Är det brottsligt att skicka vidare screenshots på konversationer mellan mig och mitt ex?

Hej,

Min ex-flickvän lämnade mig för en annan. Efter en tid började hon komma hem till mig. Vid dessa tillfällen blev hon alltid fysiskt och sexuellt närgången. Eftersom mina känslor fortfarande fanns kvar kunde jag inte stå emot. Vi hade också samlag. Detta pågick under några månader bakom hennes nya partners rygg. Nu till frågan: Är det olagligt/brottsligt att berätta detta för hennes nya partner och skicka med ”screenshots” på exets och mina konversationer på Messenger till honom? Jag har fruktansvärt dåligt samvete nämligen.

Hej och tack för din fråga,

Så som jag tolkar din fråga vill du veta om det är lagligt att sprida sms-konversationer du haft med någon till andra. Det är som utgångspunkt lagligt att sprida uppgifter om andra men till en viss gräns. Endast det faktum att du har dåligt samvete och vill berätta vad som har hänt för ditt ex nya partner kan du rimligtvis inte få något straff för. Men det är inte tillåtet att skicka vad som helst. I brottsbalken regleras reglerna gällande otillåtet spridande av uppgifter för privatpersoner.

Om man i en sms-konversation utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning riskerar man att dömas för förtal.[1] För att dömas för förtal krävs det uppsåt att utsätta någon annan för missaktning samt att uppgifterna är av det allvarligare slaget. Vidare kan den som gör intrång i annans privatliv genom att sprida uppgifter eller bilder dömas för olaga integritetsintrång, om spridningen är ägnad att allvarligt skada den som uppgiften rör.[2] Intrånget innebär bland annat att det ska ha skett mot personens vilja och att det är fråga om uppgifter som hör till det privata.

Det kan alltså vara en brottslig gärning att sprida konversationer men det beror på vad det är för uppgifter som har skickats och vad det har fått för konsekvenser för den utsatta personen. Man får alltid göra en avvägning mellan den enskildes skydd mot kränkande yttranden och å andra sidan intresset av yttrandefrihet. Huruvida handlingen är försvarlig kan bli upp till domstolen att avgöra.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 1 § BrB
[2] 4 kap. 6 c § BrB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas