Är det ett preskriptionsavbrott om gäldenären ej delgivits?

Hej,

Jag har en penningfordran sedan länge. Preskription 10 år inträder 24/9 2020.  Jag har påkallat en process, har upprättat en stämningsansökan. Stämningsansökan gjordes innan preskriptionstiden. Stämningsansökan gjordes 7/7 2020 men tyvärr blev den gjord vid fel domstol. Stämning är inte utfärdad men ej heller avvisad och därför inte delgiven. Vad innebär detta?

Hej och tack för din fråga,

Om gäldenären inte har delgivits har inget preskriptionsavbrott skett. Däremot kan preskriptionsavbrott ha skett på andra sätt vilket redogörs närmare nedan.

Om borgenären har en fordran på gäldenären kan hon eller han således inte kräva betalning efter att den har preskriberats.[1] Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten.[2] Preskriptionstiden kan emellertid komma att avbrytas på olika sätt under denna tid. Följden av detta är att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt. Detta kallas då att det skett ett preskriptionsavbrott. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare år, så lång tid preskriptionstiden är, innan skulden kan preskriberas. Avbrottet ”förlänger” således preskriptionstiden.[3]

Preskription kan avbrytas både av gäldenären och av borgenären.[4] Gäldenären kan åstadkomma preskriptionsavbrott genom att utfästa betalning, erlägga ränta eller amortering eller på annat sätt erkänna fordringen.[5] Borgenären kan åstadkomma preskriptionsavbrott på två olika sätt, dels genom att skicka ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen till gäldenären[6] dels genom att väcka talan eller annars åberopa fordringen gentemot gäldenären inom ramen för en process.[7]

Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett.[8]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 8 § SkbrL.
[2] 2 § SkbrL.
[3] 6 § SkbrL.
[4] 5 § SkbrL.
[5] 5 § 1 p. SkbrL.
[6] 5 § 2 p. SkbrL.
[7] 5 § 3 p. SkbrL.
[8] 7 § 2 st. SkbrL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.