Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Är den en gång enskilda gåvan fortfarande hennes?

Enskild egendom?
Min fru fick en lägenhet som enskild gåva av sin far innan vi gifte oss. Köpeskillingen var 1.000.000 SEK.
Jag flyttade in, vi bodde i lägenheten i tre år, varpå vi sålde för 1.500.000 och satte in beloppet i vårt hus.
Nu när vi skall skilja oss undrar jag följande:
Vi har inget äktenskapsförord, är hennes en gång enskilda gåva fortfarande hennes eller blev den gemensam när vi gifte oss?
Är i så fall beloppet 1.000.000 eller 1.500.000? Vi betalade båda omkostnader under tiden vi bodde i lägenheten. Har jag rätt till del i värdeökningen?

Hej och tack för din fråga!

Förutsatt att det faktiskt rör sig om enskild egendom enligt vad som stadgas i ärvdabalken gäller följande.

Enskild egendom förblir enskild efter giftemål. Syftet med att testamentera något såsom enskild egendom är just att den ska vara fredad från att senare omvandlas till giftorättsgods och alltså ingå i bodelningen.

Vanligen ser man också att enskild egendom testamenteras med särskilda föreskrifter. En av dess brukar innebära att avkastning eller annan förtjänst/ vinst som härör från den enskilda egendomen också ska vara enskild egendom och alltså fredad från bodelningen.

Eftersom vi inte har all information kan vi inte ge dig ett fullgott svar om hur utfallet kommer att bli. Du är därför välkommen att höra av dig för att boka in ett inledande möte med oss.

Vänligen Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online