till umgänge och inte föräldern vilket innebär att barnet inte har någon plikt att träffa föräldern. Däremot anses det vara förenligt med barnets bästa att ha en bra kontakt och ett regelbundet umgänge med båda sina föräldrar. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att ert barns behov av umgänge med den av er som barnet inte bor med tillgodoses så långt som möjligt. Boendeföräldern är vidare skyldig att lämna den andra föräldern sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget. I 6:15b FB stadgas att i det fall barnet bor med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranletts av barnets behov av umgänge med den andre föräldern. Kostnadsansvarets omfattning är beroende av vad som anses skäligt utifrån respektive förälders ekonomiska förmåga. Det primära ansvaret ligger dock på umgängesföräldern enligt huvudregeln i föräldrabalken. Generellt kan det av 6 kapitlet FB utläsas en omfattande samarbetsskyldighet föräldrarna emellan. Således är det upp till er att bestämma hur ert samarbete ska se ut.

Hoppas att detta besvarade din fråga, om du vill få mer hjälp får du gärna kontakta oss för att boka ett inledande möte med en av våra jurister.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online