Är det brottsligt att ta pengar från sin make för att betala ett gemensamt lån?

Hej,

Jag har varit gift i 20 år och ska nu skiljas. Min fru och jag har två vuxna barn och vi äger ett hus tillsammans. Jag har stått för nästan alla utgifter under äktenskapet och min fru har knappt betalat något alls. Nu har jag ont om pengar, men min fru vägrar att hjälpa mig.

För några år sedan tog jag pengar från min fru för att betala våra gemensamma räkningar, detta med hjälp av den kod jag fått av henne till hennes konto. Nu har min fru anlitat en jurist som menar att det jag gjort är olagligt och att jag kommer hamna i fängelse om jag inte betalar tillbaka. Stämmer det att handlingen kan vara straffbar?

Hej och tack för din fråga,

Står båda makarna på ett huslån är de solidariskt betalningsansvariga mot banken. Banken kan kräva betalt från antingen den ena eller den andra parten.[1] I det fall den ena maken betalar mer än sin egen andel kan den få en regressfordran, återbetalning av skulden, på den andre maken som inte betalat. Denne kan då vända sig till Kronofogden för att få skulden indriven. Skulle det inte fungera kan saken prövas i tingsrätten. Det innebär dock inte att man har rätt att ta pengar från den andre makens konto.

Under äktenskapet äger varje make sin egendom.[2] Trots att man har ett hus tillsammans och är gemensamt betalningsansvariga är inte pengarna som finns på respektive makes konto fritt för den andre att disponera. Att ta ut pengar från sin makes konto utan dennes medgivande kan vara en brottslig handling.[3]  Det går att argumentera för att uttaget ifråga rörde gemensamma utgifter samt att din fru gav sitt medgivande när hon delade med sig av sina kontouppgifter. Hur det bedöms är upp till tingsrätten att avgöra. Det är då åklagarens uppgift att bevisa att du utom rimligt tvivel har begått detta brott.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 2 § SkrbL.
[2] 1 kap. 3 § ÄktB.
[3] 8 kap. 1 § BrB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.