Är bostadsrättsföreningens ordförande brottslig?

Hej!

Jag bor i en bostadsrättsförening som ligger på landet med en stor tomt runt om. Det är 7 medlemmar och 7 lägenheter. Vår styrelse består av 3 personer, inklusive ordföranden.

Ordförandens lägenhet har en utgång på baksidan av huset som vetter mot tomten. Där stod tidigare en trapp vilken han har rivit och istället byggt ett förråd som han har tillgång till nu, direkt från sin lägenhet. Det blev en helt ny huskropp på ca 2 x 3 m2 = 6 m2.

Han har ej sökt bygglov fast det är bygglovspliktigt. Jag kan tillägga att det inte går att få ett sådant bygglov i fastigheten.

Min fråga är: Vad har styrelsen gjort sig skyldiga till samt vad har ordföranden gjort sig skyldig till ?

 

Hej och tack för din fråga,

Jag utgår ifrån att dina uppgifter avseende kravet på bygglov är riktiga. Det låter som att styrelseordföranden och styrelsemedlemmarna agerat åtminstone olämpligt då de godkänt att ordföranden fått bygga ett förråd, utan bygglov, i anslutning till sin lägenhet. Ordföranden kan i egenskap av privatperson komma att behöva betala en sanktionsavgift. Om han inte beviljas bygglov i efterhand, måste han dessutom riva förrådet.

Styrelseledamöternas ansvar är beroende av om ni som medlemmar i bostadsrättsföreningen beviljar styrelsen ansvarsfrihet under årsstämman. Om ni inte gör det, finns det en möjlighet för er att kräva skadestånd från styrelseledamöterna. Detta kan ske under förutsättning att ledamöterna har handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet och att de genom sitt handlade kan anses ha skadat föreningen. Skadan kan förorsakas såväl genom att styrelsen aktivt godkänt byggnationen men de kan även i undantagsfall anses ha orsakat skadan genom underlåtenhet att agera. Det är dock viktigt att förstå att ribban läggs högt för när styrelseledamöter av lekmannakaraktär kan drabbas av skadestånd. Detta skulle till exempel kunna ske om styrelsen beslutar om sådan verksamhet som avviker från bostadsrättsföreningens egentliga verksamhet. Detta kan även komma på fråga om styrelsen illojalt eller på annat otillbörligt sätt gynnar eller missgynnar föreningsmedlemmar.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan även hitta mer information i vår handbok om bostadsrätt.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.