Är det bäst att vara gift eller sambo när ens partner dör?

Hej,

När ens partner dör vad är bäst då, att vara sambo eller gift? I vårt fall finns det särkullsbarn på båda håll.

 

Hej och tack för din fråga,

Den största juridiska skillnaden mellan sambor och gifta par är att sambor inte ärver varandra. Det är svårt att veta vilket som är det bästa alternativet, sambo eller gift, just för er eftersom det inte framgår i din fråga. Om man som partner vill ärva så mycket som möjligt så är det bästa att vara gift. Nedan redogörs för generella följder av ett dödsfall om man är gift och sambo.

Skulle den ena maken i ett äktenskap avlida tillfaller dennes kvarlåtenskap den efterlevande maken.[1] En sambo i samma situation har inte denna rätt enligt den legala arvsordningen utan har bara ett minimiskydd i och med den lilla basbeloppsregeln som ger en sambo rätt till 2 prisbasbelopp ur parets samboegendom.[2] Kvarlåtenskapen från en avliden sambo går istället till de gemensamma barnen, och till eventuella särkullbarn; icke gemensamma barn som den avlidne fått i en tidigare relation.[3]

Gifta par ärver många gånger av varandra fullt ut eftersom att gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna gått bort innan deras rätt att ärva träder in.[4] Även om ett testamente skulle upprättas i det fall man är gifta har man som efterlevande make ett större skydd. Som make har man, så långt kvarlåtenskapen räcker, alltid rätt till egendom till ett värde som tillsammans med egendom som denne erhöll vid en bodelning samt enskild egendom motsvarar 4 prisbasbelopp vid tiden för den andra makens dödsfall. Ett testamente som strider mot detta är utan verkan i den delen.[5]

Något som kan vara bra att veta är att särkullbarn alltid har en undantagsvis förtur på sitt arv. Även när ett par är gifta har särkullbarn, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få ut arvet från sin förälder genast utan att vänta på att dennes nuvarande make går bort.[6]

För att kringgå dessa grundläggande bestämmelser kan man som sambor upprätta ett testamente som gör att man ändå ärver varandra. Testamentet kan dock jämkas i den del det skulle inskränka på barnens rätt till laglott, och då även särkullbarns rätt.[7] En laglott består utav halva den arvslott man som barn annars skulle ha haft rätt till enligt den legala arvsordningen, utan ett testamente har upprättats.[8] Skriver man ett testamente där den överlevande sambon får rätt att ta arv kan man alltså testamentera bort allt som inte utgör barnens laglott.

Gifta personer ärver varandra automatiskt genom äktenskapet, medan sambor inte ärver varandra alls. För att undvika att den efterlevande parten i ett samboförhållande blir arvlös kan parterna reglera detta i ett testamente. Man kan således ge sin sambo ett visst skydd i och med upprättandet av ett testamente. Dock ger den legala arvsordningen en äkta make ett större grundskydd av rätt till tillgångar. Ett äktenskap medför även att den efterlevande maken får förfoga över gemensamma barns arvslott tills det att denna går bort. Är man sambor har barnen, gemensamma eller inte, istället rätt att få ut sin arvslott direkt.

Om du vill upprätta ett äktenskapsförord, samboavtal eller testamente rekommenderas att du kontaktar en jurist för mer information, och för att säkerställa att eventuella formkrav uppfylls.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § ÄB.
[2] 18 § SamboL.
[3] 3 kap. 1 § 1 st. ÄB.
[4] 3 kap. 2 § ÄB.
[5] 3 kap. 1 § 2 st. ÄB.
[6] 3 kap. 1 § 1 st. ÄB.
[7] 7 kap. 3 § ÄB.
[8] 7 kap. 1 § ÄB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas